Ferie, forventninger og aksept

Mange tar kontakt for parterapi etter sommerferien da det har blitt vanskelig i parforholdet i dagene en hadde fri sammen. Det er ikke så rart at sommerferien kan bli en vanskelig tid for svært mange par. Om man er to, tre, fire eller kanskje veldig mange i en familie, er det da like mange ønsker, behov og forventninger å skulle imøtekomme på en og samme tid. Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dette rett og slett matematisk ikke er mulig. Noen er slitne fra jobb og har forvetninger om å få slappet av, sovet ut, hatt litt egentid. Andre ser frem til å endelig samle noen gode minner og opplevelser for familien som helhet. Noen ønsker å være mest mulig sammen med slekt og venner, mens andre trenger å trekke seg tilbake et rolig sted. Barn har også svært ulike forvetninger, og kan ha sterke reaksjoner på brudd i rutiner eller forestillinger de har laget seg på forhånd.

En mulig løsning

En måte å løse dette på er å på forhånd jobbe sammen som familie med å lage en plan for ferien og forventningsavklare. Dette betyr å på forhånd snakke om hva som er de forskjelliges behov, ønsker og forventninger. Dermed vil en se hvor behovene ikke vil møte hverandre, og dermed lage en plan hvor alle kan få litt, men ingen kan få alt. For familien som jobber med å forventningsavklare før en ferie, hyttetur, slektstreff eller annet stort arrangement kan det være viktig å øve på å være ærlig og tydelig om egne behov. Å snakke fra et sårbart sted er å vise den andre tillit ved å uttrykke det en faktisk trenger, og ikke det en skulle ønske en trengte, eller ikke ville være til bry ved å uttrykke at en ikke trenger eller har behov for noe.

Øvelse i aksept

For noen vil det også være en øvelse i å akseptere at noen ting er vanskelig å endre hos den andre. Den kjente parforskerern John Gottman sier at 69 % av problemer i et parforhold vil være problemer som ikke kan løses, bare håndteres. Hvis for eksempel et par har svært ulikt aktivitetsnivå, for eksempel konen som elsker å oppleve og gjøre mest mulig på ferie, og irriterer seg over mannen som bare vil ligge i solen. Konen kan da irritere seg over dette og prøve å endre dette, men kanskje hun da vil bruke mange år på å prøve å endre et problem som faktisk ikke kan endres, vil dette bli svært vanskelig for både henne og mannen. Kanskje hun må akseptere forskjellene de har i sitt foretrukne aktivitetsnivå, for når hun har gjort dette åpner hun opp for at paret kan finne en måte å snakke om og håndtere denne utfordringen i paret. Dette kan være svært ulike løsninger, som å bestemme annenhver dag, dele seg opp, reise med andre venner osv.

Parterapi gir mulig for samtale om uløselige problemer

Mange av de uløselige probleme i et parforhold, som for eksempel kan gjøre ferier vanskelig, blir veldig betente fordi de ikke kan snakkes om. I parterapi kan en jobbe med hvordan håndtere slike problemer, og det å kunne snakke om de- uten å prøve å endre ting ved den andre som kanskje ikke kan endres. Trenger du, ditt parforhold eller din familie hjelp og støtte til å planlegge eller forventningsavklare ferier? Ta kontakt med oss  i SAMTALEN.

Skrevet av psykologspesialist Therese Lødrup