Evalueringer

Det ble litt taust i første time..., men jeg fortsatte... Du var den samtalepartner jeg trengte akkurat nå ...

Jeg trodde jeg skulle klare bruddet godt ... jeg ønsket det jo selv ... Takk for at du holdt ut med meg ...

Jeg har trengt hver time. Legen min sa jeg skulle bruke dere og ikke vente på tid hos psykolog med avtale ... beste tips jeg har fått av han ... Det blir jo penger ... men hva er penger mot å bli kvitt angsten ...!

De siste årene har vært nokså tunge idet vi med bakgrunn i tidligere års hendelser ikke har vært samlet på flere år og heller ikke har klart å ta fatt i dette på egen hånd .... skal ikke gå nærmere inn på dette, men vil bare si at vi er meget glade og takknemlige for den gode hjelpen vi har fått av Mary-Ann, ikke bare til å komme videre, men også til å reparere og lege noen sår ...

Allerede fra første time startet en prosess, som vi forsto vill bli bra. Ved hjelp av gode metoder og veiledning kom vi oss først gjennom den første samtalen før vi tok fatt på hjemmeoppgavene og flere samtaler ..