Hvordan velge psykolog i Oslo?

Et google-søk på «psykolog Oslo» gir utallige treff. Hvordan skal en velge klokt? Her kommer noen korte tips, basert på tilbakemeldinger fra klienter, samt hva vi i SAMTALEN tenker bør vektlegges. 

Spør psykolog om kompetanse og hvem som veileder dem

Psykologi er et krevende fag. Det er derfor viktig at psykologen har både teoretisk og praktisk merutdanning og erfaring i faget. Psykologer må ha veiledning under sin videreutdanning, og i SAMTALEN får alle psykologer faglig veiledning. Både før og under selvstendig terapiansvar.

Påse at psykologen er fleksibel i sin tilnærming

Forskning viser at metode ikke er mer avgjørende enn andre faktorer for at terapi blir god. Mange metoder kan være best.

Siden vi mennesker er forskjellige, vil det være nødvendig at psykologer, benytter ulike tilnærminger, og ikke bare følger en bestemt metode. Skal vi mennesker lære og forstå hvorfor noe er mer hensiktsmessig enn noe annet, må vi oppdage at dette er viktig for oss og vår situasjon. Hva som skal til for at vi mennesker oppdager godt og klokt for oss selv, kan være ulikt. Min erfaring er at noen må se det, andre må høre det, noen vil sanse det, og noen «… må kjenne det i sjela», som en mann sa til meg en gang. Og hva da når det er to i terapi som skal oppdage?

Hvilken tilnærming som funker best, er ikke gitt på forhånd. Velg derfor en psykolog som er god på flere tilnærminger, slik at de møter deg/dere metodisk fleksibelt.

Velg psykolog som gir deg mulighet til å ta eget ansvar

Det å kunne gi tilbakemelding til psykologen anser vi som viktig. En del ganger kan man bli forundret over hvor høflige mange av klientene er. De tar imot terapien, betaler og man kan av og til lure på om det var fordi timen var veldig bra, eller om det bare er fordi det er ubehagelig å gi ekte feedback. Ansvarliggjør deg selv i terapien, ved å tilbakemelde når noe ikke gir mening for deg. Vi har gode rutiner for dette i SAMTALEN

Eksemppel: En mann sa i en parterapitime; «Stopp, dette er sikkert bra for kona mi, men ikke for meg»! Så fikk vi i fortsettelsen en spennende samtale på en noe annerledes måte, og kona etterpå utbrøt; «… nå forstår jeg hva du mener»!

Ha tillit til psykologen

Å ha god kjemi med psykologen er avgjørende. Bytt om du ikke kjenner at dette er godt for deg! Mennesker vi har kjemi med, er det lettere å få tillit til, og tillit må du ha til psykologen for at terapien skal bli god. I SAMTALEN har vi heldigvis mange dyktige psykologer i Oslo, med et bredt utvalg av interesser og spesialkunnskaper.

Ved parterapi må psykologen anerkjenne dere begge

Begge parter må føle seg sett og forstått av psykologen dersom man går til parterapi. Om man ikke opplever å bli forstått av terapeuten, eller at den andre får uforholdsmessig mye plass, bør dette snakkes om. Som nevnt i forrige avsnitt kan det å ha mulighet til å bytte psykolog være er en fordel. En psykolog kan ikke være best for alle.

I SAMTALEN jobber vi hardt for at begge som kommer skal få ta sin plass i terapirommet og kjenne seg likeverdige, uansett problemstilling.

Velkommen

All terapi, uansett metode og terapeut/psykolog, vil forutsette at du gjør din del. Dessverre har ingen psykologkontorer magiske stoler, men mye «magisk» kan skje når mennesker ønsker, erkjenner og gjør sin del av terapiarbeidet. Videre er det for at terapi skal fungere viktig at du selv må ønske det, og at du ikke blir pådyttet samtale. Samtidig er vår klare anbefaling at du takker ja dersom du har en partner som inviterer til samtale!

Velkommen til Psykolog i Oslo, gjennom SAMTALEN AS

De fleste som kommer til SAMTALEN har fått anbefalt oss av venner, familie, fastlege eller andre, eller bare gjort et raskt søk på Google med søkeordene «psykolog» eller "psykolog Oslo".

Vi vet at det er mange dyktige aktører der ute, men føler oss svært trygge på det vi tilbyr. Våre psykologer er engasjerte og profesjonelle, og svært mange av dem er i tillegg psykologspesialister. Gjennom flere år har vi nå fått lov til å møte mennesker i alle slags situasjoner, og ser fram til å hjelpe mange flere!

Søk Psykolog i Oslo - velkommen til oss!