Hva skjer om din terapeut/psykolog slutter?

Om din terapeut/psykolog slutter, tror og håper vi du kan finne en ny i Samtalen AS. Vi sikrer i så fall en god overgang, hvor nødvendig info kan gis videre etter ditt eller deres samtykke. Alle terapeuter som jobber i Samtalen As har inngått avtale om karenstid som begynner å løpe ved terapeutens sluttdato (6 måneder fra sluttdato). Hun eller han kan av den grunn ikke fortsette terapien med klient(er) fra Samtalen AS. Terapeuten kan heller ikke ta med seg noe klientdata. Disse oppbevares etter gjeldende regler og lovverk i Samtalen AS.
Bestill time