Ta grep - Gjør din del - Gjør det trygt

Stikkordene i overskriften er hentet fra samlivskurset PREP, og utgjør «tre nøkler» for godt samliv. Min erfaring tilsier at det ofte er tilfelle i det meste av kommunikasjon, også den en har med seg selv. Så hva betyr det da «å ta grep, gjøre sin del, samt gjøre det trygt»?

Ta grep

Å ta grep betyr å ta ansvar for å gjøre noe med det som skjer i en og med en, samt opplever skjer i relasjon. Kjenner du selv på uro, savn og misnøye, så er det du og bare du som må ta grep. Det er du selv som bør gjøre noe med det du kjenner på, ikke vente på at andre skal rydde opp for deg, fylle deg med det du trenger, eller vente at din partner skal se dine behov uten at du uttrykker dem. Din uro, dine behov, din misnøye er ditt ansvar å ta grep om. Det er du som har uroen «innenfor skjorten», og det er du som først må sjekke ut om «dette noe» skal gjøres noe med, og eventuelt gjøre noe med det, for eksempel ved å ta initiativ til samtale eller terapi.

Gjøre sin del

Mange kan fremsette behov, savn og uro til andre, men er det andre som først og fremst kan gjøre noe med det du trenger? Å gjøre sin del betyr å sikre at en først har gjort sin egen hjemmelekse; stilt spørsmål som; Er dette jeg kjenner på rimelig av meg å vente av meg selv/fra andre? Har jeg gjort mitt for å imøtekomme dette i meg selv? Aksepterer jeg nødvendige rammebetingelser? Er jeg tålmodig nok med meg selv og andre? Hva må jeg godta å leve med i meg selv og med andre? Er dette frustrasjon som først og fremst handler om meg selv og mine egne forventninger til det å leve og være menneske? Er dette noe jeg bør søke veiledning på selv først?

Det finnes utallige spørsmål som hjelper en til å vite om en selv har «gjort sin del».

Gjøre det trygt

Å ta grep medfører ofte at mennesker rundt deg, og deg selv, kommer i samtale og dialog. Når og hvordan er det trygt å snakke sammen, også med seg selv?

Det er neppe trygt å snakke sammen (og med seg selv) når en helst bør sove, ikke har spist, når en er full, vet at den andre vil oppleve budskapet som anklage og gå i forsvar, fastholde budskapet som fasit uten å ta innover seg mulige andre perspektiv, eller på måter og steder som viser respektløs atferd overfor den andre eller seg selv osv.

Mange får det til

Mange får til å korrigere seg selv og sine tanker. Mange får også til trygge og gode samtaler med sin partner, ikke minst basert på at de selv vet hva de skal formidle, budskapet er rimelig, det formidles i jeg-form og uten noen form for medfølgende «pekefinger».

Dessuten er det viktig at mottaker (også en selv) har fått tid til å forberede seg, vet at hun/han ikke trenger å være enig, er opplagt nok, samt vet at samtalen tar slutt etter en kort stund (avtalt på forhånd).

Søk hjelp om du/dere syns det er tryggest

Noen ganger innbefatter å ta grep på en trygg måte, å ta kontakt med SAMTALEN AS eller annen psykolog som kan bistå til å ta de nødvendige grep, veilede til hva en selv kan gjøre og sikre at samtalen skjer på en trygg måte for deg/dere.

Ta grep - gjør din del - gjør det trygt, fordi ditt liv er viktig!