Psykolog

Psykologer i Oslo, Vestby og Fredrikstad

Gode samtaler kan gi nytt perspektiv og bevisstgjøre sammenhenger mellom tanker, følelser, kommunikasjon og handling. Ved hjelp av samtaler med en psykolog kan du løse opp bindinger, bryte mønstre og finne innsikt og balanse.

Bruk oss dersom du ønsker å få det bedre med deg selv og få hjelp til å leve livet på en bedre måte. Uansett om du trenger hjelp til psykologiske problemstillinger slik som angst eller depresjon, eller bare ønsker å sortere tankene dine, så kan vi bistå deg. Har det skjedd forandringer i livet ditt som du syns er vanskelig å forholde deg til? Trenger du hjelp med å ta viktige valg? Ønsker du å finne ut mer om deg selv? La våre kompetente psykologer i Oslo, Vestby eller Fredrikstad hjelpe deg gi deg målrettet og effektiv samtaleterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo bistår deg gjerne.

Ikke la livet gå deg forbi! En bedre hverdag kan starte med bestilling av tid hos en av våre psykologer.


Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT I FREDRIKSTAD & VESTBY

Mary-Ann Torp

Mary-Ann Torp tar imot deg/dere i Fredrikstad og Vestby. Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667 eller mail: maryann.torp@samtalen.no.

Jeg er utdannet sykepleier ved HIØ. Har videreutdanning innen ledelse, faglig veiledning, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo. Er utdannet sorgterapeut ved sorgstøttesenteret ved Ahus.

Videre er jeg MST (Multi Systemisk Terapi) terapeut og PMTO (Parent Management Training Oregon) - terapeut, kursleder i samlivskurset «Godt samliv» og «Fortsatt foreldre», et kurs for foreldre som ønsker å ha en god nok foreldrerolle. Å være foreldre og trygge voksne i dagens samfunn kan være krevende. Å bli bevisst denne rollen kan hjelpe en til å møte barna på en god og tryggere måte, også når man skal sette grenser.

De siste 14 årene har jeg arbeidet som familieterapeut og veileder for enkelt individer, par og familier, og med mennesker i sorg og kriser.

Jeg er interessert og opptatt av relasjonene mellom mennesker, hvordan man kommuniserer og tolker hverandre. Jeg er upartisk og engasjert i de menneskene jeg møter, uavhengig av problemstilling og utfordringer de enkelte ønsker å få hjelp med. Jeg er lyttende, anerkjennende og en god samtalepartner.

Iren Wikse Bentsen

Psykolog

Iren Wikse Bentsen

Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo.

Jeg har jobbet som terapeut i Samtalen i flere år, og har erfaring fra arbeid med ulike utfordringer hos voksne og barn. Eksempelvis har jeg arbeidet med mennesker som strever med angst, depresjon, lav selvfølelse, traumer og utfordringer i parforholdet. Uansett problemstilling - jeg er genuint interessert i deg og din historie, og er opptatt av å sammen med deg å finne veier ut av det som oppleves fastlåst og vanskelig akkurat nå.

Jeg er særlig interessert i å hjelpe deg som kjenner på utfordringer i foreldrerollen. Mange opplever det utfordrende å møte barns sterke følelser, spesielt sinne, tristhet, engstelse og sjalusi. Jeg veileder og gir opplæring i konkrete teknikker for hvordan møte barns følelser på gode måter, som igjen styrker barnets følelsesmessige utvikling og kompetanse, samt båndet dere imellom.

Terapi også på engelsk


Medlem av Norsk Psykologforening


John Agnar  Johansen

Psykologspesialist

John Agnar Johansen

De fleste som oppsøker psykologisk behandling, har kommet i en livssituasjon der de føler seg låst, og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Dette kan ha sammenheng med opplevelser du har hatt i forholdet til mennesker som står deg nær. Du kan ha behov for å endre hvordan du skal forholde seg til dem. Det kan også handle om ditt eget tanke- og reaksjonsmønster. Vår selvforståelse og selvfølelse svekker ofte evnen til problemløsning. Vi kan samarbeide om å finne nye måter som du kan forholde deg til utfordringene i livet ditt på.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, er spesialist i klinisk psykologi og har videreutdanning i familieterapi. Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

- affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

- livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

- par-/samlivsvansker.

- avhengighetsproblemer

- traumer og tilpasningsforstyrrelser

På bakgrunn av erfaring fra ulike behandlingsinstitusjoner og privat praksis, har jeg allsidig erfaring med par- og familieterapi og individuell psykoterapi (kognitiv terapi, endringsfokusert rådgivning, stressmestring, "mindfulness"/selvhypnose). Behandlingen blir tilpasset hver enkelt klient og har fokus på klientens ressurser og endringsmuligheter.

------------------------------------------------------

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har i to perioder drevet privatpraksis i Oslo. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

Å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag - i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen.

