Ingvild Rongved Lind

Samtalens psykologspesialist Ingvild Rongved Lind ønsker individer par og familier velkommen til samtaleterapi Lang erfaring IMG 8387
Samtalens psykologspesialist Ingvild Rongved Lind ønsker individer par og familier velkommen til samtaleterapi Lang erfaring IMG 8387

For oss alle kan livet noen ganger floke seg til og bli vanskelig. Det kan være eget følelsesliv som blir komplisert, og vi kan streve med vanskelige følelser som angst, nedstemthet, skam eller skyld. Andre ganger møter vi store belastninger i livet som vi kan trenge støtte til å håndtere. Eller det kan være relasjonelle vansker vi ikke finner veien ut av på egenhånd, enten relatert til foreldreskap, i paret eller andre nære relasjoner. Noen ganger alt på en gang.

Økt innsikt og bevissthet rundt egen emosjonelle historie og situasjon kan være nøkkelen til å få det bedre. Andre ganger kan mer strukturert arbeid med veien ut av det vanskelig være det som trengs, og vi kan lage mer konkrete planer, eksempelvis for eksponering eller arbeid med følelsesregulering. Om du tar det første vanskelige steget, vil jeg hjelpe deg med veien videre.

Gjennom mange år i offentlig psykisk helsevern har jeg erfaring med et bredt spekter av vansker, problematikk og terapeutiske retninger. Særlig har jeg fordypet meg i relasjonelle tema, foreldreveiledning, følelsesregulering, angstproblematikk og ulike former for livsbelastninger og kriser.

Som terapeut er jeg aktiv og tilstedeværende, og opptatt av å skape et trygt rom der vi sammen finner ut av hvordan jeg best kan hjelpe akkurat deg eller barnet/ungdommen din. Når jeg møter barn og ungdom er jeg opptatt av å bygge relasjon og tillit gjennom møter på deres premisser og vil tilpasse samtaleform etter deres behov, for eksempel gjennom tegning, lek eller spill.

Ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2008 og har arbeidet som psykologspesialist siden 2015.

Jeg tilbyr også ulike former for veiledning - ta gjerne kontakt. Medlem av Norsk Psykologforening.

Bestill time