Parsjekk

Parterapi

Par-sjekk er opprinnelig et dansk konsept utviklet ved Center for familieutvikling,og passer for alle par som har lyst til å ta temperaturen på forholdet og hente ny inspirasjon. En Par-sjekk gir innblikk i styrkene i forholdet, samt de utfordringer som typisk oppstår når man lever tett sammen over tid. Formålet er å hjelpe dere å styrke og vedlikeholde forholdet – i tide, og over tid.

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer hver for seg. Deretter møtes man til to samtaler med en psykolog eller parterapeut som er sertifisert par-sjekker. I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser hos paret. Man belyser også parets bekymringer og utfordringer. I den andre samtalen hjelpes paret i å finne ut hvordan de kan ta hånd om utfordringene de opplever på en bedre måte, som styrker deres tilfredshet i parforholdet og båndet til sin partner. Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for varig endring; en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane, i tillegg til muntlig feedback fra psykologen eller parterapeuten.

  Bildeparsjekkhus

Par-sjekk gir tips om gode verktøy for endring

Par-sjekk passer for de aller fleste par! Det passer godt for unge og nyetablerte par som ønsker å jobbe med sin kommunikasjon og forebygge vansker. Det passer også godt for eldre par som ønsker en mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk måte. Par-sjekk kan være et nyttig skritt på vei inn i parterapi, men kan også gjennomføres uten videre oppfølging.

I forskning gjennomført i 2013-2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling gjennomførte 233 par to par- sjekk med et års mellomrom. Tilbakemeldingene viste: tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første Par-sjekk. Etter andre Par-sjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Psykologene Iren Wikse Bentsen, Astrid Rygnestad, Sara Kasia Austad og familieterapeut Anne Gangvik-Østgård tilbyr Par-sjekk i Samtalen, og er sertifisert av Modum Bad som innehar rettighetene til Par- sjekk i Norge.

 

Prisen for hele pakken er kr 4 500 (2 x 90 min + spørreskjema og feedback-rapport). Vi anbefaler ca en uke mellom de to samtalene.

 

Se gjerne også disse tekstene om dere lurer på om parterapi er noe for dere:

Ingenting matchet søket
Bestill time