Bør dere gå i parterapi? Her er noen tegn på at parterapi er riktig.

Beslutningen om å begynne i parterapi kan føles som en stor avgjørelse å ta. Den innebærer erkjennelsen av at ting er utfordrende i forholdet, som kan være en skremmende og vanskelig ting å innrømme for seg selv. Hvis du heller ikke er kjent med psykologisk behandling eller terapi, kan det hele virke både mystisk og forvirrende, for ikke å snakke om at det kan koste betydelig med krefter - å finne en god terapeut, finne ut hvordan kostnadene skal dekkes, samt finne tid til å begynne prosessen. Ofte utsetter par derfor ideen om å gå i terapi. Kanskje vil den ene partneren det mer enn den andre, og er usikker på hvordan han eller hun skal gå frem - samt om deres problemer faktisk kan hjelpes.

For å avmystifisere prosessen gir vi her oversikt over noen vanlige problemer som parterapi kan løse. Ved Samtalen AS tilbyr vi første time til redusert pris slik at du selv kan bestemme om valget er riktig for deg. Ikke vær redd for å stille spørsmål. Det er ikke uvanlig å prøve eller møte med flere terapeuter før man bestemmer seg.

Vanlige problemer som parterapi kan løse:

1. Tilliten er borte.

En av de vanligste årsakene til at par oppsøker behandling sammen, er at tilliten i forholdet er brutt. Kanskje har en av partene vært utro eller hatt et seksuelt forhold til en annen; eller det har vært en følelsesmessig involvering utenfor forholdet som har utfordret partene. Mange par kommer på grunn av konflikt over økonomi; forvaltning av tid og ressurser, barneoppdragelse, pengespill, eller bruk av rusmidler. Parterapi tilbyr en demokratisk plattform som kan hjelpe årsaken til tillitsbrudd og problemer ved at begge partnere får anledning til å uttrykke sårbarhet.

2. Konflikten har økt

Har dere havnet inn i en dynamikk der en eller begge har blitt raskere til å uttrykke irritasjon? Kanskje er det mange småkrangler, eller konfliktene har økt i intensitet og alvorlighet? Uansett er et mønster av økende konflikt viktig å snu. Kanskje handler det om at en av dere går gjennom noe utfordrende - en livsendring eller noe personlig. Men det kan også være at dere holder på å slite hverandre ut. Økt konflikt kan bety at noe underliggende og viktigere ikke blir håndtert.

3. Dårlig kommunikasjon.

Kanskje er det ikke konflikt som er problemet, men at en eller begge partnere stadig går rundt og føler seg misforstått eller oversett. Kanskje føler du at du mangler kontakt med hva som foregår inni partneren din. Han eller hun har kanskje blitt en fremmed? Mer kommunikasjon er et viktig utfall av parterapi. Det er også viktig for å øke kvaliteten i forholdet. En god parterapeut kan bistå med verktøy som kan hjelpe dere å få bedre kontakt med hverandre, øke kvaliteten på lytting til hverandre, samt gi felles forståelse og plattform for å jobbe med forholdet til daglig.

4. Noe føles galt, men du vet ikke hva eller hvorfor.

Akkurat som ved individualterapi kan parterapi være nyttig ikke bare for å løse problemer, men også for å identifisere de. Kanskje har noe i par- eller familiedynamikken endret seg, men du klarer ikke sette fingeren på problemet. Eller du føler deg ikke så trygg med partneren din som du gjorde før. Eller du føler deg stadig misfornøyd med partneren din, men du vet ikke helt hvorfor og det gir deg dårlig samvittighet. Eller du er lei av å si unnskyld stadig vekk. Dette er tegn på dysfunksjonelle mønstre. Det betyr ikke at noen har skyld i dette, men at forholdet trenger en justering. En parterapeuts kontor er et godt sted å begynne en slik utforsking.

5. Det er noe du vil si til din partner, men du klarer ikke å gjøre det alene.

Noe av det beste med parterapi er ganske enkelt at det gir deg mulighet til å snakke om noe vanskelig i et trygt og støttende miljø. En profesjonell terapeut vil ikke dømme noen av partene, men bistå i å tenke på begges beste slik at du klarer å dele med partneren din det du trenger.

