Ferie, forventninger og aksept

Mange tar kontakt for parterapi etter sommerferien da det har blitt vanskelig i parforholdet i dagene en hadde fri sammen. Det er ikke så rart at sommerferien kan bli en vanskelig tid for svært mange par. Om man er to, tre, fire eller kanskje veldig mange i en familie, er det da like mange ønsker, behov og forventninger å skulle imøtekomme på en og samme tid. Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dette rett og slett kan bli vanskelig, faktisk umulig, matematisk sett. Noen er slitne fra jobb og har forvetninger om å få slappet av, sovet ut, hatt litt egentid. Andre ser frem til å endelig få tid til de gode samtalene samle noen gode minner og opplevelser for familien som helhet. Noen ønsker å være mest mulig sammen med slekt og venner, mens andre trenger å trekke seg tilbake et rolig sted. Barn har også svært ulike forvetninger, og kan ha sterke reaksjoner på brudd i rutiner eller forestillinger de har laget seg på forhånd.

En mulig løsning

En måte å løse dette på er å på forhånd jobbe sammen som familie med å lage en plan for ferien og forventningsavklare. Dette betyr å på forhånd snakke om hva som er de forskjelliges behov, ønsker og forventninger. Da kan det bli lettere å få øye på hvor behovene ikke vil møte hverandre, og dermed lage en plan hvor alle kan få litt, men ingen kan få alt. I slike prosesser, der familien jobber med å forventningsavklare før en ferie, hyttetur, slektstreff eller annet stort arrangement, kan det samtidig være viktig å øve på å være ærlig og tydelig om egne behov. Å snakke fra et sårbart sted er å vise den andre tillit ved å uttrykke det en faktisk trenger, og ikke det en skulle ønske en trengte. Det er også viktig å tørre å være til bry, det skapes ikke noe godt ved at man unngår å uttrykke at en trenger eller har behov for.

Øvelse i aksept

For noen familier og par vil det også være en øvelse i å akseptere at noen ting er vanskelig å endre hos den andre. Den verdensledende parforskereren John Gottman sier at 69 % av problemer i et parforhold vil være problemer som ikke kan løses, bare håndteres. Hvis for eksempel et par har svært ulikt aktivitetsnivå, for eksempel kona som elsker å oppleve og gjøre mest mulig på ferie, og irriterer seg over mannen som bare vil ligge i solen. Kona kan da irritere seg over dette og prøve å endre dette trekket ved mannen, men kanskje hun da vil bruke mange år på å prøve å endre et problem som faktisk ikke kan endres. Noe som opplagt vil kunne bli svært vanskelig for både henne og mannen. Kanskje hun heller må jobbe med å akseptere forskjellene de har i sitt foretrukne aktivitetsnivå? For når hun har gjort dette åpner hun opp for at paret kan finne en måte å snakke om og håndtere denne utfordringen i paret. Dette kan være mange ulike løsninger i slike situasjoner – Noen kan velge å bestemme annenhver dag, dele seg opp, reise med andre venner osv.

Parterapi gir mulighet for samtale om uløselige problemer

Mange av de uløselige probleme i et parforhold, som for eksempel kan gjøre ferier vanskelig, blir veldig betente fordi de ikke kan snakkes om. I parterapi kan en jobbe med hvordan håndtere slike problemer, og det å kunne snakke om de- uten å prøve å endre ting ved den andre som kanskje ikke kan endres. Trenger du, ditt parforhold eller din familie hjelp og støtte til å planlegge eller forventningsavklare ferier?

Om du derfor er på jakt etter familieterapeut eller psykolog i Oslo – Ta gjerne kontakt med oss i Samtalen, vi hjelper gjerne til!

Les gjerne også:

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?