Aktuelt

Utro #1

Oppdatert 30. Oktober 2023 av Astrid Rygnestad

«… jeg vil så gjerne oss, og ser at du gjør så mye og vil enda mer, men jeg makter ikke å legge bak meg at du var utro… Jeg må bare innse at jeg ikke får til å stole nok på deg igjen ... Jeg ser du jobber hardt, men følelsene mine klarer ikke å tro på deg likevel ... Det som skremmer meg mest, er at jeg er redd for at jeg nok alltid vil fortsette å tvile (for mye) på deg… Jeg må forlate deg!»

Misbrukt tillit

Tillitsbrudd er alltid alvorlig, og ingen går gjennom livet uten å bli såret, skuffet og erfare at ikke alle er å stole på. Når relasjonen er viktig for en, vil skuffelsen og traume være større. Noen vi med rimelighet bør kunne regne med, er å kunne stole på partner.

Vårt samfunn er i stor grad bygd på tillit. Tenk bare på alt vi gjør og møter andre med basert på tillit. De fleste mennesker trenger heller ikke paragrafer for å regulere seg selv. De ønsker å være mennesker andre kan stole på. «Jeg vil ikke være en slik fyr», sa en som hadde latt seg friste av en annens oppmerksomhet og brutt sin samboers tillit, «… det er imot mine verdier».

De fleste mennesker tenker at løgn er forkastelig, samtidig som vi alle skuffer. Når blir tillitsbrudd skadelig for relasjon?

Tillitsbrudd

I språket finnes mange alternative ord for tillitsbrudd. Ett er utroskap, og det å være utro har til alle tider vært å lese, skrive og høre om. Slik kommer det til fortsatt å være, for det vil alltid være mennesker som lar seg friste, og alle typer relasjoner kan rammes. Det er et sørgelig budskap, derfor er egen bevissthet om tema så viktig. Hvem vil jeg være i møte med en fristelse? Hva betyr å være tro partner?

Andre vanlige ord for utro er; svik, dobbeltspill, forræder, illojal, uærlig, falsk, løgn, usann, upålitelig og mange flere. Alle høres i terapi.

Kanskje omfatter begrepet utro nå til dags mye mer enn før? For eksempel er kanskje grensen for å oppleve sin partner som utro lavere nå enn før, ikke minst grunnet i sosiale medier og den lette tilgang på muligheter for å la seg friste, eller trå over en grense i øyeblikket? Å la seg friste

Velger en å være utro misbrukes andres tillit, og dette forutsetter et aktivt valg fra den som er utro (misbruker tillit). Mennesker som er utro og misbruker andres tillit, vil ofte forsvare seg og fort komme med forklaringer og unnskyldninger for hvorfor det ble slik. Dette er nok menneskelig, samtidig som det ofte er ødeleggende for relasjonen. Bøker er også skrevet for å synliggjøre grunner for at noen velger å være utro. Flere har tatt argumenter til inntekt for egen handling.

Kan en reparere misbrukt tillit?

Tllit kan gjenskapes, selv om det er viktig å understreke at det sjelden er «quick fix». Tillitsbrudd er sårbart. Utroskap og annet tillitsbrudd i par- og familierelasjoner har latt seg reparere - etter et godt stykke arbeid. For det bør understrekes at reparasjon av tillit forutsetter vilje, evne og ønske til å få det til, fra alle involverte. I tillegg må alle gjøre sin del, ta sitt grep og handle på en trygg måte. Det er relasjonen - med de mennesker som inngår i den - satt sammen med situasjon og hendelsen(e), som viser vei for hva som kreves av den enkelte. Vilje og ønske om å gjøre det som trengs er avgjørende for resultatet, og relasjonens fremtid.

Hva fører frem? Jeg kaller prosessen TETT. Tett står for de elementene i prosessen som har vist seg særlig viktige for å gjenskape tillit mellom mennesker, basert på erfaring i møte med par og familier.

TETT

  • Ta grep
  • Erkjenne
  • Tålmodig
  • Tid

Trinnene blir utdypet under.

Ikke alle får det til

Ikke alle får det til å gjenskape tillit, selv om de ønsker aldri så mye i tillegg til å vise vilje.

Evner i denne betydning er å erkjenne at en ikke klarer å se bort fra historien. Å få tilliten tilbake til en som har såret dypt og langt inn i sjelen, blir for vanskelig, fordi en selv er skrudd sammen på sin unike måte, med sin helt spesielle historie. Tidligere sår kan ha medført at en nå har få «reservedeler» tilgjengelig.

En oppdager at evne til å gjenskape tillit berører dypere og gamle sår. Kanskje er sårene vokst frem på en måte som det er vanskelig å reparere med reservedeler. Mennesker har fortalt at de ikke makter å sette til side det som har skjedd. For kanskje ble mulige reservedeler ødelagt eller «kastet over bord» i tidligere sår, knyttet til foreldre, foresatte, venner og andre viktige personer tidligere i livet. Reservedelene lar seg vanskelig gjenskape, fordi de kanskje er så viktige for personen at de må være «originaldeler». Mange har prøvd kopier, men de passer så dårlig, det blir så lett «sand i maskineriet». Og kanskje - slik jeg har hørt det uttalt i terapi - er denne erkjennelsen det vanskeligste. En hadde et prosjekt (parforholdet, familierelasjonen) en så gjerne ville skulle lykkes. Like fullt oppleves det som noe umulig å makte - fordi en er som en er. Dette er en stor og viktig erkjennelse for livet videre.

