Astrid Rygnestad

Oppdatert 15. Februar 2024 av Astrid Rygnestad

Til meg kan du komme med ønsker om hjelp til å utforske alle typer problemer du opplever.  Kanskje er du ikke sikker på hva du ønsker å forandre, og trenger hjelp til å formulere det? Sammen vil vi finne mulige og meningsfulle veier ut av fastlåste situasjoner, og åpne opp mulighetsrommet, slik at du får en bedre hverdag og kan nå dine mål.

Lang erfaring fra samtaler med folk som akkurat nå opplever uro, nedstemthet og tap av mening gjør at jeg integrerer metoder fra flere terapiretninger for å oppnå best mulig lindring og mestring. Jeg kan bidra med hjelp i relasjonelle problemer i familie, parforhold, vennskap eller på jobb. Eller ved problemer med spiseforstyrrelser, lav selvfølelse, angst og/eller depresjon. Jeg har særlig erfaring knyttet til livskriser og utfordringer i livsløpet. Uansett problemstilling vil det bli lagt vekt på at du skal kjenne det trygt å dele både det som er godt, og som du drømmer om å få til, og det som oppleves som vanskelig.

I tillegg til styrkebasert parterapi, tilbyr jeg Par-Sjekk som er et forskningsbasert og effektivt verktøy for bedring og endring i partilfredshet. Dette vil kunne bedre par-relasjonen og avdekke ressurser paret har eller bidra til å finne ut om det er behov for større endringer som krever parterapi.

Jeg tilbyr utvikling og innsikt knyttet til dine personlige styrker i situasjoner hvor det oppstår relasjonelle konflikter i vennskap, nære relasjoner eller på jobb. Du kan også få personlighetstesting med NEO-PI-3 (anerkjent og lisensiert personlighetstest, også kalt Big Five) hvis du ønsker å bli bedre kjent med dine egne styrker, og få mot til å endre din situasjon. Jeg tilbyr også Samtaleterapi-tur - hvis du er blant dem som har lettere for å åpne deg og reflektere mens du beveger deg.

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning i klinisk voksen kognitiv og systemisk psykoterapi og har spesialistkurs i arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg er også siviløkonom med lang ledererfaring fra privat sektor og tilbyr gruppeterapi og konfliktløsing på forespørsel. Medlem av Norsk Psykologforening.

Denne artikkelen ble først publisert 26. Januar 2023

Bestill time