Bedrift

Samtalen tilbyr rask hjelp og veiledning

Som bedriftsleder kan du ha nytte av en samtalepartner uavhengig av bedriften, en mentor med kunnskap om menneskets naturlige utvikling, reaksjoner, begrensninger, ressurser, muligheter og motivasjon. Bruk SAMTALEN for deg som leder, ikke minst når ansvaret er stort, uklart, og kanskje på grensen til det umenneskelige.

MENNESKER ØNSKER Å LEVE GODT

Ledere og arbeidstakere er vanlige mennesker som må møte livet som det kommer, uansett stilling og arbeidssted.
Godt liv innbefatter arbeid som inspirerer til personlig utvikling og samtidig er fleksibelt nok for godt privatliv og forpliktelse.
Mennesker ønsker å mestre livet og samtidig vite at de kan få riktig hjelp til rett tid om det trengs.

BEDRIFTER ØNSKER KONSENTRERTE MEDARBEIDERE

Som bedrift må resultat og budsjett ivaretas uansett livshendelser hos sin ansatte. Mennesker vil til alle tider måtte tåle sykdom, sorg, ulykker, livskriser osv, som igjen påvirker deres yteevne og konsentrasjon. Det vi vet er at personer som har det godt med seg selv på hjemmebane og i relasjon, er medarbeidere som yter best og tåler mer. Livskriser rammer uforutsatt og de kan ramme hardt.

Langtidsfriske medarbeidere er personer hvor både den enkelte og bedrift tar ansvar for et sunt arbeidsmiljø og balanse mellom jobb og fritid. Det er godt for ledere å kunne hjelpe en medarbeider på en både effektiv og medmenneskelig måte. Ofte er det viktig og gi hjelp raskt.

GI MEDARBEIDERNE KONKRET HJELP
Se din medarbeider. Utforsk hva medarbeideren trenger av deg som leder (bedrift). Vær konkret i støtten og følg opp uten å mase eller innvadere. Henvis gjerne din medarbeider til SAMTALEN AS som en naturlig forlengelse av andre tiltak og oppfølging. Vi vil alltid være et trygt veiledning - og terapialternativ.

BRUK SAMTALEN AS
Sikre deg derfor som leder eller personalansvarlig at du henviser dine medarbeidere til erfarne fagfolk som stiller opp raskt og faglig forsvarlig og kan om nødvendig følge opp over tid. Psykologene i SAMTALEN AS har variert og lang erfaring. Dine medarbeidere blir tatt imot med stor medmenneskelig varme og forståelse, uten at dette påvirker faglig fokus og tidsbruk. Samtalen AS har tilknyttet terapeuter som vet hva mennesker i krise trenger for å reise seg selv igjen. Vårt mål er at din medarbeider skal komme raskt og styrket ut.

Ta kontakt
Det er flere måter din bedrift kan bruke terapeutene i SAMTALEN AS på. Ta uforpliktende kontakt på e-post: post@samtalen.no eller i T 23 13 43 93 / M 48 00 66 27.


Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Jeg tenker at det å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag – i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen. Velkommen til samtaler over dine/deres tema.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i familieterapi fra Nic.Waals institutt i Oslo. Har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge, samt familier og par. Jeg har arbeidet flere år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt som psykolog i skolehelsetjenesten (PPT). Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet med tema avhengighet generelt. I dag jobber jeg med undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT - FREDRIKSTAD / VESTBY

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667, for avtale i Fredrikstad eller Vestby.

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 10 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider i Fredrikstad og Vestby.

Therese Lødrup

Psykologspesialist

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har mange års erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har også erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning. Jeg kan bistå barn og familier med problemstillinger som angst, ensomhet, skolevegring og traumer, samt konflikter i familien.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Det kan føles skummelt å ta tak i noe du synes er vanskelig i livet ditt, men erfaring viser at mange som har begynt i terapi, angrer på at de ikke gjorde det tidligere. 

Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Jeg ønsker deg velkommen til å snakke med meg. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Håkon Blad

Samtaleterapeut

Håkon Blad

Håkon tar i mot for samtaler både i Vestby og Oslo

Håkon fullførte master i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet i Danmark sommeren 2017. Siden har han praktisert som psykolog under veiledning ved Sykehuset Østfold og jobber mot autorisasjon som psykolog høsten 2019. Håkon har allerede bred erfaring med ulike problemstillinger, og er særlig engasjert i arbeidet med depresjon, angst og traumer.

- Som samtaleterapeut tilstreber jeg å være en lyttende og forståelsesfull sparringspartner. Det er viktig for meg at vi etablerer gode og stabile relasjoner som skaper trygghet. Jeg mener at samtaler kan være nyttig for alle – uansett livssituasjon. Ingen problemstilling er for liten eller stor for samtaleterapi. Enten ønsket er en eller flere samtaler vil jeg gjøre mitt ytterste for å møte den enkeltes forventninger og behov.

Du som klient skal alltid føle deg sett, hørt og forstått i terapien. Dette er grunnmuren for et godt samarbeid og legger til rette for forandring og fremgang. Mange klienter er på arbeid på dagtid, og derfor tilbyr jeg samtaleterapi på kveldstid og helg for enklere å legge til rette for hverdagskabalen. Nøkkelen er å finne de gode verktøy og løsningene tilpasset den enkelte.

Anne Gangvik-Østgård

Familieterapeut

Anne Gangvik-Østgård

Som familieterapeut og barnevernspedagog er jeg opptatt av relasjoner og kommunikasjon, både i parforholdet og i relasjonen til barn/unge i familien.

Som person er jeg interessert og engasjert i mennesker i alle aldre. Jeg ønsker å være et upartisk og lyttende medmenneske og fagperson. Som familieterapeut er mitt mål å få til løsningsorienterte samtaler der alles meninger og synspunkter blir hørt og respektert.

Jeg har erfaring i familiearbeid med ungdommer og familie-/foreldrekonflikter. Videre har jeg pedagogisk erfaring/utdanning, samt videreutdanning innen spillavhengighet og problematisk databruk.

Anne Gangvik-Østgård er utdannet barnevernspedagog og skriver for tiden masteroppgave i familiearbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met, Storbyuniversitetet).

John Agnar  Johansen

Psykologspesialist

John Agnar Johansen

John Agnar Johansen er i permisjon og tilbake i oktober 2019

De fleste som oppsøker psykologisk behandling, har kommet i en livssituasjon der de føler seg låst, og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Dette kan ha sammenheng med opplevelser du har hatt i forholdet til mennesker som står deg nær. Du kan ha behov for å endre hvordan du skal forholde seg til dem. Det kan også handle om ditt eget tanke- og reaksjonsmønster. Vår selvforståelse og selvfølelse svekker ofte evnen til problemløsning. Vi kan samarbeide om å finne nye måter som du kan forholde deg til utfordringene i livet ditt på.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, er spesialist i klinisk psykologi og har videre-utdanning i familieterapi. Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

- affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

- livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

- par-/samlivsvansker.

- avhengighetsproblemer

- traumer og tilpasningsforstyrrelser

På bakgrunn av erfaring fra ulike behandlingsinstitusjoner og privat praksis, har jeg allsidig erfaring med par- og familieterapi og individuell psykoterapi (kognitiv terapi, endringsfokusert rådgivning, stressmestring, "mindfulness"/selvhypnose). Behandlingen blir tilpasset hver enkelt klient og har fokus på klientens ressurser og endringsmuligheter.

------------------------------------------------------

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har i to perioder drevet privatpraksis i Oslo. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening