20.05.2018

GDPR

Ikke alt som kommer fra EU er positivt, men GDPR er en viktig og positiv endring for folk flest. GDPR er en forordning fra EU, og trer i kraft 25.5.18. En forordning er et krav som legger føringer for norsk lov, i dette tilfellet personopplysningsloven. GDPR forordningen har som mål å gi deg bedre kontroll over data om deg selv, og hvordan bedrifter og andre kan bruke data om deg. 

Hvorfor kommer GDPR nå?

Personopplysninger blir mer og mer verdifulle. I tillegg går den teknologiske utviklingen i rekordfart og personopplysningsloven har ikke endret seg i samme takt. Derfor er det viktig å gjøre en endring på området nå, slik at den teknologiske utviklingen ikke skal gå på bekostning av personvernet.

For de fleste betyr det: At du som privatperson får mer informasjon og oversikt over hvordan ulike selskaper bruker personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har.

Hvilke følger får dette for deg som bruker av SAMTALEN AS?

Som helseforetak er vi underlagt svært strenge regler etter norsk lov, både om hva vi kan samle av data, og hvordan vi oppbevarer datene dine, samtidig som vi er pliktig til å skrive journal, holde oversikt over når du brukte våre tjenester, og hva du betalte for tjenesten. 

Vårt journalsystem (Extensor) er godkjent av helsemyndighetene og vi har forsikret oss om at leverandøren av det journalsystemet vi bruker, følger både Norsk helselovgivning og ny forordning fra EU (GDPR). 

Ved første konsultasjon blir du bedt om å fylle ut et registreringsskjema, som skal sikre oss at vi har riktige opplysninger om deg. Skjemaet inneholder både opplysninger vi er pliktige å ha og opplysninger som er nyttige for terapien (valgfrie data). Registreringskjemaet makuleres etter at dine data er registrert i vårt godkjente journalsystem.

SAMTALEN AS skal fortsatt være ett trygt og sikkert valg om du ønsker psykologhjelp, parterapi eller familieterapi. SAMTALEN AS jobber fortløpende aktivt med at våre rutiner sikrer dine personlige data.

Vær fortsatt trygt velkommen til SAMTALEN AS!