31.12.2018

PREPKURS 9.MARS I OSLO

Ønsker du bedre samliv og kommunikasjon? Hva med å invitere din partner med på  PREP-kommunikasjonskurs 9.3 i Oslo? Samlivskurset PREP har dokumentert effekt.

Hva er PREP?
PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. Programmet er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad. PREP-kurs holdes i hele Norge av kursledere som har fått opplæring gjennom oss.

PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

Dokumentert virkning
Siden PREP samlivskurs ble lansert i Norge har over 30.000 personer deltatt på kurs. Studier viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Ta grep
Målet er at dere skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære verktøy som kan brukes for å forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse problemer. Kurset passer for alle og vi anbefaler gjerne å delta før eventuelle utfordringer i forholdet blir for store. Evalueringer viser at deltagerne er svært fornøyde med utbyttet av kurset uavhengig av alder og fase i parforholdet.

Dette som foreløpig informasjon slik at dere allerede nå kan sette av datoen.
Ta gjerne kontakt på T 23 13 43 93 / M 48 00 66 27 eller bruk kontaktskjema for flere spørsmål / sikre dere plass på kurset.


Kursledere: Sertifisert kursleder / psykolog Linda Smedstad & psykolog Ema Golub

Kurssted: Oslo

Påmeldingsfrist: 26.2.19