Bedrift

Samtalen tilbyr rask hjelp og veiledning

Som bedriftsleder kan du ha nytte av en samtalepartner uavhengig av bedriften, en mentor med kunnskap om menneskets naturlige utvikling, reaksjoner, begrensninger, ressurser, muligheter og motivasjon. Bruk SAMTALEN for deg som leder, ikke minst når ansvaret er stort, uklart, og kanskje på grensen til det umenneskelige.

MENNESKER ØNSKER Å LEVE GODT

Ledere og arbeidstakere er vanlige mennesker som må møte livet som det kommer, uansett stilling og arbeidssted.
Godt liv innbefatter arbeid som inspirerer til personlig utvikling og samtidig er fleksibelt nok for godt privatliv og forpliktelse.
Mennesker ønsker å mestre livet og samtidig vite at de kan få riktig hjelp til rett tid om det trengs.

BEDRIFTER ØNSKER KONSENTRERTE MEDARBEIDERE

Som bedrift må resultat og budsjett ivaretas uansett livshendelser hos sin ansatte. Mennesker vil til alle tider måtte tåle sykdom, sorg, ulykker, livskriser osv, som igjen påvirker deres yteevne og konsentrasjon. Det vi vet er at personer som har det godt med seg selv på hjemmebane og i relasjon, er medarbeidere som yter best og tåler mer. Livskriser rammer uforutsatt og de kan ramme hardt.

Langtidsfriske medarbeidere er personer hvor både den enkelte og bedrift tar ansvar for et sunt arbeidsmiljø og balanse mellom jobb og fritid. Det er godt for ledere å kunne hjelpe en medarbeider på en både effektiv og medmenneskelig måte. Ofte er det viktig og gi hjelp raskt.

GI MEDARBEIDERNE KONKRET HJELP
Se din medarbeider. Utforsk hva medarbeideren trenger av deg som leder (bedrift). Vær konkret i støtten og følg opp uten å mase eller innvadere. Henvis gjerne din medarbeider til SAMTALEN AS som en naturlig forlengelse av andre tiltak og oppfølging. Vi vil alltid være et trygt veiledning - og terapialternativ.

BRUK SAMTALEN AS
Sikre deg derfor som leder eller personalansvarlig at du henviser dine medarbeidere til erfarne fagfolk som stiller opp raskt og faglig forsvarlig og kan om nødvendig følge opp over tid. Psykologene i SAMTALEN AS har variert og lang erfaring. Dine medarbeidere blir tatt imot med stor medmenneskelig varme og forståelse, uten at dette påvirker faglig fokus og tidsbruk. Samtalen AS har tilknyttet terapeuter som vet hva mennesker i krise trenger for å reise seg selv igjen. Vårt mål er at din medarbeider skal komme raskt og styrket ut.

Ta kontakt
Det er flere måter din bedrift kan bruke terapeutene i SAMTALEN AS på. Ta uforpliktende kontakt på e-post: post@samtalen.no eller i T 23 13 43 93 / M 48 00 66 27.


Kari Stende

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid

Psykologspesialist

Astrid Christensen

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Jeg tenker at det å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag – i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen. Velkommen til samtaler over dine/deres tema.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i familieterapi fra Nic.Waals institutt i Oslo. Har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge, samt familier og par. Jeg har arbeidet flere år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt som psykolog i skolehelsetjenesten (PPT). Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet med tema avhengighet generelt. I dag jobber jeg med undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Medlem av Norsk psykologforening.

Mary-Ann

FAMILIETERAPEUT - FREDRIKSTAD / VESTBY

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667, for avtale i Fredrikstad eller Vestby.

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 10 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider i Fredrikstad.

Karianne

Psykolog

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling ved hjelp av bekreftende støtte og selvrefleksjon. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter. Som psykolog tilbyr jeg psykoterapeutiske og veiledende samtaler til voksne, unge og par.

Jeg føler meg alltid beæret over at få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg i ditt liv.

