Big Five - personlighetstest

Psykolog i Oslo

Samtalen er glade for å kunne tilby den anerkjente personlighetstesten Big Five (NEO-PI-3) i våre lokaler i Oslo og online!

 • Hvem er jeg?
 • Hva er mine styrker og svakheter?
 • Hvilken jobb passer jeg til?
 • Hvordan kan jeg utvikle meg best som person, i arbeidslivet og/eller i parforholdet?

Det kan være spennende og lærerikt å ta en personlighetstest hos en psykolog for å bli bedre kjent med seg selv eller forstå seg selv bedre. Big Five-testen som brukes hos oss i Samtalen (NEO-PI-3) er den med mest støtte i forskning, og er blant annet kjent fra  «Sånn er du».

Personlighetstesten – de fem store

Det finnes flere teorier knyttet til personlighet, men trekkteori og nærmere bestemt femfaktormodellen (Big Five) har altså best støtte i forskning. Personlighetstesten måler personlighetstrekk med grunnlag i fem store personlighetsdimensjoner (faktorer):

 • Ekstroversjon
 • Nevrotisisme
 • Medmenneskelighet
 • Planmessighet
 • Åpenhet

Disse fem faktorene består igjen av seks underdimensjoner som kalles fasetter. Det blir da 30 små fasetter og fem store faktorer som beskriver en persons personlighetstrekk.

Personlighetstesten gir et bilde av en normal personlighet, det vil si at den ikke brukes til å sette en klinisk diagnose eller vurdere psykopatologi.

Anvendelsesområder

NEO-PI-3 gir et bredt mål på personlighet og kan brukes i mange sammenhenger. Noen eksempler er:

 • Selvutvikling

Gjennom en kartlegging av din personlighet vil du kunne få mer innsikt i egne ressurser og mulige svakheter opp mot ulike arenaer i ditt liv. Dette vil i seg selv kunne være til hjelp for deg i videre valg i livet, men kan også bidra som et godt utgangspunkt for å skreddersy din veiledning eller terapi. Gjennom en større innsikt i dine styrker og ressurser vil det kunne være lettere å sammen finne gode løsninger for dine utfordringer.

 • Parforhold

Når par opplever fastlåste konflikter skyldes dette ofte flere forhold som har fått virke sammen over tid. Ulike personligheter og kommunikasjonsstil er imidlertid ofte viktige medvirkende årsaker til mange av konfliktene som kan oppstå i et parforhold. En personlighetstest kan gi økt innsikt og forståelse for hverandres personlighet og dermed ulike behov og handlingsmønstre innad i parforholdet. En slik forståelse for hverandres likheter og ulikheter kan være til hjelp for å gi parterapien en retning samt bidra til å finne gode løsninger på tilsynelatende fastlåste mønster. Samtalen tilbyr personlighetstesting med parterapi.

 • Rekruttering/teamutvikling

Både ved ansettelser og i teamutvikling har personlighetstesten støtte i forskning for å hevde at personlighetstrekk har betydning for arbeidsprestasjon og teameffektivitet, gitt visse forutsetninger. Ulike personligheter passer til ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Slik gjennomføres personlighetstesten

 1. Bestill tjenesten via vår online booking (samtalen.bestille.no eller samtalennydalen.bestille.no. NB! Tidspunktet du bestiller er tidspunktet for tilbakemeldingen, så bestill tid minst en uke frem.
 2. Du får en lenke der du besvarer en rekke påstander om deg selv (ca. 35 min).
 3. Tilbakemelding og tolkning gjennomføres av kvalifisert psykolog hos Samtalen til bestilt tidspunkt (50 min, lengre ved rådgivning eller parterapi).
 4. Du får med deg skriftlig rapport med skårer og en generell beskrivelse av betydningen av skårene.

Velkommen til å ta kontakt! Vi tar imot privatpersoner, men kan også kontaktes av bedrifter for å inngå evt samarbeid, send i såfall mail til kontakt@samtalen.no eller ring oss!

Ingenting matchet søket
Bestill time