Hvorfor får vi det ikke til selv?

Terapeuten er tredjepersonen som ikke kjenner historien din eller deres og som derfor kan hjelpe dere til å se hendelser utenfra og kanskje på en annerledes måte. Partnere opplever ofte samlivet eller relasjonen ulikt, og det er heller ikke uvanlig at man går i de samme uheldige mønsterene igjen og igjen. Det er vanlig, naturlig og høyst menneskelig. Terapi gir rom for refleksjon og muligheten til å se nye strategier, uten pekefinger eller fasitløsninger. De fleste opplever derfor terapien som frigjørende, om enn til tider krevende.
Bestill time