45 eller 75 eller 90 min?

Mange bruker enkle (45 min) timer fordi dette er lettest å få til praktisk i en hektisk hverdag. Det er også mange som benytter "doble" (90 min) timer. Dobbeltimer anbefales som standardvalg til par eller familier eller der reisevei er lang. Noen ganger setter vi av en formiddag eller ettermiddag med 3-timers økter. Dette kan gjerne brukes ved ekstra lang reisevei eller når dette ønskes spesifikt av andre grunner. Etter en tretimers økt er det for de fleste ikke hensiktsmessig å gå på jobb, men heller sette av tid til refleksjon og ettertanke.
Bestill time