Aktuelt

Kan Emosjonsfokusert parterapi hjelpe dere?

Oppdatert 31. Mai 2024 av Astrid Rygnestad

Kjenner du deg igjen i å kunne innta rollen som kritisk eller klamrende til partneren i en konflikt? Eller at du ofte trekker deg unna når noe blir vanskelig mellom dere? I denne artikkelen får du en kort innføring i hvordan emosjonsfokusert parterapi (EFT) virker for å få til bedre komunikasjon og samliv for par som sliter.

Enten du angriper partneren eller du stenger partneren din ute, kan strategien kanskje fungere som selvforsvar og beskyttelse, men vil også prege relasjonen slik at den kjennes utrygg, destruktiv eller lite tilfredsstillende. Kanskje kan dere kjenne dere fanget i et uhensiktsmessig samspillsmønster som likner en slags «angrepsdans»? I emosjonsfokusert terapi hjelper terapeuten dere å bryte dette mønsteret ved å hjelpe dere å legge merke til og uttrykke følelser som ofte ligger under de mer umiddelbare responsene i en konflikt.

Psykologene hos Samtalen - som du kan møte i parterapi i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen, Fredrikstad eller online møter ofte par som har kjørt seg fast i uhensiktsmessige samspillsmønstre. Vi kan høre: «dette skjer hver gang vi...» eller «når vi begynner å prate om det temaet, så eskalerer det med en gang». Mønsteret kan kjennes smertefullt og det virker nærmest umulig å tre ut av det - man føler seg fanget i en ond sirkel.

De aller fleste par vil ha sine områder hvor de oftere ramler inn i fastlåste, negative mønstre, og det er fortvilende at det er så vanskelig å bryte ut av dem på egenhånd. Da kan det være godt å møte en parterapeut som forstår hvordan dere har det, og som kan hjelpe dere videre på gode måter. Par sier ofte: «Nå har vi låst oss fast. Kan du hjelpe oss å finne nøkkelen til å komme tilbake til det som engang fungerte bra mellom oss?»

Artikkel redigert av Astrid Rygnestad, psykolog og daglig leder i Samtalen:

I Samtalen har vi lang og bred erfaring med å hjelpe par inn i bedre samspillsmønstre. Vi opplever at emosjonsfokusert parterapi hjelper mange som har strevd en stund i parforholdet. Ofte ser vi at parene får en a-ha opplevelse, innsikt som gjør det lettere å akseptere og ta inn partnerens perspektiv.

Parterapi kommer i ulike former

Når par begynner i terapi vil det alltid være viktig for terapeuten å lytte til paret med hensyn til hvilken teoretiske innfallsvinkel som er nyttig for dem. Det finnes nemlig ulike teoretiske perspektiv i møte med utfordringer i par-relasjonen, og tema i terapien vil også variere. Noen ganger er fokuset i samtalene konkret rettet mot ulikheter i personlighet, fordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet, utforskning av hvordan man gir anerkjennelse til hverandre og/eller samtale rundt det som kan være ulike verdier i praktisering av for eksempel barneoppdragelse. Noen ganger kan det holde å få psykologisk rådgivning, men ofte er det slik at vi må gå dypere inn i samspillmønstrene for å finne frem til følelsene som opptrer, og gjenkjenne, være nysgjerrig på og akseptere disse følelsene for å få til varig endring.

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi er enkelt sagt å få hjelp til å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser i parrelasjonen. Grunntanken er at følelsene våre avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet. Dette er en terapiform som har vist seg å gi merkbar positiv og varig forskjell – også over tid. Målet er at kjæresteparet i større grad gir hverandre adekvat følelsesmessig respons og nærhet, og er tilgjengelig og engasjert i partneren.

I emosjonsfokusert parterapi er terapeuten opptatt av å styrke tilknytningsforholdet mellom partnerne. Dette gjøres ved å utforske, forstå og «låse opp» vanskelige og fastlåste følelser og handlinger (konfliktdanser) ovenfor hverandre, og lære nye måter å kommunisere på som fremmer nærhet fremfor avstand.

Å ha fokus på følelsene, fordrer at paret ser seg villig til å åpne opp for utforsking av egne sårbare følelser, bli bevisst uhensiktsmessige handlingsmønstre i møte med den andre, og gjøre seg refleksjoner rundt hvordan en selv kan endre det negative samspillet fra sin side. Par sier ofte «det hjelper at du er her og holder struktur på samtalen og tydeliggjør følelsene våre for oss selv og hverandre». Ved å hjelpe partene til å sende klarere signaler til hverandre, blir det lettere for den andre å koble seg på emosjonelt, og kommunikasjonen i parforholdet kan igjen bli tryggere og man kan komme nærmere hverandre igjen. Paret blir mer tilgjengelig for hverandre, de gir hverandre mer treffsikker og positiv følelsesmessig respons og viser igjen emosjonelt engasjement for partneren sin. 

