EMDR

Ordet "traume" kommer fra gresk og betyr "såret". I medisin henviser ordet traume til en skade forårsaket av et slag eller annen fysisk, ekstern belastning. I psykologien derimot, henviser et traume til en slags «skade» på sinnet, forårsaket av en eller flere psykisk sterkt belastende livshendelser.

Hvilke type hendelser som oppleves belastende varierer i stor grad fra individ til individ, men et vanlig kjennetegn ved hendelsene er at de er ekstremt skremmende og at personen selv opplever å være i en eller annen form for livsfare.

Etter slike hendelser opplever de fleste av oss symptomer som for eksempel påtrengende minner fra hendelsen, søvn- og konsentrasjonsproblemer. Slike reaksjoner etter en traumatisk hendelse er ikke skadelige i seg selv og symptomene avtar ganske raskt for de fleste av oss. Dette er normalt. Imidlertid vil et mindretall allikevel fortsette å streve med vedvarende symptomer. Til slutt kan symptomene bli så ille at de hindrer normal livsutfoldelse. Får en slik situasjon fortsette ubehandlet, kan posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) utvikles.

Anslagsvis lider 1-3 % av befolkningen til enhver tid av PTSD og i et norsk materiale fra 1995 ble livstidsprevalensen for posttraumatisk stressforstyrrelse estimert til 8,8 %.

I dag finnes det heldigvis gode, effektive terapiformer for denne typen problematikk. Den terapiformen som kanskje er mest i vinden om dagen er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er en anerkjent behandlingsmetode som er anbefalt av blant annet Norsk Psykologforening (NPF) og Department of Veterans affairs i USA ved behandling av posttraumatisk stress.

Her i SAMTALEN tilbyr vi derfor denne formen for terapi.

Behandling med EMDR starter gjerne med en samtale om bakgrunnen for vanskelighetene dine og om hvordan disse påvirker livet ditt i dag. Etter den innledende samtalen vil en typisk EMDR-behandling foregå ved at du blir bedt om å følge horisontale fingerbevegelser med øynene samtidig som du har den traumatiske hendelsen du ønsker å bearbeide i tankene. Denne formen for behandling fjerner/reduserer den emosjonelle aktiveringen minnene fra hendelsen forårsaker i dag, samt bidrar til reprosessering av minnet. Over tid vil dette bidra til at hendelsen mister sitt grep over livet ditt.

Med andre ord, det finnes håp! 

Les gjerne flere saker fra Samtalen om traumeproblematikk:

Plages du av vonde minner eller traumer? Har du opplevd noe traumatisk eller skulle du ønske du kunne tenke tilbake på et gammelt minne uten å føle sterkt ubehag, uro eller vonde følelser. Da kan EMDR-behandling være noe for deg! Samtalen i Oslo tilbyr EMDR gjennom flere av våre dyktige psykologer. Fra EMDR Norge: EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslappingsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen, noe som igjen viser seg virkningsfullt i prosesseringen av vonde minner. Flere av våre psykologer tilbyr denne typen behandling. Velkommen!  

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time