Aktuelt

Ferie, forventninger og aksept av ulikheter

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Mange tar kontakt for parterapi etter ferier eller høytider, da det har blitt vanskelig i parforholdet i dagene en hadde fri sammen. Det er ikke så rart at ferien kan bli en vanskelig tid for svært mange par.

Om man er to, tre, fire eller kanskje enda flere i en familie, er det tilsvarende like mange ønsker, behov og forventninger å imøtekomme på en og samme tid. Da er det ikke så vanskelig å forestille seg at det kan bli vanskelig eller oppleves nesten umulig at ferien blir "perfekt" for alle, matematisk sett.

Noen er slitne fra jobb og har forventninger om å få slappet av, sovet ut, få litt egentid, tid til å trene... Andre ser frem til å endelig få tid til de gode samtalene, samle gode minner og opplevelser for paret eller familien som helhet.

Noen ønsker å være mest mulig sammen med slekt og venner, mens andre trenger å trekke seg tilbake til et rolig sted. Barn som voksne vil også ha svært ulike forventninger, og kan ha sterke reaksjoner på brudd i rutiner eller forestillinger de har laget seg på forhånd.

Blir det for lite tid til dette i ferien?

En mulig løsning

En måte å løse dette på er å på forhånd jobbe sammen som familie med å lage en plan for ferien og forventningsavklare. I dette ligger det å på forhånd snakke om hva som er de ulike personenes behov, ønsker og forventninger. Da kan det bli lettere å få øye på situasjoner eller planer der behov og ønsker går på tvers og man lett kan komme i fare for å bomme.

Å snakke om forhåpninger - og å gjøre en forventningsavklaring kan redde ferien - for oss alle... Far til tre + bonusfar til en

Er man i forkant av slike situasjoner som kan bli utfordrende og klarer å få frem hvilke behov som ligger under overflaten hos den enkelte, så kan det være veldig nyttig. Kommer man i forkant og snakker sammen kan man dermed lage en plan hvor alle kan få dekket det viktigste, men ingen kan få alt. I slike prosesser, der familien jobber med å avklare forventningene før en ferie, hyttetur, slektstreff eller annet stort arrangement, kan det samtidig være viktig å øve på å være ærlig og tydelig om egne behov. 

I Samtalen - psykolog i Oslo og online - anbefaler vi at dere i etterkant av ferien snakker om hva som fungerte bra, og hvilke ting dere gjerne skulle hatt mer tid til.

Det å kunne komme frem med egne behov, men også ta inn over seg partnerens eller barnas perspektiv og behov kan være nyttig læring til neste ferie. Ferie og høytider forstørrer ofte følelser, både gleder og skuffelser blir ofte dypere...

Skriv ned hvilke behov som er viktigst for deg å få dekket... og skriv også ned det partneren din har sagt er viktigst...

Hva ønsker du deg av ferien? Kan vi både følge tradisjoner og gjøre noe nytt?

Å snakke fra et sårbart sted er å vise den andre tillit ved å uttrykke det en faktisk trenger, og ikke det en skulle ønske en trengte. Det er også viktig å tørre å være til bry, det skapes ikke noe godt ved at man unngår å uttrykke at en trenger eller har behov for.

Øvelse i aksept

For noen familier og par vil det også være en øvelse i å akseptere at noen ting er vanskelig å endre hos den andre. Den verdensledende parforskereren John Gottman sier at 69 % av problemer i et parforhold vil være problemer som ikke kan løses, bare håndteres.

Hvis for eksempel et par har svært ulikt aktivitetsnivå, for eksempel hun som elsker å oppleve og gjøre mest mulig på ferie, og irriterer seg over mannen som bare vil ligge i sofaen og se på film. Hun kan da irritere seg over dette og prøve å endre dette trekket ved mannen, men kanskje hun da vil bruke mange år på å prøve å endre et problem som faktisk ikke kan endres.

Noe som opplagt vil kunne bli svært vanskelig for både henne og mannen. Kanskje hun heller må jobbe med å akseptere forskjellene de har i sitt foretrukne aktivitetsnivå? For når hun har gjort dette åpner hun opp for at paret kan finne en måte å snakke om og håndtere denne utfordringen i paret. Dette kan være mange ulike løsninger i slike situasjoner - Noen kan velge å bestemme annenhver dag, dele seg opp, reise med andre venner osv.

Parterapi gir mulighet for samtale om uløselige problemer

Mange av de uløselige problemene i et parforhold, som for eksempel kan gjøre ferier vanskelig, blir veldig betente fordi de ikke kan snakkes om. I parterapi kan en jobbe med hvordan håndtere slike problemer, og det å kunne snakke om dem - uten å prøve å endre ting ved den andre som kanskje ikke kan endres. Trenger du, ditt parforhold eller din familie hjelp og støtte til å planlegge eller forventningsavklare ferier eller reparere etter slitsomme ferier?

Om du derfor er på jakt etter familieterapeut eller psykolog i Oslo - Ta gjerne kontakt med oss i Samtalen, vi hjelper gjerne til! Våre psykologer er tilgjengelige både på dagtid og kveldstid og også i helger.

Alle psykologene tilbyr også online-timer om det kan være til hjelp for deg og dere. Psykolog Ida Blakely Campbell er en av våre mange dyktige som tar inn nye par nå!

Psykolog i Oslo Ida Blakely Campbell

Les gjerne også:

Det beste vi kan gi barna og hverandre, - evnen til å lytte og faktisk ta den andres perspektiv. Barn lærer mest av det vi gjør...
Parterapi etter ferien?
Det er ikke sikkert at dette er feriedrømmen selv om det er kommet snø...

Denne artikkelen ble først publisert 19. Juni 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time