Hvordan jobber man?

Konkret innebærer emosjonsfokusert terapi at paret sammen med terapeuten i første omgang jobber med å få en økt forståelse for hvordan egne og partnerens følelser og handlinger kommer til uttrykk i gjentagende konfliktmønstre. Terapeuten hjelper paret å pakke opp dypere og mykere følelser. Det avdekkes ofte følelser som frykt for å miste, lengsel etter kontakt, redsel for å ikke være bra nok eller akseptert som den man er, og spørsmål som: «Er jeg viktig for deg?», «Er du her for meg?», «Vil du komme når jeg trenger deg?» Dette er sentrale spørsmål som ofte dukker opp under terapien.

For å komme i kontakt med underliggende følelser går terapeuten inn for å skape en trygg og empatisk atmosfære der det legges vekt på å forstå begge parter fullt ut. De underliggende følelsene kan være vanskelige å få tak i fordi det skjer så raskt at man ofte ikke oppfatter det bevisst der og da. Videre jobber terapeuten sammen med paret for at de sammen skal bli bedre i stand til å bryte konfliktmønsteret som oppleves fastlåst:

«Når din partner sier dette til deg, blir du sint, lei deg, redd, skamfull...?»

«Hvordan kommer det du føler til uttrykk ovenfor partneren din? Angriper du, blir du bebreidende, lukker du deg, avviser du?»

Endel av terapien går videre ut på å sette ord på den den negative spiralen dere er fanget i. Dersom man er i en ond sirkel forsvinner nærhet og støtte til hverandre og tilknytningen mellom dere føles truet. I terapien settes søkelyset på hva reaksjoner i hver og en av dere gjør med partneren deres, hvilken respons settes da i gang hos den andre? Det kan kalles for en slags konfliktdans. Råd som gis til par er å se på egne responser i kommunikasjonen i stedet for partnerens feiltrinn og mangler. Det er de bakenforliggende følelser som får fokus og man innarbeider nye konstruktive samspillsmønstre.

«Hvordan kan dere sammen endre på mønsteret ut ifra hva dere nå vet dette følelsesmessig gjør med dere og hvilken skade det har på forholdet?»

«Hva kunne du ha trengt fra din partner når disse følelsene er oppe i deg? Bedre forståelse, en annen tone, trygging, bekreftelse, anerkjennelse?»

Etterhvert vil terapeuten og paret ha fokus på å at paret sammen skal bli tryggere på å dele følelser og behov med hverandre. Dette ved å øve på både å uttrykke og lytte til hverandres følelser og behov på en ikke-sårende og aksepterende måte. Hvis begge i paret ønsker det og er villige til å jobbe for det, er det fullt mulig å gjenopprette tillit, trygghet og nærhet til hverandre igjen.

Målet er ikke nødvendigvis å fjerne alle konflikter i samlivet, men heller å øve opp en trygghet i parforholdet slik at paret kan komme nær hverandre igjen i etterkant av misforståelser og krangler. Forskning viser at par som klarer dette har høyere tilfredshet med forholdet og hverandre enn de som ikke klarer det, og at det beskytter mot separasjon og dårlig helse.

Hvilke parutfordringer passer?

I emosjonsfokusert parterapi jobber vi ofte med konkrete fastlåste konfliktmønstre. Par som kan ha god nytte av denne terapiformen er (alle) dem som har gjentakende konflikter og uhensiktsmessige måter å håndtere vanskelige temaer og situasjoner på egenhånd, i liten eller stor grad. Kanskje er det relatert til samarbeidsproblemer, lite tillit til hverandre, eller fravær av nærhet over en lengre periode. Mange kan kjenne seg utrygge og parrelasjonen er preget av tristhet, maktesløshet, ensomhet, resignasjon og kanskje en tvil til om forholdet kan holde.

Emosjonsfokusert parterapi anbefales også til par som ikke opplever store utfordringer, men som ønsker å forebygge og styrke det emosjonelle båndet til hverandre. Hensikten er at terapien bidrar til større innsikt og paret blir mer kjent med hverandres følelser, ønsker og behov på et dypere plan, og enklere kan respondere på gode måter.

---

Ta gjerne kontakt med Samtalen om du synes dette kan være noe for dere. Hos oss møter du trygge og erfarne psykologer og parterapeuter som kan hjelpe dere videre på gode måter.

Les gjerne også:

Denne artikkelen ble først publisert 9. November 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time