EMDR

Psykolog i Oslo

Plages du av vonde minner eller traumer? Har du opplevd noe traumatisk eller skulle du ønske du kunne tenke tilbake på et gammelt minne uten å føle sterkt ubehag, uro eller vonde følelser. Da kan EMDR-behandling være noe for deg! Samtalen i Oslo tilbyr EMDR gjennom flere av våre dyktige psykologer.

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslappingsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering.

Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen, noe som igjen viser seg virkningsfullt i prosesseringen av vonde minner.

Flere av våre psykologer tilbyr denne typen behandling. Velkommen!

 

Ingenting matchet søket
Bestill time