I disse tider

Rutiner er noe fine greier. De kan hjelpe oss til å gjøre riktige ting når det uvanlige skjer, effektivisere tid og gi oversikt i hverdagene, avklare forventinger når vi er flere som skal samarbeide, og mye mer som er bra. 

Hva da med alle de som nå skal jobbe hjemmefra, samtidig som de har barna rundt seg, viktige oppgaver å løse, en bedrift å ta vare på, ikke får gå på jobb og møtt andre mennesker, være sosial, bli satt til ukjente oppgaver, ikke får besøk av sine egne, besøkt sine kjære eller reist hjem?

Hva nå?

Situasjonen i verden og i Norge er krevende. Like fullt; vi er avhengige av at vi ikke gripes av panikk, mister fotfestet eller blir uten evne til å tenke fornuftig. Nå forventes det av oss alle at vi innstiller oss på samarbeid og personlig ansvar.

Krise gir mulighet til valg

Kriser gir oss mulighet til valg. Nå er det tid for bevisste vurderinger og valg basert på det vi faktisk vet og antar.

Hvilke valg tar du?

Hvilken vei tar jeg og du og alle andre nå? Hvilke muligheter har vi?

For det første; Det vi nå erfarer er grunnleggende forskjellig fra før og det er alvorlig, ikke minst fordi det er så komplekst.

For det andre; De fleste av oss forstår at vi nå tvinges til å tenke nytt, gjøre ting annerledes, tenke gjennom hva som er viktigst. Det spennende i det hele er like fullt (når en gir seg anledning til å tenke slike tanker, og det må også være lov) at mest sannsynlig blir mye av det vi nå gjør på en ny måte, varig og konstruktiv endring for fremtiden.

Noen hver av oss kan ønske seg forandringer gjort i et roligere tempo enn det vi nå får av tid. Viktigst er at vi erkjenner at dette vi nå står i, berører liv og livet fremover, både den fysiske og den psykiske helsen.

For det tredje; De fleste av oss vil komme gjennom dette på en god måte. Det budskapet bør vi minne hverandre om. Kanskje kommer vi også i ettertid til å oppleve oss selv sterkere, mer immune, mer fleksible og bedre til å samarbeide (selv når kjente rutiner ikke er på plass), enn det vi hadde trodd om oss selv i forkant. Denne hypotesen kan også bli sann!

For det fjerde; Mange vil nå oppleve å ha det vanskelig på flere grunnleggende plan. Arbeid, penger og trygghet er viktig for oss alle. Tryggheten vi har i jobb blir borte, uten at vi vet for hvor lenge. Hvordan da tåle å være utrygg over tid? Hva med fremtiden? Hva vil være mine tap, både menneskelig, økonomisk, sosialt og først av alt; kan noen av mine nærmeste dø, eller utvikle fysisk eller psykisk sykdom? 

Håp for fremtiden

I slike tider, må vi gi hverandre håp for fremtiden, hjelpe hverandre til å holde motet oppe, tro på egne krefter og ikke minst «sammenkreftene», og samhold til å kjenne trygghet i at vi kommer til å klare oss, både alene og sammen.

Sammen er vi sterkere

Sammen er vi sterkere. Det har ofte vist seg sant. Sant er også at det meste går bedre når mennesker trekker i samme retning og er rause med hverandre.

Hva med å starte med seg selv?

Hva med å starte med seg selv? Oss selv har vi kontroll på. For hva er viktigst for meg nå? Hvordan sikrer jeg krefter til å ta vare på det som er viktigst for meg? Trenger jeg hjelp til å ta vare på det viktige? Hva trenger jeg hjelp til?

Samtidig stille spørsmålene; Hvem kan jeg hjelpe og med hva? Hva er mitt ansvar og hva er ikke mitt ansvar? Hvor begynner jeg?

Ikke bruke krefter på uvesentlige ting og bagatellene

Nå er det lurt å bruke krefter på vesentlige ting og ikke på det uvesentlige og bagatellene. Normalt er bagatellene viktige i par- og andre relasjoner, men kanskje ikke nå?

Nå er det lurt med fokus på raushet

Nå er det lurt med å ha fokus på raushet. Vær raus med deg selv, vær raus med de rundt deg, og være villig til å dra lasset sammen der det trengs. 

Hva betyr det å være raus mot seg selv?

Hva betyr det å være raus mot seg selv? Å være raus med seg selv er å gi seg selv en klem, en klem som sier;

«Jeg duger, jeg er mer enn mine feil, jeg klarer dette ved å ta et skritt om gangen, jeg er uansett verdifull, jeg vil få hjelp om jeg trenger, jeg er ikke alene selv om jeg føler det slik, jeg kan mye og kan bidra og kan minne meg om det, og størst av alt;

nå kan jeg tillate meg å la vanskelige tanker, relasjoner, tema, valg og lignende, få litt pause. Når jeg så ikke klarer å holde tankene borte, skal jeg prøve på nytt, for jeg gis utallige forsøk til å prøve på nytt … Da kan jeg huske på at jeg enda en gang kan minne meg selv om at nå er det unntakstilstand for mange, og mye av uroen jeg kjenner på er det mange andre som også kjenner på».

Hva med en plakat på veggen?

Hva med en plakat på veggen som sier:

«… nå er det tid for en klem …» Da kan plakaten minne på klemmen og pausen fra det vanskelig som er mulig nå. Plakaten er huskelappen som hjelper når en glemmer hva som er viktigst å gjøre og tenke på, i tider hvor lite går på rutine og mye føles ukjent …

Hva er å være raus med andre?

Hva er å være raus med andre? Å være raus med andre er blant annet oftere å holde tilbake det skarpe svaret, høre intensjonen i budskapet fremfor å svare og handle på sin egen tolkning, la uenighet oftere ligge, politiske spissfindigheter eller andre kjepphester vente, gamle feider eller andre tema som lett får plass når vi blir slitne, redde, indignerte, heller arkiveres for en stund, og mye mer ...

På sikt kan denne tiden gi en mental merverdi

Hverdagene er annerledes, og vi kan øves i å tenke på muligheten av at også dette vi nå erfarer, på sikt kan gi en mental merverdi. Utfordringen nå er å tåle å være «her og nå i alt som ikke er rutine og er ukjent». Sikkert er at «det er mange i samme båt, og det gir trøst for mange ...»

Så kanskje det beste vi gir oss selv og mennesker rundt oss, er heiarop til alle rundt oss og de som viser godt lederskap, bevarer kalde hoder og varme hjerter, og gjør gode vurderinger. Og siden vi ikke er huleboere, men i samfunn og relasjoner som gjør at «en pluss en, blir mer enn to», er det uansett lurt å tenke utover seg selv. Det gjør det også mer trygt - vi er ikke alene, det er noen som heier på en. Og kanskje minne hverandre om å se på plakaten på veggen «… da husker vi hva vi har å gjøre …!

Klem deg selv og vær raus med andre i disse tider, som ikke er i rutine!

KAWE - 2020