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har videreutdanning i familieterapi. Jeg har bred klinisk erfaring fra arbeid med både barn og unge, familier og par. Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL og arbeidet med tema avhengighet. Til daglig jobber jeg med undervisning og forskning ved OsloMet, i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Ema Golub

Psykolog

Ema Golub

Jeg er utdannet psykolog fra Oslo Universitet, med fordypning innen integrativ psykoterapi. Denne vektlegger et bredt spekter av ulike terapiformer og fokuserer på å tilpasse terapien til hvert enkelt unike individ. 

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve tunge perioder. For noen kan disse virke fremmede, ulogiske og av og til kan det kjennes ut som om man ”burde ha klart å ordne opp selv”. Det finnes ulike grunner til hvorfor disse periodene oppstår, det kan være en spesifikk hendelse en kan trenge hjelp til å prosessere, eller den kan komme uten en tydelig årsak. Det ikke alltid så lett å vite hva som skal til for at denne skal bli litt lettere å takle. Derfor er det godt å kunne snakke med noen, å ha en kompetent profesjonell med seg i ferden på å finne ut av dette. Jeg er opptatt av å sammen utforske hva som foregår, oppdage mønstre, se nye perspektiver og snakke om problematikken på en konstruktiv måte. En prøver ofte å løse opp i nøstet selv, men det ikke alltid så lett når man er midt i det.

Jeg er opptatt av deg som et unikt individ, samtidig å forsikre meg om å være oppdatert på kunnskap om god terapi. For meg et det viktig at du føler deg trygg, sett og hørt.

Terapien kan gjerne foregå på engelsk, bosnisk, kroatisk eller serbisk.

Po potrebom se moze voditi terapija na bosanskom, hrvatskom ili srbskom.

Medlem av Norsk Psykologforening

Karianne Throndsen

Psykolog

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for deg i ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter.

Jeg føler meg alltid beæret over å få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg/dere. Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål, eller om du har ønske om en forandring som foreløpig er uklar for deg. Ingen temaer for store eller for små. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet, ønske om hjelp til endring, som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening
Astrid Irene Brænden

Psykolog / Leder

Astrid Irene Brænden

Psykolog utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Påbegynt psykologspesialisering. Har spesielt erfaring med ungdommer, studenter, voksne og eldre med plager knyttet til angst, bekymring, selvfølelse, depresjon og søvn. Jobber også med par med lette til moderate kommunikasjonsplager og fastlåste mønstre.

Jeg er opptatt av å utforske din situasjon og dine behov for å finne en passende psykologisk tilnærming med et felles mål for terapien. Spesielt har jeg god erfaring med kognitiv og metakognitiv terapi, som har dokumentert effekt for flere psykiske lidelser. I parterapi er jeg opptatt av hengivenhet og å indentifisere og endre mønstre for å finne retningen dere trenger for å komme videre.

Det er viktig for meg at relasjonen vår oppleves trygg slik at vi har et best mulig grunnlag for at du skal få hjelpen som du har behov for. Hos meg er ingenting for rart eller dumt til å deles. Ved å være åpen for tilbakemeldinger og holde meg faglig oppdatert ønsker jeg å stadig utvikle mine psykologferdigheter.

Tilbyr Par-Sjekk

Medlem av Norsk Psykologforening.

Maya Garmendia T Nærland

Psykolog

Maya Garmendia T Nærland

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU, og jobber til daglig i akutteam ved Jessheim DPS. Jeg har variert erfaring med barn, ungdom og voksne med ulike psykiske plager og livsutfordringer.

Jeg mener at ingen problemer er for små eller for store til å ta med seg inn i terapirommet, og at det er ingen skam å søke profesjonell hjelp i møte med sine utfordringer. Jeg har god erfaring med bruk av kognitiv og metakognitiv terapi. Samtidig tror jeg på at terapien må tilpasses hva som blir meningsfylt for deg og din livssituasjon, og at dette er noe vi kommer frem til sammen. Det er viktig for meg at vår relasjon skal oppleves som så trygg og åpen at du ikke trenger å lyve eller skjule hvem du er, men snarere tør å være nysgjerrig på deg selv.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Solveig  Enersen

Psykolog

Solveig Enersen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Via internpraktikum ved Psykologisk institutt har jeg hatt klientforløp i integrativklinikken. En integrativ tilnærming til psykoterapi innebærer å ta i bruk et bredt spekter av metoder og tilnærminger for å tilpasse behovet til den enkelte/paret. hovedoppgaven min er en kvalitativ studie av menns opplevelser av hva som har vært endringsfremmende og endringshemmende i parterapi.

Min tilnærming til terapi fokuserer på skreddersøm og at par/klienter er eksperter på seg selv. Som en nøytral samtalepartner ser jeg det som min oppgave å stille gode spørsmål og å sette i gang endringsprosesser sammen med deg/dere. Endring er en aktiv reise som består av små og store valg i hverdagen. Bevisstgjøring av egne mønstre i møte med seg selv og andre er en god start for videre endring.

