Psykolog, parterapi og familieterapi på telefon eller video

Noen av våre psykologer og terapeuter tilbyr nå timer på nett. Vi har fulgt anbefalinger fra Psykologforeningen og Psykologenes forening for digital helse, og kravet fra helsedirektoratet ifm. koronapandemien som gjelder fra 16. til 26. mars 2020.

Hvorfor tilbyr vi dette, og hvem kan det passe for?

I noen tilfeller kan e-terapi være hensiktsmessig, og videoterapi har god støtte i forskning (Psykologenes forening for digital helse, 2020).

Videoterapi kan for eksempel være et godt alternativ for deg som:

 • Ønsker terapi på nett. Til vanlig anbefaler vi at første time gjøres ved oppmøte, men dette er selvsagt annerledes i disse tider
 • Ikke kan være lenge borte fra jobb
 • Har en jobb som innebærer mye reising
 • Studerer eller jobber i utlandet
 • Er i karantene eller har smittefare for andre 

Hvordan fungerer videoterapi-timer med din psykolog eller terapeut?

Det krever ingen nedlastninger av program for å få til dette. Du kan benytte PC, nettbrett eller mobil.

 • Avtal time med din psykolog eller terapeut. Første gang du besøker oss? Kontakt oss og bestill time her.
 • Ha BankID klart.
 • Gå inn på https://samtalen.confrere.com/ eller lenken mottatt på e-post/sms av din psykolog/terapeut når du skal ha timen.
 • Logg inn med navn og telefonnummer, og deretter med BankID.
 • Psykologen eller terapeuten får deg opp når du er klar, og inviterer deg inn til samtalen.

Avtal betalingsløsning med din psykolog eller terapeut. Vi tilbyr blant annet faktura og VIPPS ved terapi på nett. Se våre priser her.


Er e-terapi med psykolog eller terapeut sikkert?

Vi bruker en videoplattform (Confrere) som er kryptert fra ende-til-ende ved at både psykologen eller terapeuten og klienten må logge inn gjennom BankID. Slik ivaretas kravene om taushetsplikt som definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Du kan selv bidra til god sikkerhet ved å:

 • Oppholde deg i et rom der du kan snakke uforstyrret og uten at noen kan lytte til samtalen
 • Forsikre deg om en stabil internettforbindelse, og godt teknisk utstyr
 • Bruk gjerne headset eller øretelefoner av hensyn til blant annet lydkvalitet, lydskjerming og personvern
 • Pass på god nok belysning
 • Avtal med psykologen/terapeuten hva dere gjør hvis samtalen brytes. Eksempel: gå over til telefon
 • Oppgi hvem psykologen/terapeuten kan kontakte hvis det oppstår en kritisk situasjon som gjør at psykologen/terapeuten ikke får tak i deg. Eksempel: gitt psykologen/terapeuten samtykke til å kontakte din pårørende

Ønsker du å bestille en time videoterapi eller telefonterapi? Kontakt oss her, eller les mer om teamet vårt under psykolog, parterapi eller familieterapi.

Når myndighetene åpner for det ser vi igjen frem til å møtes for parterapi/psykolog i Oslo, Vestby og Fredrikstad!