Aktuelt

Parterterapi og tilknytningsstil

Oppdatert 15. Juni 2024 av Astrid Rygnestad

Hamlet Complex i Den Norske Opera og Ballett var et stykke til å reflektere over. Det var ingen tvil om at stykket engasjerte publikum. Som parterapeut var det spesielt fint å se hvordan parene blant publikum holdt rundt hverandre etter første akt, og hvor godt alle pratet sammen i pausene. Hamlet Complex av Alen Lucien Øyen er en tolkning av Hamlet fra Shakespeare som engasjerer og setter kjærlighetens begjær og skam i sentrum.

Å bli begjært i forholdet til sin partner er en følelser som bringer en nærmere den andre. Fravær av begjær kan derimot gi grobunn for at andre vonde følelser får vokse, som for eksempel skam. Skam for å være den en er. Skammen er oftest relatert til identitet, og spinner ut i tanker om å ikke være god nok (Greenberg & Goldman, 2008).

Kjenner dere ofte på utrygghet i parforholdet? Opplever dere redusert fysisk og psykisk intimitet? Da vil parterapi være nyttig. Psykolog og erfaren parterapeut i Samtalen

I en par-relasjon kan skam bidra til at en skyver den andre fra seg, fordi en er redd for at den andre ikke vil elske en for den en faktisk er. Å tenke at «om noen kommer for nærme, vil jeg bli avslørt», er en tanke mange med skam kan ha.

En naturlig konsekvens hos en med skam, kan være å jobbe for å holde den andre på avstand. Dette er ofte prosesser som kan skje ubevisst. I parterapi er det ønskelig å bevisstgjøre undertrykte følelser, og hvordan parrelasjonen påvirkes av det.

Målet er å jobbe mot å økt forståelse for egne følelser, hverandre, og kommunikasjonen som skjer mellom paret. Først da kan en få tilgang til nye måter å kommunisere på, og å endre uheldige kommunikasjonsmønstre.

Tilknytningsstil

Har en det ikke bra i parforholdet er det ikke uvanlig at også tidligere vonde relasjonelle erfaringer kan komme til overflaten, spesielt vonde erfaringer i relasjon til omsorgspersoner i oppveksten er med på å danne det en innen emosjonsfokusert terapi kaller for tilknytningsstil (Greenberg & Bowlby, 2008).

Tilknytningsstil har betydning for hvordan vi forholder oss til andre mennesker. John Bowlby, som er kjent for sitt arbeid innen utviklingspsykologien var tidlig ute med å skille mellom ulike tilknytningsstiler; trygg, utrygg, engstelig og overopptatt tilknytningsstil (2008). Ved trygg tilknytningsstil, har omsorgen ofte omhandlet tydelige grenser, ubetinget kjærlighet og støtte til å utforske livet der ute. Motsatt vil en kunne utvikle det Bowlby definerer som utrygg, engstelig eller overopptatt tilknytningsstil.

I par-relasjon, vil utrygg, engstelig og overopptatt tilknytningsstil gjøre at en blir mer sårbar for å komme inn i uheldige kommunikasjonsmønstre som kan føre til vonde og vanskelige følelser. En kan kanskje bli mer mistenksom overfor den andre, være på vakt for hva den andre gjør eller hvem den andre er sammen med. Eller en kan distansere seg og bli emosjonelt frakoblet den andre. Dette er handlingsmønstre som på sikt vil være vond og vanskelig for begge parter i parrelasjonen.

Det er både vondt for den som er mistenksom, og for de som det vekkes tvil mot. Å bli bevisst slike handlingsmønster og få hjelp til å endre disse er et viktig tema i parterapi.

I terapirommet vil en jobbe mot:

  • å bli bevisst vanskelige og fastlåste følelser som har rot i vonde relasjonelle erfaringer fra oppveksten
  • bli kjent med hverandres tilknytningsstil og kommunikasjonsform når en er i konflikt og står overfor en situasjon som har rot i vonde opplevelser fra fortiden
  • å endre fastlåste følelser, slik at nye og mer tilpasningsdyktige følelser får plass
  • bli kjent med og snakke om hverandres behov når den ene er sårbar

Parterapi kan i likhet med kulturopplevelser, føre til økt dialog og innsikt i hverandres liv. Vi er alle et produkt av vår historie på godt og vondt, og i par-relasjonen trenger vi å bli sett for den vi er. Mange som søker parterapi har en pågående utfordring de ønsker å løse.

Fra terapirommet ser vi terapeuter at forebyggende arbeid også er en fin investering i paret. Det kan blant annet bidra til at en kan løse konflikter på et tidlig nivå og avverge mulig brudd eller økt konfliktnivå senere.

Dersom terapien fungerer, vil begge parter i en par-relasjon få tilgang til mer positive følelser, som tryggere selvbilde, økt tilfredshet og glede.

Det å også sette av fast tid til seg selv og hverandre på dagtid er en fin måte å ta paret og seg selv på alvor. Som terapeuter opplever vi ofte å se en raskere bedring når paret tar seg selv, hverandre og paret på alvor. Det krever litt av paret, men å få innsikt i hverandres følelsesliv skaper en emosjonell intimitet som vil bidra til større trygghet, glede og optimisme i parforholdet.

Inspirasjon til å gå inn i oss selv som par fra innsiden av Operaen i Oslo

Referanser:

Les gjerne også:

Velkommen til psykologene hos Samtalen! Vi prøver å ha kort ventetid og å være så tilgjengelige og fleksible som mulig. Hvis du ønsker hjelp til å velge psykolog og bestille time, send en e-post til post@samtalen.no. Eller ring oss. Vi tilbyr terapi fra kl 7-22 på hverdager og kl 10-16 på lørdager og søndager.

Vi tilbyr konsultasjoner i Samtalens flotte lokaler Oslo sentrum dvs i Ibsenkvartalet rett ved Oslo Tinghus. Eller du kan få online-time, og slippe reiseveien. Da betaler du enkelt og greit med Vipps, og vi benytter trygge og sikre digitale plattformer.

Velkommen til Samtalen!

Parforhold er ikke alltid så lett, her illustrert ved Gustav Vigelands fantastiske granittskulpturer ved Monolitten i Frognerparken i Oslo,

Denne artikkelen ble først publisert 13. November 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time