Aktuelt

Bør dere gå i parterapi? Her er noen tegn på at parterapi er riktig

Oppdatert 31. Mai 2024 av Astrid Rygnestad

Parterapi
Parterapi

For mange kan det være en stor terskel å skulle gå i parterapi. Det finnes flere eksempler på artikler som tar for seg tegn på at dere bør gå i parterapi, og mange tror man må ha seriøse problemer for at det skal være noe poeng.

Det er likevel viktig å huske på at parterapi kan være både nyttig, lærerikt og livgivende, uansett om problemene er store eller små.

Beslutningen om å begynne i parterapi kan føles som en stor avgjørelse å ta. Den innebærer erkjennelsen av at ting er utfordrende i forholdet, som kan være en skremmende og vanskelig ting å innrømme for seg selv.

Hvis du heller ikke er kjent med psykologisk behandling eller terapi, kan det hele virke både mystisk og forvirrende, for ikke å snakke om at det kan koste betydelig med krefter - å finne en god terapeut, finne ut hvordan kostnadene skal dekkes, samt finne tid til å begynne prosessen.

Ofte utsetter par derfor ideen om å gå i terapi. Kanskje vil den ene partneren det mer enn den andre, og er usikker på hvordan han eller hun skal gå frem - samt om deres problemer faktisk kan hjelpes.

Vi kan ha svært ulike behov i et parforhold, men at den andre får deg til å føle deg bra er viktig for de fleste...

Samtalen har mange års erfaring med parterapi i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen Torg, Frdrikstad, Moss og online. For å avmystifisere prosessen gir vi her oversikt over noen vanlige problemer som parterapi kan løse.

Vanlige problemer som parterapi kan hjelpe til å løse:

1. Tilliten er borte

En av de vanligste årsakene til at par oppsøker behandling sammen, er at tilliten i forholdet er brutt. Kanskje har en av partene vært utro eller hatt et seksuelt forhold til en annen; eller det har vært en følelsesmessig involvering utenfor forholdet som har utfordret partene.

Mange par kommer på grunn av konflikt over økonomi; forvaltning av tid og ressurser, barneoppdragelse, pengespill, eller bruk av rusmidler. Parterapi tilbyr en demokratisk plattform som kan hjelpe årsaken til tillitsbrudd og problemer ved at begge partnere får anledning til å uttrykke sårbarhet.

2. Konflikten i parforholdet har økt

Har dere havnet inn i en dynamikk der en eller begge har blitt raskere til å uttrykke irritasjon? Kanskje er det mange småkrangler, eller konfliktene har økt i intensitet og alvorlighet? Uansett er et mønster av økende konflikt viktig å snu. Kanskje handler det om at en av dere går gjennom noe utfordrende - en livsendring eller noe personlig. Men det kan også være at dere holder på å slite hverandre ut. Økt konflikt kan bety at noe underliggende og viktigere ikke blir håndtert.

3. Dårlig kommunikasjon

Kanskje er det ikke konflikt som er problemet, men at en eller begge partnere stadig går rundt og føler seg misforstått eller oversett. Kanskje føler du at du mangler kontakt med hva som foregår inni partneren din. Han eller hun har kanskje blitt en fremmed? Mer kommunikasjon er et viktig utfall av parterapi. Det er også viktig for å øke kvaliteten i forholdet. En god parterapeut kan bistå med verktøy som kan hjelpe dere å få bedre kontakt med hverandre, øke kvaliteten på lytting til hverandre, samt gi felles forståelse og plattform for å jobbe med forholdet i det daglige.

4. Noe føles galt, men du vet ikke hva eller hvorfor

Akkurat som ved individualterapi kan parterapi være nyttig ikke bare for å løse problemer, men også for å identifisere dem.

  • Kanskje har noe i par- eller familiedynamikken endret seg, men du klarer ikke sette fingeren på problemet. Eller kanskje du ikke lenger føler deg så trygg med partneren din som du gjorde før.
  • Eller at du stadig føler deg misfornøyd med partneren din, men du vet ikke helt hvorfor og det gir deg dårlig samvittighet.
  • Eller du er lei av å si unnskyld stadig vekk. Dette er tegn på dysfunksjonelle mønstre. Det betyr ikke at noen har skyld i dette, men at forholdet trenger en justering.

Å snakke om dette utenfor hjemmet, med en kvalifisert tredjepart er ofte et godt og trygt sted å begynne en slik utforsking. Mange opplever at de da plutselig klarer å få satt ord på ting man ikke klarer å sette ord på i hverdagen.

5. Det er noe du vil si til din partner, men du klarer ikke å gjøre det alene

Noe av det beste med parterapi er ganske enkelt at det gir deg mulighet til å snakke om noe vanskelig i et trygt og støttende miljø. Plutselig føles ikke det vanskelige lenger så skummelt eller vanskelig! En profesjonell terapeut vil ikke dømme noen av partene, men bistå i å tenke på begges beste slik at du klarer å dele med partneren din det du trenger.

