Om jeg er misfornøyd, kan jeg si ifra til terapeuten?

Flere av terapeutene bruker egne skjema (KOR) for evaluering av samtalene. Dette gjøres for å kvalitetssikre terapien og ikke minst gi dere en mulighet til å komme med konkrete tilbakemeldinger og korreksjoner til oss som terapeuter. I tillegg har vi i Samtalen mange dyktige terapeuter, så det kan finnes muligheter for overføring til en annen teraput dersom du eller dere føler sterkt behov for det..
Bestill time