Aktuelt

Parterapi – hjelper det?

Oppdatert 24. Juni 2024 av Astrid Rygnestad

Et par som sitter på en sofa
Et par som sitter på en sofa

Vi får ofte dette spørsmålet. Og ja - mange får hjelp av parterapi. Våre klienter tilbakemelder hvordan de opplever terapien og om de får det bedre. På den måten vet vi noe om resultatet.

Det er også opplagt at flere par klarer å gjøre endringer på egenhånd. Likefullt er det mange som ikke fikser det. Noen av dem søker oss. Når de så er kommet åpner de ofte med; «Vi krangler ikke, men vi har det ikke godt, kan du hjelpe»?

Om noen krangler eller ikke, er ikke fasiten på om parforholdet er godt eller ei. Det vet alle som møtes med taushet, eller bare føler at gnisten er borte, samlivet er blitt vennskap og bare det.

Skal parterapi virke bør en sette av tid til den, for det er mange spørsmål som bør avklares:

  • Hva skjer mellom deg og den andre i det daglige?
  • Hvorfor blir det som det blir?
  • Hva trenger du for å ha det godt?
  • Hva trenger din ektefelle eller samboer?
  • Hvordan får dere to det bedre sammen?
  • Hvordan kan dere oppnå det?
  • Hva gjør dere når deres behov kolliderer med hverandres?

Det trengs tid for å finne ut av slikt og nettopp da er en dyktig parterapeut en god allianse.

Jeg oppfordrer ofte paret til en «tre-trinns-rakett» som en start i terapien: «Bli først tydelig på hva du selv forventer og har behov for. Tål så den andres reaksjon på ditt behov og forventning. Tilslutt og ikke minst: aksepter at den andre har samme rett til sitt behov». 

Det er lurt å huske at: det «er normalt med tilbakefall». Det er også viktig å vare klar over sin egen tålegrense «på å ha det vondt». Hva forventer jeg av samlivet - er det realistisk? «Uro betyr ikke utforbakke – med mindre jeg lar meg føre utfor stupet», sa en klient til meg. Å øve seg i å tåle, kan for mange være viktig (men noen tåler for mye).

Hva er rimelig forventning til følelsene i samlivet? Skal en ofte føle seg forelsket? Hva er egentlig et godt samliv for en selv, for dere? Mange spørsmål er viktige i parterapi - i et rom hvor begge blir hørt, sett og forstått.

Som i så mye annet, må en gjøre noe på en ny måte og holde fast ved det nye, for å få til ønsket endring. Parterapi dreier seg derfor ofte om å skaffe seg kunnskap og strategier for fleksibilitet og åpnere samliv. Det er terapeutens oppgave og føre dere inn i aktuelle og målrettete prosesser slik at dere får flere måter å møte hverandre og hverdagshendelser på. 

Derfor: En parterapeut kan være din beste investering, både målt i tid og penger, skal vi tro noen av dem vi har møtt gjennom årenes løp. Om du kjenner på stor eller liten mangel, prøv - jeg har ikke hørt at noen angret på å ta timene, og som sagt; mange får det bedre - for det daglige.

Velkommen til Samalen! 

Les gjerne også denne historien om en pappas første møte med terapi.

Andre forslag til videre lesning:

Denne artikkelen ble først publisert 14. Mai 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time