Nettopp å oppdage for seg selv at en ikke evner å gjenvinne tillit til en som har såret en dypt, kan bli særlig vanskelig å erkjenne og akseptere. Å se at en bør møte denne erkjennelsen med et aktivt valg; enten gå, eller akseptere å leve i tvil, blir ofte særlig sårt.

Å ha erfart at gamle hendelser ikke så lett lar seg skru av, er kunnskap som bør aksepteres å møtes med et valg. Flere har derfor sagt; «……………. jeg vil så gjerne oss, og ser at du gjør så mye og vil enda mer, men jeg makter ikke å legge bak meg at du var utro … Jeg må bare innse at jeg ikke får til å stole nok på deg igjen ... Jeg ser du jobber hardt, men følelsene mine klarer ikke å tro på deg likevel ... Det som skremmer meg mest, er at jeg er redd for at jeg nok alltid vil fortsette å tvile (for mye) på deg … Jeg innser at jeg må gå …!»Når så dette er sagt vil jeg understreke at det er mange par som får til å gjenskape tillit og fortsette på en god måte.

TETT

Når mennesker kommer til terapi med ønske om å gjenopprette tillit i parforhold og relasjon, er det viktig å veilede paret til å ta de riktige skrittene i riktig rekkefølge. Lurt er det også å minne om at menneskers tillit ikke er som en bryter - av eller på. 

Erfaring har vist meg at noen skritt er viktigere å ta enn andre i dette arbeidet. Som sagt, prosessen kaller jeg TETT. TETT står for Ta grep, Erkjenne, Tålmodig og Tid

Kort om det enkelte steg

1. Ta grep

Utroskap og andre tillitsbrudd bør ikke ties i hjel, eller bli rasjonalisert bort. Utroskap og tillitsbrudd er følelser satt i sving med bølger på dypt vann. Den som har krenket og den som er krenket må snakke sammen og følelser reelt møtt. Da er samtaler i rom og tid med en tredje person til stede - typisk erfaren parterapeut - et godt grep ta.

2. Erkjenne

Den som har krenket må erkjenne det faktiske (ikke (bort)forklaring). En ekte erkjennelse treffer den andre i følelsene (kroppen). Noen kjenner følelsene i magen, noen i hjerte, noen som et blikk, noen i stemmen, stemning …

Sann erkjennelse merkes, og kanskje kan en si at ekte erkjennelse har noen kjennetegn

  • Sant bilde av det faktiske
  • Vilje til å følges opp i handling
  • Ingen (bort)forklaringer
  • Respekt for tid og mottakers reaksjon

3. Tålmodighet

Å gjenskape tillit krever en tålmodig og raus innstilling. Dette er vanskelig for begge (alle) som er berørt, dog på forskjellig vis. Den som har krenket blir etter hvert utålmodig på at den andre skal stole på en igjen. Naturlig nok vil denne gjerne videre. Ingen ønsker stadig å bli mint på sine feilgrep.

Ved utroskap og tillitsbrudd må en gjennom det vi kaller botsgang. Botsgang er et gammelmodig uttrykk, men passer perfekt i denne sammenhengen, noe mange har erfart. En jobb må gjøres og vises i handling.

4. Tid

Hvor lenge skal jeg ha det så vondt? Hvor lenge skal du kunne holde dette opp for meg?

Ingen vet hvor lang tid prosessen vil ta for den enkelte / det enkelte paret. Det jeg har erfart, gang på gang, er at de som tar tiden som viser seg nødvendig, står sterkest. De som klarer å stå tålmodig, om enn usikkert, i tiden uten å skynde på, lykkes best. Uansett vil det går frem og tilbake og i faser.

Det har også imponert meg hvordan mennesker, når de ønsker og vil, kan tåle tid og forsone seg med hvordan noe ble? For tiden jobber med dem som bruker den klokt …

Søk hjelp - det er ofte et viktig første grep å ta. Du er velkommen til å søke veiledning hos en psykolog i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen torg eller Online i SAMTALEN. 

«Vi gjør alle feil og kan såre. Hva vi gjør med våre feil? Vi forteller den som er såret hvem vi er».

Se gjerne også 

Velkommen til psykologene hos Samtalen! Vi prøver å ha kort ventetid og å være så tilgjengelige og fleksible som mulig. Hvis du ønsker hjelp til å velge psykolog og bestille time, send en e-post til kontakt@samtalen.no. Eller ring oss på 23134393. Vi tilbyr terapi fra kl 7-22 på hverdager og kl 10-16 på lørdager og søndager.

Vi tilbyr konsultasjoner i Samtalens flotte lokaler Oslo sentrum dvs i Ibsenkvartalet rett ved Oslo Tinghus eller Oslo Nydalen Torg, over Nydalen T-banestasjon. Eller du kan få online-time, og slippe reiseveien. Da betaler du enkelt og greit med Vipps, og vi benytter trygge og sikre digitale plattformer.

Velkommen til Samtalen!

Denne artikkelen ble først publisert 14. Mai 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time