Hva er traumebehandling og når kan det hjelpe? 

Om behandling av posttraumatisk stress med CT-PTSD Økt kroppslig uro, påtrengende minner, sterkt unngåelsesbehov, konsentrasjonsvansker, sterke følelser som tristhet, sinne, skam eller skyld, kan være tegn på at en strever…

Vi ønsker at terapi skal være en naturlig ting og enkelt tilgjengelig. Derfor har vi nå online booking. Velkommen!

Bestill time