Aktuelt

Hvordan velge parterapeut i Oslo?

Oppdatert 23. Mai 2024 av Astrid Rygnestad

På sitt beste gjør parterapi de fine tingene finere og de vanskelige tingene mindre vanskelige. Parterapi med en kvalifisert parterapeut er ofte riktig valg når parforholdet kjennes trangt, komplisert, utrygt og energitappende, samtidig som all parterapi bør være oppklarende, livgivende og utviklende.

Et google-søk på «parterapi Oslo» gir utallige treff. Hvordan skal en velge klokt? Her kommer noen korte tips, basert på tilbakemeldinger fra klienter, samt hva jeg som parterapeut tenker bør vektlegges. For parterapi er ofte riktig valg når parforholdet kjennes trangt, komplisert, utrygt og energitappende. Og all parterapi bør være oppklarende, livgivende og utviklende.

Spør om kompetanse og hvem som veileder dem

Par- og familieterapi er en komplisert form for terapi. Det er derfor viktig at parterapeuten har både teoretisk og praktisk merutdanning og erfaring i faget. Psykologer og helsearbeidere som kvalifiserer seg for parterapi/familieterapi, må ha veiledning under sin videreutdanning. I Samtalen får alle parterapeuter og psykologer faglig veiledning, før og under selvstendig terapiansvar.

Påse at parterapeuten er fleksibel

Parterapeut
Bilde fra Cody Black på Unsplash

Forskning viser at metode ikke er mer avgjørende enn andre faktorer for at terapi blir god. Mange metoder kan være best.

Siden vi mennesker er forskjellige, vil det være nødvendig at terapeut/psykolog, kan benytte ulike tilnærminger, og ikke bare følger en bestemt metode slavisk. Skal vi mennesker lære og forstå hvorfor noe er mer hensiktsmessig enn noe annet, må vi oppdage at dette er viktig for oss og vår situasjon.

Hva som skal til for at vi mennesker oppdager godt og klokt for oss selv, kan være ulikt. Min erfaring er at noen må se det, andre må høre det, noen vil sanse det, og noen «… må kjenne det i sjela», som en mann sa til meg en gang. Og hva da når det er to i terapi som skal oppdage?

Hvilken tilnærming som funker best, er ikke gitt på forhånd. Velg derfor en psykolog eller parterapeut som er god på flere tilnærminger, slik at de kan møte deg eller dere slik dere trenger det.

Velg parterapeut som gir deg mulighet til å ta eget ansvar

Dette å kunne tilbakemelde til parterapeuten, ville jeg selv ha vektlagt som viktig. Selv har jeg mange ganger blitt forundret over hvor høflige klientene er. De tar imot og stopper meg ikke, og dyrebar tid blir brukt. Ansvarliggjør deg selv i parterapi, ved å tilbakemelde når noe ikke gir mening for deg.

En mann sa til meg; «Stopp, dette er sikkert bra for kona mi, men ikke for meg»! Så fikk vi i fortsettelsen en spennende samtale på en noe annerledes måte, og kona etterpå utbrøt; «… nå forstår jeg hva du mener»!

Ha tillit til parterapeuten

Å ha god kjemi med terapeut og psykolog er avgjørende. Bytt terapeut om du ikke kjenner at dette er godt for deg! Mennesker vi har kjemi med, er det lettere å få tillit til, og tillit må du ha til parterapeuten/psykologen for at terapien skal bli god. I Samtalen har vi heldigvis mange psykologer/parterapeuter, så om det ikke skulle være full match med en gang har vi andre som kanskje kan

Parterapeuten må anerkjenne dere begge

Begge parter må føle seg sett og forstått av parterapeuten. Så om en ikke opplever å bli forstått av terapeuten, eller at den andre får uforholdsmessig mye plass, bør dette snakkes om. Å kunne ha mulighet til å kunne bytte parterapeut, er en fordel. En parterapeut kan ikke være best for alle.

Begge som kommer skal få ta sin plass i terapirommet, og for parterapeuten være likeverdige, uansett problemstilling.

Kjenn at dere kommer videre i samtalene og blir gitt nok og tid når dere trenger

I Samtalen kjører vi ikke faste timeopplegg. Noen par kan ha stor nytte av mindre enn fem timer, men de fleste trenger flere. Viktigst er likevel at det ikke blir for lang tid mellom samtalene. Dette særlig i starten, for å sette igang prosessen. Parterapi med lang tid mellom samtalene, vil ofte kjennes utilstrekkelig og haltende, med mindre det er som "vedlikehold" i etterkant av et vanlig terapiforløp.

Kjønn er ofte ikke så viktig

Hvilket kjønn terapeuten / psykologen har er ikke så viktig, med mindre du selv har tanker om dette. Mange kvinner tror at mannen vil ha mannlig psykolog. Dette er ofte ikke tilfelle.

Uansett hvem du velger som parterapeut - ikke glem ditt eget ansvar

All terapi, uansett metode og terapeut/psykolog, vil forutsette at du gjør din del. Dessverre har ingen samlivskontor magiske stoler, men mye «magisk» kan skje når mennesker ønsker, erkjenner og gjør sin del av terapiarbeidet. For at parterapi skal fungere må du ønske det selv, du bør ikke bli pådyttet samtaler, men ta imot tilbudet når din partner inviterer. Da anbefaler jeg deg å si; ja takk, gjerne!

Les gjerne denne artikkelen hvor en pappa forsøker å beskrive sitt første møte med parterapi

Velkommen til parterapi hos Samtalen

De fleste som kommer til Samtalen, har fått anbefalt oss av venner, familie, fastlege eller andre, eller bare gjort et raskt søk på Google med søkeordene «parterapi i Oslo», samlivsterapi, familieterapi, ekteskapsrådgiving ol.

Siden parterapeut / terapeut ikke er beskyttet tittel, er det vanskelig å vite kvaliteten på det tilbudet som en finner på google. Alle som tilbyr parterapi i Samtalen har særlig utdanning for dette og erfaring for nettopp å kunne tilby trygg, god og effektiv parterapi. Våre psykologer har sin tilnærming forankret i forskningsbasert teori og praksis og har mange års studier bak seg for å kunne møte deg på best måte.

Vi anbefaler dere derfor å ikke lenger vente. Det er nemlig ikke alltid så lett å få til alt på egenhånd, og mange blir overrasket over hvor godt det kan gjøre for en selv og forholdet!

Velkommen til parsamtale!

Denne artikkelen ble først publisert 15. September 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time