Syke foreldre til stor belastning for familien?

Frykter at pårørende kan falle utenfor arbeidslivet

couple sitting side by side near panel radiator

Å ha syke foreldre i tillegg til barn og fulltidsjobb kan være svært krevende. Ettersom det blir vanligere å få barn senere er dette en økende utfordring som i verste fall kan føre til at belastningen blir for stor og en faller utenfor arbeidslivet på grunn av for store omsorgsoppgaver på hjemmebane. 

I går ble vår familieterapeut Marianne Kjerschow intervjuet av vi.no angående belastningen knyttet til syke foreldre. Hun mener det er helt urealistisk å kreve at voksne barn skal måtte slutte i jobben for å kunne følge opp sine gamle foreldre, men ser at belastningen ved å bli dratt mellom jobb og omsorg for eldre kan tære på familierelasjoner. Hun forteller også om hva som kan være lurt å gjøre i en slik situasjon.

Les artikkelen her.

14.11.19