Aktuelt

Ja, vi kan!

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Det er så mange bekymringer om dagen, og mye er alvorlig. Like fullt vil jeg slå et slag for at mange får det til å ha gode hverdager, tross krigføring i Ukraina, høye strømpriser og annerledestid også etter covid. 

Flere hevder at den viktigste investeringen mennesker gjør, er å velge familie og partner. Gode relasjoner og godt samliv, er gull verd for egen helse, ja selv viktigere faktor enn trening?

I den siste tiden har jeg hatt samtaler med flere par og familier som melder at de har det bedre enn vanlig. Etter covid hvor de har vært tett på hverandre og hverdagen er svært annerledes enn de pleier å ha det, like fullt sier de – og det er ingen grunn til å tro noe annet – de har det bedre sammen nå enn ellers. Og mange kjenner på gleden over at samfunnet åpner igjen, vi kan være mer sosiale.

Hva kan grunnen være?

Flere har meldt at logistikkutfordringene er mindre. Mange opplever større fleksibilitet mht arbeidstider enn før. Covid viste at det var mulig og effektivt også med hjemmekontor, og at mange av oss jobber minst like effektivt hjemme en da eller to i uka. Det blir mindre stress med å nå alt som skal gjøres innen 24 timer. Dette har medført tanker om hva de til vanlig bruker tid på? Kan vi ta med oss noe av dette positive ut i en kommende normaltid? Spørsmålet har vært relevant for flere par og familier.

Andre har sagt at de har funnet en ny rytme på dagene, som har gitt dem bevisst bruk av rutiner, avklarte forventninger og sett betydningen av å møtes til småprat/samtaler underveis. "Det er jo ikke så lang vei å gå", som en uttrykte med et smil.

Familier og relasjoner som opplever å ha det jevnt godt, melder vanligvis om mye småsnakk, bevisst fokus på å være henvendt hverandre, og åpen for å lytte til de(n) andres opplevelse i hverdagene.

Hva vi opplever nå om dagen er forskjellig fra person til person. Noen vi trodde ville falle sammen, viser evne til tålmodighet og mestring som vi undres over. Mens andre som kanskje utad er tøffere, klapper litt sammen. Ikke noe er feil, det bare gjelder å erkjenne seg selv.

Hva dette gjør med en selv, er ens ansvar

Alle voksne har ansvar for hva de sier og gjør. Ikke alle mennesker er seg bevisst dette ansvaret. Noen mennesker tror fortsatt at andre er til for dem, og ansvarlig for deres lykke eller ulykke. Slik vil det være så lenge det finns mennesker. Like fullt er det mulig, for deg som leser dette, og bestemme deg for at det ikke skal være deg som legger eget ansvar på andre.

Hva trenger vi fremover?

Hva den enkelte trenger kan være svært forskjellig. Noe er rimelig, annet urimelig. Påse at du som leser dette, ikke stiller urimelige forventinger til mennesker rundt deg. Husk at barn er barn, og foreldre er foreldre hele livet.

Noe vil aldri gå av moten

  • Start med deg selv – ikke vent mer av andre enn deg selv
  • Møt andre på en måte som du selv vil bli møtt
  • Rydd opp etter deg selv
  • Erkjenn når du trår feil
  • Vær en som ber om unnskyldning og vis i handling at du mener det

Døgnet har 24 timer

Hva med å fylle timene - uavhengig av omstendighetene - på en måte som du senere vil minnes med glede?

Start med å vise deg selv at du tar ansvar for deg og tenk at slik skal det alltid bli, særlig nå som det går mot vår og alt åpner opp. Du vil være en som blir bra for deg,

Døgnet har bare 24 timer, og mye godt kan de timene fylles med. Hva med å legge en plan, følge den, evaluere og gå videre på det som fungerer - for bedre hverdagsliv for deg selv og flokken din? 

Lykke til - det er mange som lykkes fordi de ønsker, vil og setter i gang for seg og sitt (sam)liv

Og om du/dere ikke skulle lykkes så godt alene. La ikke terskelen for å søke hjelp hos en av våre psykologer eller familieterapeuter, være for høy. 

Vi anbefaler deg å bestille tid til psykolog i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen Torg eller online - det kan være det klokeste du investerer i denne uken. 

Ofte er det ikke så mye som skal til for å få det bedre og leve mer fleksibelt.

Se gjerne også:

Denne artikkelen ble først publisert 28. Mai 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time