Parterapi

Parterapi i Oslo

Få ting er så godt å leve med som gode relasjoner. God kommunikasjon og godt samliv er derfor drømmen for mange og det med rette - for hvem vil ikke ha det godt som menneske? Godt samliv med trygg og åpen kommunikasjon, gir et fantastisk tilskudd til livet.

Når parforholdet utvikler dårlige mønstre som synes å bli værende, kan det være nyttig å snakke sammen med en tredje person.

Hvordan velge god parterapi i Oslo?

De fleste som kommer til SAMTALEN har fått anbefalt oss av fastlege, venner, familie eller andre, eller bare gjort et raskt søk på Google med søkeordene «parterapi i Oslo», samlivsterapi, familieterapi, ekteskapsrådgiving ol.

Parterapeut er ingen beskyttet tittel. Vit at alle vi som tilbyr parterapi i SAMTALEN har særlig utdanning og erfaring for nettopp å kunne tilby god og effektiv parterapi. Våre terapeuter har sin tilnærming forankret i forskningsbasert teori og praksis og har mange års studier bak seg i faget, de fleste er psykologer / psykologspesialister.

Hvem kan ha hjelp av parterapi?

Mange par som kommer til parterapi forteller om lite nærhet/intimitet, opplevelse av relasjonell avstand, problemer med sexlivet, gjentatte krangler eller taushet, oftere misforståelser og dårlig kommunikasjon, frustrasjon over å være forskjellige og ikke bli enige når de vil ulikt, oppleve skjev ansvars-, arbeids- og omsorgsfordeling ol. For mange er tid på jobben, med venner og i trening, et mer og mer kjært fristed. Andre igjen kan kjenne på tanker om samlivsbrudd.

Søk parterapi i Oslo

Kjenner du deg igjen i en eller flere av disse problemstillingene, vil vi anbefale deg å invitere din partner med til parterapi i SAMTALEN. Et parforhold med dårlig kommunikasjon, følelsesmessig avstand og tanker om brudd, vil etter hvert bryte ned både deg og parforholdet, og kanskje gi begge parter en opplevelse av at samlivet «tapper en for mer krefter enn det gir». Slik bør det ikke være over tid. Parforholdet og menneskene i det, kommer inn i en nedadgående og destruktiv følelsesmessig spiral, en utvikling som bør brytes så fort som mulig.

Parterapi kan bevisstgjøre dårlige mønstre og gi mulighet til å ta i bruk bedre og mer fleksible måter å snakke og samhandle på. Søk derfor SAMTALEN for parterapi om du vil ha bedre samliv. Søk oss også om du ønsker å sortere hendelser, tanker, drømmer og følelser før du eventuelt tar skrittet ut av parforholdet.

Parterapi kan bidra til å avslutte på en bedre måte.

Parterapi kan vise deg mulighetene eller stoppe deg der du kanskje var i ferd med å gjøre ditt livs tabbe. All terapi og parterapi skal gi deg hjelp som varer ved, være en langtidsinvestering. Raske løsninger kan fort ende med stor skuffelse i fortsettelsen.

Bagatellene er ofte viktigere enn man tror

Vit at vi møter deg på ditt/deres tema og parterapi kan derfor og være rett om dere først og fremt ønsker gode (trygge) samtaler, slik at dere kan snakke sammen om det som er vanskelig.

Det er også slik at tilsynelatende bagateller kan undergrave samlivet, og gjøre det umulig å ta opp det som er vanskelig eller komme ut av misforståelsene. Ikke alt kan endres, men forbausende mange par får det bedre - ofte ved hjelp av enkle grep.


Mary-Ann

PARTERAPEUT/FAMILIETERAPEUT

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 8 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider både i Oslo og Fredrikstad.

Målfrid

FAMILIETERAPEUT/ PARTERAPEUT:

Målfrid Bergaplass Anderson

"- Vi tar hverandre ikke for gitt lenger, vi har fått noen redskaper som hjelper oss når det knirker."

Målfrid Bergaplass er utdannet psykiatrisk sykepleier og faglig veileder. Videreutdanning i familieterapi fra Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Lang og bred arbeidserfaring fra helse – og sosialfagtjenesten.

Arbeidet med par – og enkeltmennesker i møte med sorg, krise og livsvalg. I flere år veiledet par/enslige som opplever en uventet graviditet.

Er i terapi opptatt av at samtalen i seg selv er et viktig redskap for å kunne forstå hverandre bedre, gi rom for og beskrive tanker og følelser som kan bidra til en bedre kommunikasjon og dialog.

Har tro på det enkelte menneskets mestringsevne og iboende ressurser. Erfaring viser at å starte en prosess så tidlig som mulig når livet oppleves vanskelig, øker muligheten til fortsatt økt livskvalitet og hindre psykisk lidelse.

Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Kari Stende

Psykologspesialist / Parterapeut

Kari Stende Arnestad

" - Takk for at du beholdt troen på meg, da jeg tvilte som mest på meg selv."

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Anette

PSYKOLOG / PARTERAPEUT

Anette Rostad Nikolaysen

"- Du hjalp meg og støttet meg i en vanskelig tid, og takket være det kom jeg gjennom det som en bedre og styrket person."

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Fordypning i kognitiv terapi. Kompetanseområder: depresjon, selvfølelse, angst, livsbelastninger/ kriser, kommunikasjonsvansker og konflikter av ulike slag. Andre spesielle interesser: aggresjon, smerte, kronisk sykdom og sorg.

Er opptatt av å ta tak i vanskelige tema/problemområder så tidlig som mulig, for å hindre videre negativ utvikling. I terapi har hun fokus på at den enkelte skal få økt forståelsen av seg selv og egne problemer, samt samarbeid mot å finne teknikker/metoder som kan redusere vanskene og øke mestring i det daglige.

Anette er opptatt av å ha et aktivt samarbeid med person, par og familie for å tilpasse terapi og metoder til deres ønsker og behov.

Erfaring: Samtaleterapi med barn, ungdom og voksne, samt parterapi og familieterapi.
Anette holder også Buffer-kurs.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening.

Ayna

PSYKOLOG / PARTERAPEUT

Ayna Johansen

Jeg er psykolog og utdannet ved Wayne State University i Detroit, USA. Jeg har erfaring fra psykiske helse og rusfeltene, og jobber til daglig ved Universitetet i Oslo der jeg forsker på og underviser i rusbehandling.

Jeg tror på viktigheten av samarbeid og gjensidighet i relasjon mellom klient og behandler som best utgangspunkt for endring. Jeg jobber med alt som finnes av psykologiske problemstillinger.

Veien videre

Det var blitt tredje juledag og en mann ringte straks klokken var passert 08. Han presenterte seg og fortsatte: - Hun vil flytte og jeg forstår ikke no`. Har du ledig tid i dag?

Les flere fortellinger

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en s

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."

Les flere evalueringer

2016 - året for den gode samtalen?

Nytt år er alltid spennende. En vil så gjerne mye for et nytt år!

Les flere tanker