17.10.2017

Psykolog søkes

Psykolog med erfaring i par- og familieterapi, søkes til minimum 60 % stilling på dagtid, fra senest 1.2.18.

100 % stilling er ønskelig.

Ta kontakt for nærmere informasjon på T 23 13 43 93 eller post@samtalen.no.