Bedrift

Samtalen tilbyr rask hjelp og veiledning

Som bedriftsledere kan da ha nytte av en samtalepartner uavhengig av bedriften, en mentor med kunnskap om menneskets naturlige utvikling, reaksjoner, begrensninger, ressurser, muligheter og motivasjon. Bruk SAMTALEN for deg som leder, ikke minst når ansvaret er stort, uklart, og kanskje umenneskelig.

MENNESKER ØNSKER Å LEVE GODT

Ledere og arbeidstakere er vanlige mennesker som må møte livet som det kommer, uansett stilling og arbeidssted.
Godt liv innbefatter arbeid som inspirerer til personlig utvikling og samtidig er fleksibelt nok for godt privatliv og forpliktelse.
Mennesker ønsker å mestre livet og samtidig vite at de kan få riktig hjelp til rett tid om det trengs.

BEDRIFTER ØNSKER KONSENTRERTE MEDARBEIDERE

Som bedrift må resultat og budsjett ivaretas uansett livshendelser hos sin ansatte. Mennesker vil til alle tider måtte tåle sykdom, sorg, ulykker, livskriser osv, som igjen påvirker deres yteevne og konsentrasjon. Det vi vet er at personer som har det godt med seg selv på hjemmebane og i relasjon, er medarbeidere som yter best og tåler mer. Livskriser rammer uforutsatt og de kan ramme hardt.

Langtidsfriske medarbeidere er personer hvor både den enkelte og bedrift tar ansvar for et sunt arbeidsmiljø og balanse mellom jobb og fritid. Det er godt for ledere å kunne hjelpe en medarbeider på en både effektiv og medmenneskelig måte. Ofte er det viktig og gi hjelp raskt.

GI MEDARBEIDERNE KONKRET HJELP
Se din medarbeider. Utforsk hva medarbeideren trenger av deg som leder (bedrift). Vær konkret i støtten og følg opp uten å mase eller innvadere. Henvis gjerne din medarbeider til SAMTALEN AS som en naturlig forlengelse av andre tiltak og oppfølging. Vi vil alltid være et trygt veiledning - og terapialternativ.

BRUK SAMTALEN AS
Sikre deg derfor som leder eller personalansvarlig at du henviser dine medarbeidere til erfarne fagfolk som stiller opp raskt og faglig forsvarlig og kan om nødvendig følge opp over tid. Psykologene i SAMTALEN AS har variert og lang erfaring. Dine medarbeidere blir tatt imot med stor medmenneskelig varme og forståelse, uten at dette påvirker faglig fokus og tidsbruk. Samtalen AS har tilknyttet terapeuter som vet hva mennesker i krise trenger for å reise seg selv igjen. Vårt mål er at din medarbeider skal komme raskt og styrket ut.

Ta kontakt
Det er flere måter din bedrift kan bruke psykologene i SAMTALEN AS på. Ta uforpliktende kontakt på e-post: post@samtalen.no eller i M 48 00 66 27.


Kari Stende

Psykologspesialist / Parterapeut

Kari Stende Arnestad

" - Takk for at du beholdt troen på meg, da jeg tvilte som mest på meg selv."

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Elisabeth

Psykologspesialist

Elisabeth Frøshaug

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Århus, University of Sussex (England), og Universitetet i Oslo. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har videreutdanning i kognitiv terapi. Jeg har ledererfaring og har gjennomført programmet “Samspill og ledelse: Anvendt organisasjonspsykologi (Program i Executive Master of Management Program) ved Handelshøyskolen BI. Har også grunnfag i Kriminologi.

Jeg har bred klinisk bakgrunn fra arbeid med pasienter med forskjellige symptomer og psykisk funksjon. I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, slik at min tilnærming i terapien blir best mulig terapi for deg.

Min erfaring fra å sitte i lederposisjon og besluttende ledergruppe kan også gi deg den forståelsen du søker for deg selv, dine relasjoner og dets samspill både privat og i arbeidssammenheng.

