29.05.2015

Etter påske

Mange par er gode på ferier, andre er det ikke. Når ferien er over sitter de med føelse av å ha kastet bort både tid og penger på en eneste lang krangel eller taushet, begge vanlige uttrykk for dårlig stemning og konflikt i relasjon.

Ett par hadde vært på skiferie i Alpene. Det hadde ikke gått bra. Foran meg satt de nå og var fortvilte over bortkastete penger og tid. Grunnlaget for konflikten var banal; hotellet de hadde bestilt var ikke i trå med forventningene. Konflikten hadde blitt utløst av: Han ville klage når de kom hjem - mens hun ville at han skulle klage med en gang! Det ene ordet tok det andre, og i løpet av bare noen få strakser var stemningen ødelagt. Konflikten eskalerte og mye vondt ble sagt. Trusler om brudd var også blitt fremsatt. Deretter ble de begge tause til de en uke senere dro hjem.

Nå satt de foran meg og ville ha hjelp. " - Vi kan ikke drive på på dette viset!"

Hvorfor ble det alvorlig konflikt av en banal hendelse? Paret kjente igjen mønsteret; " - Vi er ofte enige om saken (hotellrommet var ikke som forventet), men uenige om hvordan løse (tidspunkt for klage). Vi er like sta begge to og da går vi i fella, gang på gang. Jeg vil ikke ha det slik", avsluttet han.

I møte med par i terapi leter jeg ofte etter minst to ting: Hvilken dynamikk finnes mellom paret, med vekt på hvordan de uttrykker seg? Dessuten, og kanskje viktigst; Skjult tema - finnes det?

Skal en ta det onde med roten, må en vite hvilken rot en skal ta tak i. Noen røtter vil måtte bli liggende - de er for vanskelig å rykke opp. Viktig da er å erkjenne at de fins og vite hvor de ligger begravet.

Hva som gjør at vi reagerer (trigges) er ikke alltid opplagt og derav begrepet: "skjult tema". Det som ofte gir suksess i parterapi er; får en tak i den følelsesmessige kjerne (skjult tema), finns mange muligheter, både for paret sammen og for den enkelte som menneske. Å vite hva og hvor en skal unngå å gå (inn i samme ødeleggende mønster), er en forutsetning for å finne en ny retning. Da hindres en i å måtte snuble så mye!