Kan dere hjelpe oss til å ta opp vanskelige temaer?

Parterapi kan og være å snakke gjennom viktige tema som har oppstått, eller som ligger skjult og forsurer eller danner avstand i parforholdet. Ingen tema er for uvanlige eller for vanlig for oss i Samtalen. Ofte er nettopp det å få snakket sammen med en tredjepart tilstede, det som er nødvendig for å komme videre. Noen beskriver det som at noen rom man aldri har vært i åpner seg og aat man kan få pratet på nye måter om ting man aldri har klart å pratet ordentlig om tidligere (Se gjerne En selvopplevd historie fra en pappa på PAR-Sjekk) Parterapi brukes også som jevnlig service for godt samliv. I hverdagene blir samlivet lett bare en restverdi og da er det nødvendig med SAMTALEN som et sted hvor en vet at en får snakket konstruktivt sammen også om det vanskelige. Parforholdet blir en investeringspost med nærmest garantert merutbytte.
Bestill time