6. En eller begge viser dårlige uvaner under konflikt

Mange par overraskes i parterapi av å kunne få gode beskrivelser av dårlige ting de gjør mot hverandre under krangler, og faglige forklaringer på hvorfor det skader forholdet. Hvordan par håndterer konflikt har stor betydning for om forholdet kan ende i en skilsmisse.

De dårlige uvanene kan derimot endres med bevissthet og trening. Kanskje er en av partene passiv-aggressiv, det vil si at man har en tendens til å falle inn i offerrollen fremfor å være saklig. Kanskje en angriper, eller aldri vil snakke om vanskeligheter.

Det fins mange dårlige måter å håndtere konflikt på, og mange opplever at sekundære problemer også dukker opp på grunn av skader som oppstår under konflikt.

7. Dere har gått gjennom noe traumatisk sammen, og dynamikken har endret seg

Noen ganger kan store endringer, som felles tap, eller lange endringsprosesser i familien føre til ytterlige negative endringer i parforholdet. Mange forhold ender for eksempel i skilsmisse dersom man er så uheldig og miste et barn. Arbeidsløshet over lengre tid, en helsebelastning, eller andre konflikter i ens utvidete familie kan også føre til store skader på et parforhold.

De færreste tenker at de trenger parterapi som resultat av en slik livsendring. Det å begynne i terapi kan også oppleves som en ytterlig belastning i en hektisk hverdag.

Parterapi kan derimot tilby en positiv forankring for forholdet i en slik periode som sikrer tilstrekkelig fokus på kommunikasjon og ivaretakelse av felles oppløftende opplevelser som ivaretar parforholdets identitet og felles kultur; mekanismer som forsikrer forholdets gode helse også når man gjennomgår vanskeligheter.

8. Dere sitter fast i et dårlig mønster

Antallet og typen utfordringer par og familier kan oppleve i løpet av hverdagen er endeløs. Hvor og hvordan man spiser og sover har stor betydning på par og familiers helse. Hvor mye tid man tilbringer sammen, hvordan man løser hjemlig vedlikehold og sysler, og hvordan man håndterer relasjoner til øvrig familie er også hyppige temaer hos par som oppsøker behandling.

Kanskje snakker dere ikke lenger godt sammen, for eksempel er det slik at den ene snakker mye, mens den andre sier nesten ingenting. Kanskje er fordelingen av husarbeidet gjenstand for irritasjon eller frustrasjon.

Jo lengre slike konflikter forblir uløste, jo vanskeligere er det ofte for partnere å ta tak i dem. Det beste er å begynne så snart man føler man har kommet inn i en dårlig rutine.

9. Den emosjonelle intimiteten har forvunnet

At gnisten forsvinner i forhold over tid er manges klage og bekymring. År og kanskje tiår sammen fører ikke alle nærmere hverandre, og noen kan fortelle de føler de lever parallelle liv.

For noen handler dette kun om å reprioritere oppgaver for å finne tilbake til et økt engasjement i hverandres liv og prosjekter.

For andre kan det handle om større ting, som at man har vokst fra hverandre og ikke lenger vil det samme, eller man stimuleres mer utenfor forholdet.

10. Sex er ikke tilfredsstillende lenger

Seksuelle vanskeligheter er symptomatiske for mange forhold, og noe av det par i terapi klager oftest over. Noen ganger opplever par brå endringer i sine seksualliv som skaper stress og frustrasjon hos partene.

Andre ganger opplever partene at seksuallivet faller inn i en negativ syklus som enten gjør at sex blir lite tilfredsstillende, eller avtar i frekvens. Noen par har konflikt knyttet til sex, mens for andre er temaet tabubelagt eller vanskelig å snakke om fordi en eller begge føler seg misforstått eller avvist.

Uansett hva som beskriver deres seksuelle vanskeligheter kan en god parterapeut være til hjelp også på dette området.

Les gjerne også denne artikkelen hvor en pappa beskriver sitt møte med parterapi

Samtalen tilbyr parterapi i et erfarent fagmiljø. Vi har en rekke ulike terapeuter som kan bistå slik at både individuelle og parbaserte behov kan ivaretas. Vi vil strekke oss for å tilby et terapiforløp som er tilpasset ditt forhold og familie, både med tanke på hyppighet og innhold. De fleste av parterapeutene er psykologer eller psykologspesialister.

Velkommen til oss - psykolog og parterapi i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen Torg, Moss og Fredrikstad samt på nett. Åpent fra 7-22, ingen tillegg i pris for kveldstimer.

Forslag til videre lesning:

Denne artikkelen ble først publisert 25. Juni 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time