Til slutt kan jeg nevne at jeg tidvis holder foredrag og work-shop i emner knyttet til psykisk helse og rus. Som kursholder på samling knyttet til fordypningsprogrammet i spesialistprogrammet er jeg også involvert i utdanning av spesialister i regi av Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Anette

PSYKOLOG / PARTERAPEUT

Anette Rostad Nikolaysen

"- Du hjalp meg og støttet meg i en vanskelig tid, og takket være det kom jeg gjennom det som en bedre og styrket person."

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Fordypning i kognitiv terapi. Kompetanseområder: depresjon, selvfølelse, angst, livsbelastninger/ kriser, kommunikasjonsvansker og konflikter av ulike slag. Andre spesielle interesser: aggresjon, smerte, kronisk sykdom og sorg.

Er opptatt av å ta tak i vanskelige tema/problemområder så tidlig som mulig, for å hindre videre negativ utvikling. I terapi har hun fokus på at den enkelte skal få økt forståelsen av seg selv og egne problemer, samt samarbeid mot å finne teknikker/metoder som kan redusere vanskene og øke mestring i det daglige.

Anette er opptatt av å ha et aktivt samarbeid med person, par og familie for å tilpasse terapi og metoder til deres ønsker og behov.

Erfaring: Samtaleterapi med barn, ungdom og voksne, samt parterapi og familieterapi.
Anette holder også Buffer-kurs.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening.

Ela

Psykolog

Ela Leszczynska

Jeg er psykolog og under spesialisering i rusbehandling. Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med et bredt spekter av psykiske lidelser, samt avhengighet til alkohol og illegale rusmidler.

I samtaletimene er jeg opptatt av å skape mulighet for deg til økt forståelse av dine behov og belastninger i den livssituasjonen du er i. Jeg ønsker at du finner gode løsninger på dine utfordringer, ikke minst ved at vi sammen retter fokus på dine ressurser og sunne mestringsstrategier. Sammen kan vi arbeide med de underliggende årsaker som skapte og vedlikeholder plager, når det er aktuelt.

Min tilnærming i terapien er eklektisk, som betyr at behandlingsmetoden tilpasses deg som person og dine aktuelle problemstillinger, for å få til god endring, bevisst livsvalg og økt livskvalitet.

Utover samtalebehandling, tilbyr jeg også informasjon og veiledning om psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk til pårørende.

Mulighet for samtalebehandling for polskspråklige klienter- terapia, psychoedukacja, diagnoza og profilaktyka w jezyku polskim.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Ayna

PSYKOLOG / PARTERAPEUT

Ayna Johansen

Jeg er psykolog og utdannet ved Wayne State University i Detroit, USA. Jeg har erfaring fra psykiske helse og rusfeltene, og jobber til daglig ved Universitetet i Oslo der jeg forsker på og underviser i rusbehandling.

Jeg tror på viktigheten av samarbeid og gjensidighet i relasjon mellom klient og behandler som best utgangspunkt for endring. Jeg jobber med alt som finnes av psykologiske problemstillinger.

Målfrid

FAMILIETERAPEUT/ PARTERAPEUT:

Målfrid Bergaplass Anderson

"- Vi tar hverandre ikke for gitt lenger, vi har fått noen redskaper som hjelper oss når det knirker."

Målfrid Bergaplass er utdannet psykiatrisk sykepleier og faglig veileder. Videreutdanning i familieterapi fra Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Lang og bred arbeidserfaring fra helse – og sosialfagtjenesten.

Arbeidet med par – og enkeltmennesker i møte med sorg, krise og livsvalg. I flere år veiledet par/enslige som opplever en uventet graviditet.

Er i terapi opptatt av at samtalen i seg selv er et viktig redskap for å kunne forstå hverandre bedre, gi rom for og beskrive tanker og følelser som kan bidra til en bedre kommunikasjon og dialog.

Har tro på det enkelte menneskets mestringsevne og iboende ressurser. Erfaring viser at å starte en prosess så tidlig som mulig når livet oppleves vanskelig, øker muligheten til fortsatt økt livskvalitet og hindre psykisk lidelse.

Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).