Samtalen tilbyr den anerkjente personlighetstesten Big Five (NEO-PI-3)

Hvem er jeg?Hva er mine styrker og svakheter?Hvilken jobb passer jeg til?Hvordan kan jeg utvikle meg best som person, i arbeidslivet og/eller i parforholdet? Det kan være spennende og lærerikt…

Vi ønsker at terapi skal være en naturlig ting og enkelt tilgjengelig. Derfor har vi nå online booking. Velkommen!