Evalueringer

Jeg trodde jeg skulle klare bruddet godt ... jeg ønsket det jo selv ... Takk for at du holdt ut med meg ...

Jeg har trengt hver time. Legen min sa jeg skulle bruke dere og ikke vente på tid hos psykolog med avtale ... beste tips jeg har fått av han ... Det blir jo penger ... men hva er penger mot å bli kvitt angsten ...!

De siste årene har vært nokså tunge idet vi med bakgrunn i tidligere års hendelser ikke har vært samlet på flere år og heller ikke har klart å ta fatt i dette på egen hånd .... skal ikke gå nærmere inn på dette, men vil bare si at vi er meget glade og takknemlige for den gode hjelpen vi har fått av Mary-Ann, ikke bare til å komme videre, men også til å reparere og lege noen sår ...

Allerede fra første time startet en prosess, som vi forsto vill bli bra. Ved hjelp av gode metoder og veiledning kom vi oss først gjennom den første samtalen før vi tok fatt på hjemmeoppgavene og flere samtaler ..

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."