Tilbyr også terapiforløp på engelsk.

Medlem Norsk Psykologforening

Gry

Psykologspesialist

Gry Hennum

Jeg har 20 års sammensatt erfaring som psykolog og terapeut, og er spesialist i klinisk voksen psykologi. Videre har jeg spesialkompetanse i traumepsykologi og behandling av relasjonelle utviklingstraumer.  Jeg har også Master i Psykoterapi med fordypning i Emosjonsfokusert Psykoterapi, en terapiform som har vist å fungere godt i parterapi, og mye omtalt av psykolog Sissel Gran, godt kjent fra media i Norge. 

Jeg er i tillegg utdannet Gestalt terapeut, har fordypning i Barne- og Familieterapi, kompetanse som Mekler for familier/par i konflikt, og benytter Kognitiv Atferdsterapi.

Mitt fokus i terapirommet er på hva som virker for deg som det unike mennesket du er, og legger vekt på å se hele deg som menneske; hvordan tanker, følelser, kropp og relasjoner påvirker hvordan du har det i hverdagen.

Jeg er dessuten Mindfullness- og yogainstruktør og opptatt av hvordan takle stress i hverdagene.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Hege Helgesen

Psykolog

Hege Helgesen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning. Jeg har jobbet med psykiske plager hos ungdom og eldre, samt innen rus og avhengighet. Ved siden av SAMTALEN studerer jeg medisin (profesjonsstudiet) ved Universitetet i Oslo, for å tilstrebe en helhetlig forståelse av kropp og psyke. 

Det er viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker som klient. Jeg kan tilby terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, samt være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Å prioritere og investere i psykisk helse vil bedre egen tilværelse med positiv innvirkning på jobb, familieliv og overskuddet i hverdagen. 

Parterapi er en god arena for å styrke relasjonen. Sammen finner vi ut av hvilke små eller store grep som kan endre kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet.

Terapi også på engelsk

Medlem av psykologforeningen

Aylin Gimzal

Psykolog

Aylin Gimzal Aure

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo. Jeg har jobbet med alle typer par og familier på Familievernkontoret, i tillegg til individualterapi med både voksne og ungdom.

Jeg jobber med alle typer relasjonelle og emosjonelle vansker, traumer, depresjon, angst problematikk, stresshåndtering, eksistensielle spørsmål, identitets- og livsfaseutfordringer. 

I individualterapi har jeg et psykodynamisk fokus med innslag av andre tilnærminger slik at vi sammen kan jobbe ut  fra dine behov og ønsker. I parterapi bruker jeg ofte elementer fra emosjonsfokusert terapi (EFT). I møte med par er jeg dessuten sensitiv og oppmerksom for nevrodiversitet i parrelasjonen. I den sammenheng skrev jeg en hovedoppgave om Parterapi og Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse).

Med stor respekt for andres kultur, tro, kjønn og kjønnspreferanser er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg og velkommen hos meg.

Terapi på norsk, engelsk, tyrkisk og tysk (er statsautorisert norsk-tyrkisk tolk)

Medlem av Norsk Psykologforening

Sverre Daniel

Psykolog

Sverre Daniel Langård

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og jobber etter flere psykoterapeutiske tilnærminger.

Hvordan ha et godt forhold til seg selv og til de rundt oss? Jeg tenker at dette er spørsmål som er helt sentrale for de fleste mennesker. Vi vet gjerne at vi strever med noe, vi repeterer oss selv, og kan stå fast i samme spor, men kanskje er det uklart hva det handler om eller hvordan vi skal endre noe til det bedre. Enten det handler om vansker knyttet til vårt tanke- eller følelsesliv, våre handlinger eller våre relasjoner og væremåter med andre mennesker. Gjennom psykoterapi kan du få nye perspektiver og mestringsstrategier, finne ut hvor dine følelser hører hjemme og få bedre innsikt og forståelse i ditt liv. Dette kan gi deg mening og trygghet, samt gjøre deg bedre rustet til å takle de utfordringene livet byr på.

Jeg tåler å høre og respekterer deg, og det du kommer med. Jeg bidrar med psykologisk ekspertise og erfaring, og etterstreber å skape et trygt rom, som kan gjøre det lettere å snakke om det som er viktig og vanskelig for deg. Jeg tenker det er håp for at alle skal kunne få bedre psykisk helse, også deg, uavhengig av hvilke plager du har. Sammen jobber vi for at du, eller dere, skal få det bedre.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Veien videre

Det var blitt tredje juledag og en mann ringte straks klokken var passert 08. Han presenterte seg og fortsatte: - Hun vil flytte og jeg forstår ikke no`. Har du ledig tid i dag?

Les flere fortellinger

…dere evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere...

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."

Les flere evalueringer

2018 - året for den gode samtalen?

Nytt år er alltid spennende. En vil så gjerne mye for et nytt år!

Les flere tanker