15.06.2017

På kanten av noe nytt

I løpet av det neste halve året kommer jeg til å ha mange overveldende følelser, for jeg trår over en avgjørende milepæl i livet mitt. En periode er over og en en helt ny trer fram. Jeg beveger meg ut av noe gammelt og kjent, og inn i noe nytt og ukjent. Det er både spennende og skremmende. Det er etterlengtet, samtidig som jeg gladelig har skjøvet det nye foran meg en god stund

Jeg tror ikke jeg trenger å si hvilken spesifikk situasjon jeg står i, fordi det å stå på kanten av noe nytt og ukjent er gjenkjennbar opplevelse for mange. Noen ganger forlater man et sted i livet der man stort sett har hatt det godt, andre ganger legger man mye smerte og vondt bak seg. Felles er at en ikke vet hva som kommer, om det nye blir bra eller dårlig.

Nettopp denne uvissheten for det nye som ligger foran, kan oppleves vanskelig og gi grunnlag for uro og bekymring. Selv kan jeg tidvis kjenne at det kunne være godt å slippe og gå over i det nye, samtidig som jeg vet at det på sikt ikke ville være bra for meg å bare bli værende i det kjente.

Kanskje kjenner du deg igjen? Kanskje står du på valg? Kanskje har livet gitt deg nye rammer du er nødt til å forholde deg til? I slike situasjoner vet vi som arbeider i SAMTALEN, at det ofte kan være hensiktsmessig å ha en klok samtalepartner, noen å betro seg til når man kjenner på uro for veien videre. Denne kan være en venn eller partner. Andre ganger er det fint å prate med noen en ikke kjenner. En psykolog og terapeut kan hjelpe en å se situasjonen fra et annet perspektiv.

Vi i SAMTALEN ønsker å være trygge samtalepartnere, som går sammen med deg i møte med det som ligger foran.