Tanker

Tanker på en morsdag

10.02.2019

Les mer

Muligheten til å velge

6.11.2018

Vi går inn mot advent og jul. Hvilken stemning vil advent og jul ha for deg og de rundt deg?

Les mer

Å selv ta initiativ

2.11.2018

Godt samliv kommer ikke av seg selv. La det ikke stå på deg!

Les mer

Å la seg påvirke

17.09.2018

Les mer

Det store spørsmålet

29.05.2015

Vi sårer og skuffer hverandre og slik vil det alltid være mennesker imellom. Noen sår og skuffelser går dypere enn andre. Noen barn og partnere har sagt til foreldre eller partner; " - Du prøvde jo ikke engang."

Les mer