Guro Svane Bratset

Oppdatert 25. Mars 2024 av Astrid Rygnestad

Samtalen - psykolog i Oslo Guro Svane Bratset
Samtalen - psykolog i Oslo Guro Svane Bratset
Det å oppsøke hjelp i vanskelige tider krever mot. Mot til å oppsøke, mot til å ta seg selv på alvor. Dette tenker jeg gjelder oss alle. Behovet for støtte kan vokse frem over tid, eller oppstå brått i krevende situasjoner. Å stå alene med vanskelige følelser eller i sterkt stress er en belastning. Overveldende tristhet, sterk uro og bekymring, irritasjon og ubehag kan vekke skam og behov for å trekke seg vekk når vi egentlig har behov for støtte. Mange forteller om en redsel for å bli avslørt og en følelse av å være mislykket; menneskelige reaksjonsformer i møte med belastning. Jeg er opptatt av raskt å skape trygghet og vise deg at det finnes hjelp som virker. Det kan være hjelp til å håndtere belastninger og stress her-og-nå, sortere i tanker og opplevelser, arbeide med gamle følelser dras med i nye situasjoner, eller tilføre konkrete ferdigheter eller verktøy som kan lindre belastning og gi nye muligheter. Min erfaringer er at terapeutiske samtaler gir nye perspektiv. Alene blir vi gående i de samme tankemønstrene, og det kan være svært vanskelig å finne en vei ut. Dette gjelder også for foreldre med store omsorgsoppgaver, som også ofte blir isolerte familier. I foreldreveiledning er jeg opptatt av å bidra til et felles språk og å kunne gi kunnskap og avanserte ferdigheter som øker foreldrekapasitet. Jeg ble ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Siden den gang har jeg arbeidet med ulike klientgrupper, barn, ungdom, voksne og familier, individuelt og i grupper. Gjennom mitt arbeid har jeg blitt opptatt av å kunne ha mange ulike verktøy å ta i bruk fordi vi mennesker kan ha nytte av ulike teknikker. Jeg er opptatt av at du som klient skal kjenne at det hjelper å komme til samtale og at vi sammen finner ut av hvilke metoder som er best for deg. Jeg har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DBT) og emosjonsfokusert behandling, og vil kunne skreddersy timene etter ditt behov. Jeg er opptatt av å skape en felles forståelse og sette mål som vi kan arbeide mot. Spesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi, og tilbyr veiledning til psykologer.

Denne artikkelen ble først publisert 13. August 2022

Bestill time