Aktuelt

Hva er traumebehandling og når kan det hjelpe? 

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Om behandling av posttraumatisk stress med CT-PTSD

Økt kroppslig uro, påtrengende minner, sterkt unngåelsesbehov, konsentrasjonsvansker, sterke følelser som tristhet, sinne, skam eller skyld, kan være tegn på at en strever med å håndtere tidligere traumatiske opplevelser. 

Det er menneskelig å ville klare seg selv og de fleste har en robusthet i seg og evne til å tilpasse seg livets «berg og dalbaner». Mange har iboende ressurser og måter å håndtere vonde tanker og følelser og handlinger på, som for eksempel indre trygghet, evne til å jobbe seg gjennom det vonde, god støtte i sitt sosiale nettverk, god "work- life" balanse, og bevissthet omkring grenser og behov.  

Ved potensielt traumatiske opplevelser vil de iboende ressursene kunne bli utfordret og endret. Da kan traumebehandling hjelpe. 

Skrevet av: Psykolog Caroline Verdich i Samtalen AS. Hun har spesifikk utdanning og erfaring med behandling av traumatisk stress.

Psykolog Caroline Verdich
Psykolog Caroline Verdich har videreutdanning og bred erfaring innen traumebehandling.

For å motta traumebehandling indikerer det at en tilfredsstiller kriterier for diagnosen, "PTSD" (Post Traumatisk Stress Disorder). Det skilles mellom PTSD og kompleks PTSD. Ved PTSD har en vært utsatt for et enkelttraume, mens ved kompleks PTSD har en vært utsatt for flere traumehendelser, og mange ganger fra betydningsfulle andre.

Ulike situasjoner kan fremprovosere traumatisk stress, og kalles triggere. Disse kan ligge langt tilbake i barndommen, og kan være vanskelig å identifisere. Andre ganger er det enklere tilgang til utløsende faktorer.

Hva er CT-PTSD-behandling?

Det finnes flere ulike metoder for behandling av traumer. CT- PTSD er en av to behandlingsmetoder anbefalt av spesialisthelsetjenesten og NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). (Den andre metoden kaller EMDR). Metoden CT-PTSD er utviklet av Ehlers og Clark (2000). 

Denne tar utgangspunkt i at traumesymptomer utvikles som følge av at traumatiske opplevelser bearbeides på en måte som fører til alvorlig trussel i nuet. Trusselen vekker sterke emosjoner som angst, sinne, skam, skyld og tristhet. 

Det er godt endelig å kunne tenke på situasjonen uten å miste kontrollen Kvinne, 33 år, klient hos Samtalen

Mange gutter og menn strever også med PTSD i lang tid fordi de i mindre grad søker behandling. Både CT-PTSD og EMDR-behandling har bred støtte i forskningen på at de er effektive i behandlingen av posttraumatisk stress.

Målet med behandlingen er å reversere opprettholdende faktorer. 

Den går ut på å: 

  • avdekke triggere som fører til sterke emosjonelle reaksjoner. (Triggere kan være situasjoner, relasjoner eller annen spesifikk stimuli).
  • reaktivere traumet ved å jobbe seg gjennom traumehendelsen/e, ved muntlig og skriftlig fortelling av hva som skjedde. 
  • endre personlig oppfatning av traumet ved å oppdatere traumeminner og symptomene.
  • oppgivelse av uhensiktsmessige strategier knyttet til unngåelse. 

Ønskelig utfall av behandlingen er å få: 

  • mindre trang til å bevåke, men i stedet forholde seg årvåkent til sine omgivelser. 
  • bedret psykologisk bevissthet omkring egne sårbarheter. 
  • økt emosjonell robusthet og kontakt med sine følelser og behov.
  • tryggere selvbilde, og evne til å sette gode grenser. 
  • styrket egenkjærlighet og emosjonell kapasitet til å gi plass til andre mennesker. 

Nå klarer jeg bedre å akseptere hendelsen, og å tilgi meg selv og mine handlinger. Far 36 år, klient i traumebehandling hos Samtalen

Link til en Forelesning om CT-PTSD-metoden av Anke Ehlers: 

https://www.youtube.com/watch?v=UT_eFEX3zVU
Se presentasjon av metoden i denne YouTube-filmen

Hvis du synes dette høres nyttig og hensiktsmessig ut for deg kan du bestille time direkte hos Psykologspesialist Caroline Verdich hos Samtalen AS.

Les gjerne også disse artiklene på Samtalens sider:

Mer om traumer og traumebehandling:

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress:
https://www.nkvts.no/kunnskapsbasert-traumebehandling/behandling-av-ptsd/

Norsk psykologforening
https://www.psykologforeningen.no/fag-og-politikk/psykisk-helse/psykiske-lidelser/traumer-og-traumebehandling

EMDR Norge: "Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy" av Francine Shapiro
https://emdrnorge.no

Flere av Samtalens psykologer i Oslo tilbyr EMDR-traumebehandling.

I Samtalen arbeider vi for å ha kort ventetid og være tilgjengelige for deg som klient. Vi tilbyr behandlinger både på dagtid og kveldstid, samt fysisk og digitalt. Ingen pristillegg for kveldstimer. Strever du med posttraumatisk stress, så er det stor sannsynlighet for at du relativt kort tid etter at du har begynt i behandling merke bedring. Del gjerne denne artikkelen med andre som kan ha nytte av den, det er altfor mange som strever med posttraumatisk stress, som kunne ha unngått mye lidelse om de søkte hjelp.

Denne artikkelen ble først publisert 27. Juni 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time