Aktuelt

Å la seg påvirke

Hvem er sjefen i forholdet deres? Svarene som gis i terapi er ofte ulike etter hvem en spør, ikke minst om en spør barna. 

Maktfordelingen i en relasjon kan si noe om hvordan menneskene i den har det. Om det er slik at de påvirker ulikt, betyr ikke nødvendigvis at det er en dårlig relasjon, eller at en er tøffel. Å fordele oppgaver og ansvarsforhold er noe annet, enn ikke å være likeverdig - ha samme rett til innflytelse i forholdet, ved å bli hørt og få lov til å være ansvarlig.

En kan ikke ha mest greie på alt, og ofte må en stole på at den som har oppgaven er best til å vite. Likefullt skal ens stemme kunne høres, for ofte er det slik at "flere hoder tenker bedre enn ett". Erfarne og kloke ledere vet mye om dette, og det samme gjør menneskene i gode samliv.

I et samliv er det viktig å la seg påvirke av hverandre - høre hva hverandre har å si, dele ansvar. Det er så mange eksempler hvor nettopp dette kan synes bagatellmessig og som flisespikkeri, men hvor det som oftest ikke er det. Bagatellene kan være særdeles viktige. Har en gjentatte ganger oppdaget at ting og tang i hverdagen er bestemt uten ens innflytelse, eller mulighet for dette, surner det lettere inni en. Opplevelsen av å ikke være regnet med, ikke være på lag, er vanskelig for de fleste mennesker. 

- Kan du ikke bare spørre meg om det passer at de kommer, før du inviterer?

- Jeg vil gjerne også bestemme fargen (og ikke minst antallet) på de putene vi har i stua!

- Når spurte du meg når det passet for meg å ha ferie?

- Gi meg en mulighet til å bære ansvaret for .... sammen med deg. Ikke bare gjør!

- Hvordan kan du gjøre en investering uten å høre med meg om jeg er enig?

- Det huset er sikkert en god investering, men jeg vil ikke trives der ...

Utallige ganger i parterapi avdekkes utsagn som angir en opplevelse av at paret ikke er på lag, de ikke føler seg hørt av den andre, ikke følt seg involvert eller respektert som likeverdig i relasjonen. Å være henvendt* hverandre, er å vise i handling at begges stemmer, tanker, følelser om emnet er viktig, selv for bagatellene.

Erfaring fra parterapi har vist at gjensidig respekt og forståelse av hvor viktig det er å la seg påvirke av hverandre, gi hverandre stemmerett og gi rom og tid for begge å kunne mene, lettere gir mulighet for bedre samliv. Grunnleggende ønsker for de fleste, tenker jeg!

Forslag til videre lesning:

Denne artikkelen ble først publisert 22. Juni 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time