Jeg tilbyr parterapi. Her gis mulighet for fokus mot de ulike utfordringer dere som par opplever i deres forhold, med mulighet for økt gjensidig forståelse og avstemte forventninger.Målet kan være en avklaring av veien videre eller et allerede felles ønske om å komme videre i forholdet på en god måte.

Jeg opplever at mange allerede før de søker psykolog vet hva de ønsker hjelp med. Ofte handler det om å få styr på fortiden, ro i nåtid, hjelp til å motivere energi for fremtiden. Eksempler på tema jeg møter i klientsamtaler er nedstemthet, motløshet, depressive- og angstrelaterte symptomer, sorg, relasjonsvansker, konflikt, oppbrudd, tap, traumer, søvnvansker, foreldreutfordringer, overbelastning, opplevelse av utilstrekkelighet, grubling, bekymring, selvfølelse, egenomsorg, identitet, stress, utbrenthet, konkrete mål om endring som for eksempel vektreduksjon.

Jeg har også erfaring med coaching i selvutvikling eller ved arbeidsrelaterte utfordringer. Du er også velkommen til å søke konkrete råd for helt hverdagslige utfordringer.

Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål eller om du har ønske om en forandring som ennå er uklar. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet eller at du har ønske om hjelp til endring som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening

Therese

Psykologspesialist

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har mange års erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har også erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning. Jeg kan bistå barn og familier med problemstillinger som angst, ensomhet, skolevegring og traumer, samt konflikter i familien.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Det kan føles skummelt å ta tak i noe du synes er vanskelig i livet ditt, men erfaring viser at mange som har begynt i terapi, angrer på at de ikke gjorde det tidligere. 

Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Jeg ønsker deg velkommen til å snakke med meg. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Jeg kan gi terapi på engelsk. 

Medlem av Norsk Psykologforening.

Gry

Psykologspesialist

Gry Hennum

Gry Hennum har 20 års sammensatt erfaring som psykolog og terapeut. Hun er spesialist i klinisk voksen psykologi og har spesialkompetanse i traumepsykologi og behandling av relasjonelle utviklingstraumer, og har blant annet jobbet ved traumeavdelingen ved Modum Bad. Gry har Master i Psykoterapi med fordypning i Emosjonsfokusert Psykoterapi, en terapiform, benyttet av den kjente psykologen Sidsel Gran, som har vist å fungere godt i parterapi. Hun er dessuten utdannet Gestalt terapeut, har fordypning i Barne- og Familieterapi, kompetanse som Mekler for familier/par i konflikt og benytter intervensjoner fra Kognitiv Atferdsterapi.

Gry har fokus på hva som virker i terapi, av å se hele mennesket og hvordan tanker, følelser, kropp og relasjoner påvirker hvordan vi har det.

Hun er dessuten Mindfullness- og yogainstruktør og opptatt av stressmestring i hverdagen.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Håkon

Samtaleterapeut

Håkon Blad

Håkon fullførte master i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet i Danmark sommeren 2017. Siden har han praktisert som psykolog under veiledning ved Sykehuset Østfold og jobber mot autorisasjon som psykolog høsten 2019. Håkon har allerede bred erfaring med ulike problemstillinger, og er særlig engasjert i arbeidet med depresjon, angst og traumer.

- Som samtaleterapeut tilstreber jeg å være en lyttende og forståelsesfull sparringspartner. Det er viktig for meg at vi etablerer gode og stabile relasjoner som skaper trygghet. Jeg mener at samtaler kan være nyttig for alle – uansett livssituasjon. Ingen problemstilling er for liten eller stor for samtaleterapi. Enten ønsket er en eller flere samtaler vil jeg gjøre mitt ytterste for å møte den enkeltes forventninger og behov.

Du som klient skal alltid føle deg sett, hørt og forstått i terapien. Dette er grunnmuren for et godt samarbeid og legger til rette for forandring og fremgang. Mange klienter er på arbeid på dagtid, og derfor tilbyr jeg samtaleterapi på kveldstid og helg for enklere å legge til rette for hverdagskabalen. Nøkkelen er å finne de gode verktøy og løsningene tilpasset den enkelte.