Hva er egentlig parterapi/samlivsterapi/ekteskapsrådgivning

Parterapi kan hjelpe par til å få det bedre sammen. Parterapi kan bidra til at paret gjør gode valg for seg selv. Parterapi tar utgangspunkt i det som er mulig å få til. Parterapi er å se nye måter og perspektiver for seg selv og samlivet. Parterapi kan gi fleksibel kommunikasjon. Parterapi er å gi seg selv mulighet til å få det bedre. Parterapi er ikke å bli forandret. Parterapi er å ville gjøre seg selv tydeligere for den andre. Parterapi er å lære hvordan forstå hverandre bedre og snakke sammen på en mer kjærlig måte. Parterapi gir en lettere mulighet til at så kan skje, ved at en hjelpes til å bli mer bevisst på hva som skjer i en selv og med den andre i situasjonene som oppstår i samlivet. Parterapi kan hjelpe deg til å se hvem du er i møte med den andre? Parterapi gir deg mulighet til å forstå mer av den dynamikken og de mønstre som oppstår når mennesker er i relasjon med hverandre over tid.
Bestill time