6. En eller begge viser dårlige uvaner under konflikt.

Mange par overraskes i parterapi av å kunne få gode beskrivelser av dårlige ting de gjør mot hverandre under krangler, og faglige forklaringer på hvorfor det skader forholdet. Hvordan par håndterer konflikt har stor betydning på om forholdet ender i skilsmisse. De dårlige uvanene kan derimot endres med bevissthet og trening. Kanskje er en av partene passivt-aggressiv, det vil si har en tendens til å falle inn i offerrollen fremfor å være saklig. Kanskje en angriper, eller en aldri vil snakke om vanskeligheter. Det fins mange dårlige måter å håndtere konflikt på, og mange opplever at sekundære problemer også kommer i drift på grunn av skader som oppstår under konflikt.

7. Dere har gått gjennom noe traumatisk sammen, og dynamikken har endret seg.

Noen ganger kan store endringer, som felles tap, eller lange endringsprosesser i familien føre til ytterlige negative endringer i parforholdet. Mange forhold ender i skilsmisse etter å miste et barn. Arbeidsløshet over lengre tid, en helsebelastning, eller andre konflikter i ens utvidete familie kan også føre til skilsmisse. De færreste tenker at de trenger parterapi som resultat av en slik livsendring. Det å begynne i terapi kan også oppleves som en ytterlig belastning i en hektisk hverdag. Parterapi kan derimot tilby en positiv forankring for forholdet i en slik periode som sikrer tilstrekkelig fokus på kommunikasjon og ivaretakelse av felles oppløftende opplevelser som ivaretar parforholdets identitet og felles kultur; mekanismer som forsikrer forholdets gode helse også når man gjennomgår vanskeligheter.

8. Dere sitter fast i et dårlig mønster.

Antallet og typen utfordringer par og familier kan oppleve i løpet av hverdagen er endeløs. Hvor og hvordan man spiser og sover har stor betydning på par og familiers helse. Hvor mye tid man tilbringer sammen, hvordan man løser hjemlig vedlikehold og sysler, og hvordan man håndterer relasjoner til øvrig familie er også hyppige temaer hos par som oppsøker behandling. Kanskje snakker dere ikke lenger godt sammen, og den ene snakker mye, mens den andre nesten ingenting. Kanskje er fordelingen av husarbeidet til irritasjon. Jo lengre slike konflikter forblir uløste, jo vanskeligere er det ofte for partnere å ta tak i dem. Det beste er å begynne så snart man føler man har kommet inn i en dårlig rutine.

9. Den emosjonelle intimiteten har forvunnet.

At gnisten forsvinner i forhold over tid er manges klage og bekymring. År og kanskje tiår sammen fører ikke alle nærmere hverandre, og noen kan fortelle de føler de lever parallelle liv. For noen handler dette kun om å reprioritere oppgaver for å finne tilbake til et økt engasjement i hverandres liv og prosjekter. For andre kan det handle om større ting, som at man har vokst fra hverandre og ikke lenger vil det samme, eller man stimuleres mer utenfor forholdet.

10. Sex er ikke tilfredsstillende lenger.

Seksuelle vanskeligheter er symptomatiske for mange forhold, og noe av det par i terapi klager oftest over. Noen ganger opplever par brå endringer i sine seksualliv som skaper stress og frustrasjon hos partene. Andre ganger opplever partene at seksuallivet faller inn i en negativ syklus som enten gjør at sex blir lite tilfredsstillende, eller avtar i frekvens. Noen par har konflikt knyttet til sex, mens for andre er temaet tabubelagt eller vanskelig å snakke om fordi en eller begge føler seg misforstått eller avvist. Uansett hva som beskriver deres seksuelle vanskeligheter kan en god parterapeut være behjelpelig, også der sex har opphørt.

Samtalen AS tilbyr ressurssterk parterapi i et erfarent fagmiljø. Vi har en rekke ulike terapeuter som kan bistå slik at både individuelle og parbaserte behov kan ivaretas. Vi kan eksempelvis tilby samtaletimer med en hyppighet som er tilpasset ditt forhold og familie slik, at terapeutisk fremgang sikres også når man strever med kompliserte eller sammensatte prosesser.

Tekst: Avdøde psykolog Ayna B Johansen