Familieterapi og foreldreveiledning

Familieterapi

Søker du familieterapi eller foreldreveiledning i Oslo? Er foreldrerollen eller familierelasjonen vanskelig, frustrerende eller bekymringsfull? Er det komplisert å være god nok forelder? Eller ønsker du at barnet ditt skal få en møte en nøytral og erfaren voksenperson alene? I Samtalen møter du trygge og erfarne psykologer og familieterapeuter som er vant til å møte familier som strever litt eller mye, enten dere kommer sammen eller hver for dere.

Med familieterapi eller foreldreveiledning kan du og dere øke mulighetene for en bedre familierelasjon og gi barna en trygg og god oppvekst. Familieterapi eller veiledning kan bestå av å lytte til deres problemer, samtidig som vi kan gi konkrete råd for enklere familieliv. Godt samspill i familien er til barns beste og kan gi foreldre en opplevelse av å mestre foreldrerollen.

Emosjonsfokusert foreldreveiledning

I Samtalen tilbyr vi emosjonsfokusert foreldreveiledning der man lærer å møte barns følelser på gode måter og på samme tid sette trygge grenser, som ivaretar båndet mellom foreldre og barn. Vi har både psykologer, psykologspesialister og familieterapeuter som er vant til å hjelpe familier der barn viser tegn til angst og uro, mye sinne og nedstemthet, og kan også være behjelpelig med henvisning til andre hjelpeinstanser ved behov. Psykologspesialistene Guro Svane Bratset og Ingvild Rongved Lind har lang erfaring med barn som strever, og møter gjerne barnet eller ungdommen din til individuelle samtaler og spesifikk behandling.

En bedre hverdag kan starte med bestilling av tid hos en av våre psykologer og familieterapeuter i Oslo. 

Ingenting matchet søket
Bestill time