Parsjekk

Parterapi

Par-sjekk er opprinnelig et dansk konsept utviklet ved Center for familieutvikling,og passer for alle par som har lyst til å ta temperaturen på forholdet og hente ny inspirasjon. En Par-sjekk gir innblikk i styrkene i forholdet, samt de utfordringer som typisk oppstår når man lever tett sammen over tid. Formålet er å hjelpe dere å styrke og vedlikeholde forholdet – i tide, og over tid.

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer hver for seg. Deretter møtes man til to samtaler med en psykolog eller parterapeut som er sertifisert par-sjekker. I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser hos paret. Man belyser også parets bekymringer og utfordringer. I den andre samtalen hjelpes paret i å finne ut hvordan de kan ta hånd om utfordringene de opplever på en bedre måte, som styrker deres tilfredshet i parforholdet og båndet til sin partner. Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for varig endring; en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane, i tillegg til muntlig feedback fra psykologen eller parterapeuten.

  Bildeparsjekkhus

Par-sjekk gir tips om gode verktøy for endring

Par-sjekk passer for de aller fleste par! Det passer godt for unge og nyetablerte par som ønsker å jobbe med sin kommunikasjon og forebygge vansker. Det passer også godt for eldre par som ønsker en mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk måte. Par-sjekk kan være et nyttig skritt på vei inn i parterapi, men kan også gjennomføres uten videre oppfølging.

I forskning gjennomført i 2013-2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling gjennomførte 233 par to par- sjekk med et års mellomrom. Tilbakemeldingene viste: tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første Par-sjekk. Etter andre Par-sjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Psykolog Iren Wikse Bentsen, familieterapeut Anne Gangvik-Østgår og psykolog Astrid Irene Brænden tilbyr Par-sjekk i Samtalen, og er sertifisert av Modum Bad, som innehar rettighetene til Par- sjekk i Norge.

 

Prisen for hele pakken er kr 4 500 (2 x 90 min + spørreskjema og feedback-rapport). Vi anbefaler ca en uke mellom de to samtalene.

 

Se gjerne også disse tekstene om dere lurer på om parterapi er noe for dere:

Ingenting matchet søket