Psykolog

Psykologer i Oslo, Vestby og Fredrikstad

Gode samtaler kan gi nytt perspektiv og bevisstgjøre sammenhenger mellom tanker, følelser, kommunikasjon og handling. Ved hjelp av samtaler med en psykolog kan du løse opp bindinger, bryte mønstre og finne innsikt og balanse.

Bruk oss dersom du ønsker å få det bedre med deg selv og få hjelp til å leve livet på en bedre måte. Uansett om du trenger hjelp til psykologiske problemstillinger slik som angst eller depresjon, eller bare ønsker å sortere tankene dine, så kan vi bistå deg. Har det skjedd forandringer i livet ditt som du syns er vanskelig å forholde deg til? Trenger du hjelp med å ta viktige valg? Ønsker du å finne ut mer om deg selv? La våre kompetente psykologer i Oslo, Vestby eller Fredrikstad hjelpe deg gi deg målrettet og effektiv samtaleterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo bistår deg gjerne.

Ikke la livet gå deg forbi! En bedre hverdag kan starte med bestilling av tid hos en av våre psykologer.


Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

Å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag - i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen.

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har videreutdanning i familieterapi. Jeg har bred klinisk erfaring fra arbeid med både barn og unge, familier og par. Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL og arbeidet med tema avhengighet. Til daglig jobber jeg med undervisning og forskning ved OsloMet, i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Ema Golub

Psykolog

Ema Golub

Jeg er utdannet psykolog fra Oslo Universitet, med fordypning innen integrativ psykoterapi. Denne vektlegger et bredt spekter av ulike terapiformer og fokuserer på å tilpasse terapien til hvert enkelt unike individ. 

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve tunge perioder. For noen kan disse virke fremmede, ulogiske og av og til kan det kjennes ut som om man ”burde ha klart å ordne opp selv”. Det finnes ulike grunner til hvorfor disse periodene oppstår, det kan være en spesifikk hendelse en kan trenge hjelp til å prosessere, eller den kan komme uten en tydelig årsak. Det ikke alltid så lett å vite hva som skal til for at denne skal bli litt lettere å takle. Derfor er det godt å kunne snakke med noen, å ha en kompetent profesjonell med seg i ferden på å finne ut av dette. Jeg er opptatt av å sammen utforske hva som foregår, oppdage mønstre, se nye perspektiver og snakke om problematikken på en konstruktiv måte. En prøver ofte å løse opp i nøstet selv, men det ikke alltid så lett når man er midt i det.

Jeg er opptatt av deg som et unikt individ, samtidig å forsikre meg om å være oppdatert på kunnskap om god terapi. For meg et det viktig at du føler deg trygg, sett og hørt.

Terapien kan gjerne foregå på engelsk, bosnisk, kroatisk eller serbisk.

Po potrebom se moze voditi terapija na bosanskom, hrvatskom ili srbskom.

Medlem av Norsk Psykologforening

Karianne Throndsen

Psykolog

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for deg i ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter.

Jeg føler meg alltid beæret over å få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg/dere. Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål, eller om du har ønske om en forandring som foreløpig er uklar for deg. Ingen temaer for store eller for små. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet, ønske om hjelp til endring, som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening
Astrid Irene Brænden

Psykolog

Astrid Irene Brænden

Psykolog utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Har spesielt erfaring med ungdommer, studenter, voksne og eldre med plager knyttet til angst, bekymring, selvfølelse, depresjon og søvn. 

Jeg er opptatt av å utforske din situasjon og dine behov for å finne en passende psykologisk tilnærming med et felles mål for terapien. Spesielt har jeg god erfaring med kognitiv og metakognitiv terapi, som har dokumentert effekt for flere psykiske lidelser. I parterapi er jeg opptatt av hengivenhet og å indentifisere og endre mønstre for å finne retningen dere trenger for å komme videre.

Det er viktig for meg at relasjonen vår oppleves trygg slik at vi har et best mulig grunnlag for at du skal få hjelpen som du har behov for. Hos meg er ingenting for rart eller dumt til å deles. Ved å være åpen for tilbakemeldinger og holde meg faglig oppdatert ønsker jeg å stadig utvikle mine psykologferdigheter.

Offers therapy in English | Tilbyr Par-Sjekk

Medlem av Norsk Psykologforening

Maya Garmendia T Nærland

Psykolog

Maya Garmendia T Nærland

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU, og jobber til daglig i akutteam ved Jessheim DPS. Jeg har variert erfaring med barn, ungdom og voksne med ulike psykiske plager og livsutfordringer.

Jeg mener at ingen problemer er for små eller for store til å ta med seg inn i terapirommet, og at det er ingen skam å søke profesjonell hjelp i møte med sine utfordringer. Jeg har god erfaring med bruk av kognitiv og metakognitiv terapi. Samtidig tror jeg på at terapien må tilpasses hva som blir meningsfylt for deg og din livssituasjon, og at dette er noe vi kommer frem til sammen. Det er viktig for meg at vår relasjon skal oppleves som så trygg og åpen at du ikke trenger å lyve eller skjule hvem du er, men snarere tør å være nysgjerrig på deg selv.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Therese Lødrup

Psykologspesialist / Daglig leder

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har erfaring fra blant annet Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Terapi også på engelsk | Tilbyr Par-Sjekk

Medlem av Norsk Psykologforening

Solveig  Enersen

Psykolog

Solveig Enersen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Via internpraktikum ved Psykologisk institutt har jeg hatt klientforløp i integrativklinikken. En integrativ tilnærming til psykoterapi innebærer å ta i bruk et bredt spekter av metoder og tilnærminger for å tilpasse behovet til den enkelte/paret. hovedoppgaven min er en kvalitativ studie av menns opplevelser av hva som har vært endringsfremmende og endringshemmende i parterapi.

