LØRDAG

Nå er det viktig å avklare forventninger

Å avklare forventninger har alltid vært sentralt for å sikre gode parforhold og relasjoner. Har du tanker om hvordan best bruke dagene, helgene, ferier ol og det ikke blir slik fordi de du er sammen med har andre planer og meninger (forventninger) om hva som er god bruk av felles tid, kan dette lett bli til dårlig stemning og konflikter hvor alle blir tapere. Dette er kjent stoff for de fleste.

Så hva nå når mange barn og foreldre har endret hverdag som følge av pålegg fra det offentlige, og verken store eller små kan leke på sin vanlige måte? Planlagt påskeferie må også endres? Hvordan da bidra til at dagene blir gode nok og ikke bare en serie krangler, dårlig stemning og vonde hendelser?

Et sikkert tips er hver dag og avklare forventninger for morgendagen

Et sikkert tips er hver dag avklare for morgendagen og ukentlig legge en litt større ukeplan. Hos noen er dette allerede innarbeidet og de har et fortrinn nå om de fortsetter med sin gode rutine.

Hvem bør være med i disse samtalene?

Hvem bør være med i disse samtalene, er det ikke fasitsvar på. Noen foreldre tar barna med i samtalene etter at de selv har lagt rammene, mens andre gjør det bare seg imellom og forteller barna hva de har planlagt. Er barna små kan dette være naturlig, men etter hvert som barna vokser til er det lurt at de aktivt høres og konkret opplever at de er med og legger planer. Barn trenger ikke være store før det kan være en god ide og ha de med på planleggingen.

Hvem som derfor skal høres før bestemmelser legges, bør en tenke igjennom og være fleksibel på etter hva som skal avklares og hvilke forventninger som berøres.

Tips for gode samtaler

 • Avtal fast samtaletid
 • Avtal hvor dere skal samtale (i hjemmet)
 • Sett av maks 10-20 min for hver samtale (tilpass etter hvem som er med)
 • Gi beskjed i forkant om du trenger å gjøre endring på tidspunkt (møtekultur)
 • La endring være unntak

Tips for innholdet

 • Vær åpen og møt andres forventninger med hjertet
 • Påse at dere snakker om det samme
 • Snakk for deg selv
 • La alle bli hørt
 • Tør og vær ærlig på egen forventning 
 • Vær var på din foreldrerolle i møte med dine barns forventninger
 • Tenk åpent før dere avgjør – formuler deg som en varm voksen
 • Ikke si deg enig før du vet at du «eier» valget for deg selv
 • Ta gjerne en tenkepause før dere bestemmer
 • Vær tro mot hva dere avtaler
 • Gi plass for alle

Fra dagen før

 • Lær av erfaring
 • Ikke del ut skyld
 • Vær positiv
 • Hvordan var fordelingen av tid sammen – tid alene?

Møteagenda

 • Evaluer (fra dagen før)
 • Bestem tema for dagens møte
 • Avklar alles forventinger
 • Oppsummer
 • Foreslå en plan for neste dag (fremover)
 • Gi rom for tenkepause (ved uenighet)
 • Bli enige om hva dere går for (gjør et valg)
 • Sikre dere at alle er enige om hva som er bestemt

Lykke til – dette kan også være med på å bringe dere videre.


Om dette blir vanskeligere, husk at vi i SAMTALEN kan bistå. Vi tilbyr også videosamtaler.

KAWE - 2020