Min tilnærming til terapi fokuserer på skreddersøm og at par/klienter er eksperter på seg selv. Som en nøytral samtalepartner ser jeg det som min oppgave å stille gode spørsmål og å sette i gang endringsprosesser sammen med deg/dere. Endring er en aktiv reise som består av små og store valg i hverdagen. Bevisstgjøring av egne mønstre i møte med seg selv og andre er en god start for videre endring.

Tilbyr også terapiforløp på engelsk.

Medlem Norsk Psykologforening

Hege Helgesen

Psykolog

Hege Helgesen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning. Jeg har jobbet med psykiske plager hos ungdom og eldre, samt innen rus og avhengighet. Ved siden av SAMTALEN studerer jeg medisin (profesjonsstudiet) ved Universitetet i Oslo, for å tilstrebe en helhetlig forståelse av kropp og psyke. 

Det er viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker som klient. Jeg kan tilby terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, samt være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Å prioritere og investere i psykisk helse vil bedre egen tilværelse med positiv innvirkning på jobb, familieliv og overskuddet i hverdagen. 

Parterapi er en god arena for å styrke relasjonen. Sammen finner vi ut av hvilke små eller store grep som kan endre kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet.

Terapi også på engelsk

Medlem av psykologforeningen

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT I FREDRIKSTAD & VESTBY

Mary-Ann Torp

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp (T 950 60 667) for avtale i Fredrikstad eller Vestby

Jeg er utdannet sykepleier ved HIØ. Har videreutdanning innen ledelse, faglig veiledning, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo. Er utdannet sorgterapeut ved sorgstøttesenteret ved Ahus.

Videre er jeg MST (Multi Systemisk Terapi) terapeut og PMTO (Parent Management Training Oregon) - terapeut, kursleder i samlivskurset «Godt samliv» og «Fortsatt foreldre», et kurs for foreldre som ønsker å ha en god nok foreldrerolle. Å være foreldre og trygge voksne i dagens samfunn kan være krevende. Å bli bevisst denne rollen kan hjelpe en til å møte barna på en god og tryggere måte, også når man skal sette grenser.

De siste 14 årene har jeg arbeidet som familieterapeut og veileder for enkelt individer, par og familier, og med mennesker i sorg og kriser.

Jeg er interessert og opptatt av relasjonene mellom mennesker, hvordan man kommuniserer og tolker hverandre. Jeg er upartisk og engasjert i de menneskene jeg møter, uavhengig av problemstilling og utfordringer de enkelte ønsker å få hjelp med. Jeg er lyttende, anerkjennende og en god samtalepartner.

Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Aylin Gimzal

Psykolog

Aylin Gimzal Aure

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo. Jeg har jobbet med alle typer par og familier på Familievernkontoret, i tillegg til individualterapi med både voksne og ungdom.

Jeg jobber med alle typer relasjonelle og emosjonelle vansker, traumer, depresjon, angst problematikk, stresshåndtering, eksistensielle spørsmål, identitets- og livsfaseutfordringer. 

I individualterapi har jeg et psykodynamisk fokus med innslag av andre tilnærminger slik at vi sammen kan jobbe ut  fra dine behov og ønsker. I parterapi bruker jeg ofte elementer fra emosjonsfokusert terapi (EFT). I møte med par er jeg dessuten sensitiv og oppmerksom for nevrodiversitet i parrelasjonen. I den sammenheng skrev jeg en hovedoppgave om Parterapi og Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse).

Med stor respekt for andres kultur, tro, kjønn og kjønnspreferanser er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg og velkommen hos meg.

Terapi på norsk, engelsk, tyrkisk og tysk (er statsautorisert norsk-tyrkisk tolk)

Medlem av Norsk Psykologforening

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog

Guro Anna Wyller Odden

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, med erfaring fra Psykologisk Institutt og Ung Arena, et samtaletilbud for ungdom.

Som terapeut er jeg opptatt av å forstå deg der du er og tilpasser derfor min terapeutiske tilnærming etter det. Jeg ser på terapi som en skapende prosess, der en kan utvikle ny forståelse og fleksibilitet i måten å leve livet på. Fra min utdannelse har jeg trening i hvordan en kan arbeide med å bli bedre kjent med egne følelser, hva de forteller, hva en kan gjøre med dem og hvordan best vise følelsene for andre.

I samtale med meg er jeg opptatt av at du skal være trygg og kunne være åpen om det som er vanskelig. Jeg har tro på at det å bli kjent med egne følelser, hvordan en håndterer og uttrykker dem, kan hjelpe deg til å leve friere, med mer vitalitet, samtidig som du er deg selv. I samtalene vil jeg også vise deg konkrete verktøy som kan gjøre det lettere å møte det vanskelige i livet på.

Jeg er danser og underviser i dans. Dette bidrar til at jeg som psykolog særlig er opptatt av oss mennesker som et helt mennesket med kropp og psyke. Jeg vil gjerne få vise også deg ulike måter å være bevisst dette samspillet på.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Veien videre

Det var blitt tredje juledag og en mann ringte straks klokken var passert 08. Han presenterte seg og fortsatte: - Hun vil flytte og jeg forstår ikke no`. Har du ledig tid i dag?

Les flere fortellinger

…dere evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere...

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."

Les flere evalueringer

2018 - året for den gode samtalen?

Nytt år er alltid spennende. En vil så gjerne mye for et nytt år!

Les flere tanker