Aktuelt

Hva er ADHD?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Stadig flere i Norge blir diagnostisert med ADHD. Artikkelen gir deg mer innsikt i ADHD-diagnosen, og vil kanskje motivere til egenrefleksjon og vurdering om du/dere trenger eller vil søke hjelp.

Hva kommer ADHD av?


ADHD er navnet på et komplekst fenomen. ADHD er en såkalt nevroutviklingsforstyrrelse, og det er ukjent hva som er opphavet, og om det finnes noen god behandling.

Først og fremst innebærer det økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. Selv om det ikke
fremgår av diagnosenavnet er vansker med å regulere følelser og impulser også et kjernetrekk hos
mange. Dette kan ha stor påvirkning i nære relasjoner.

Artikkel skrevet av psykolog Ida Blakely Campbell. Hun tilbyr timer til enkeltpersoner og par i Samtalen AS, Oslo Sentrum, Oslo Nydalen torg og online.

Psykolog Ida Blakely Campbell har inngående kunnskap om ADHD og tar imot dere som vil lære dere å bedre leve med utfordringer som typisk kan oppstå.

ADHD - et komplekst fenomen


Til tross for navnet handler ikke tilstanden om en defekt på oppmerksomheten, men at styringen av
oppmerksomheten i mye større grad er overlatt til autopiloten, det vil si følelsesimpulsene innen ifra. Vansker med å regulere og håndtere følelser er nettopp derfor noe man ofte kan oppleve hvis
man har ADHD. Man kan reagere plutselig og sterkt, og noen ganger angre, undre seg eller skamme seg for denne reaksjonen etterpå.


Hvis du har ADHD har du altså en hjerne som fungerer litt annerledes enn en “nevrotypisk” hjerne.
I og med at hva som er “vanlig” er vanskelig å definere, bruker man ofte begrepet “nevrotypisk” for
å beskrive en typisk hjerne. Mens noen mennesker har en hjerne som vi kaller “nevrodivergent”.
Denne hjernen jobber på en litt annen måte enn en nevrotypisk hjerne.
Noen typiske opplevelser om du lurer på eller har ADHD:

Noen typiske opplevelser om du lurer på eller har ADHD:

 • kroppslig uro (enten på innsiden eller utsiden)
 • nedsatt arbeidsminne
 • vansker med å skifte fra en aktivitet til en annen
 • vansker med å organisere aktiviteter eller oppgaver, eller at bruker mer energi på dette enn en
  nevrotypisk person.
 • hyperfokus: du kan holde på med en aktivitet du liker i flere timer uten å flytte fokus, kanskje
  glemme å spise eller drikke.
 • problemer med å følge instruksjoner og bli lett distrahert.
 • sosiale utfordringer: vanskelig å få oversikt i samtaler med flere mennesker og utfordringer med
  å initiere og holde kontakt med venner over tid.
 • følelsesmessig impulsivitet
 • store eller hyppige humørskifter
 • kjedsomhet og mister fort interesse for aktiviteter.
 • vansker med tidsfornemmelse. Kommer ofte til uttrykk gjennom å komme for sent, for tidlig,
  hyppig sjekking av klokka, og å føle at man aldri har nok tid.

ADHD trenger ikke være en hindring for et godt parforhold. Samtidig er det altså ikke uvanlig å
oppleve perioder med høyt konfliktnivå og mistrivsel i parforhold der én eller begge har ADHD.
Over tid kan negative samspillmønstre utvikle seg og konfliktene og misforståelse kan overskygge
de gode sidene ved samlivet.

Hyperfokus er en egenskap som kan være virkelig verdifull, både for deg som lever med ADHD og for dem rundt deg Psykolog i Samtalen

Hvordan ADHD oppstår forskes det mye på og det er mange forklaringsmodeller. Det vi vet med
sikkerhet er at det virker å være en høy arvelig komponent.

Hvordan er det å leve med ADHD?

ADHD-hjernen virker å mangle et stabilt fungerende apparat for å sikre god kommunikasjon
mellom områder som håndterer hukommelse, personlige verdier og langsiktige mål. Dette er
områder som er nødvendige for å igangsette, opprettholde og avslutte væremåter og handlinger.
Dette kan gjøre det vanskelig å nå de målene man setter seg, for eksempel i nære relasjoner. Man
ønsker å stille opp og være på en måte, men gang på gang reageres det impulsivt og man handler ikke i tråd med sine verdier og tidligere erfaringer. Dette kan skape en del indre smerte og håpløshetsfølelse av
å “ikke få det til”.


Enten du vet du har ADHD eller lurer på om du har det, har mange med ADHD kjent på mye
avvisning gjennom livet. Kanskje du har blitt fortalt at du fungerer feil, er sløv, lat, uansvarlig, for
følelsestyrt etc. Dette kan påvirke selvfølelsen og hvordan vi har det med oss selv. Selv om ADHD
ikke er relatert til intellektuelle evner kan det være vanskelig å omsette egne intellektuelle evner
hvis man ikke passer inn i det vanlige skolesystemet for eksempel.

ADHD og nære relasjoner

Undersøkelser viser at ADHD fører til flere samlivsbrudd og til kortere forhold. Det er vanskelig å si konkret hva dette skyldes, men den totale belastningen blir ofte større. For en nevrotypisk partner
kan det kjennes som at alt svinger, og det svinger tilsynelatende uten mønster. Fra tilstedeværende
til fraværende. Fra omtenksom til glemsom. Fra fornøyd til misfornøyd. Fra glad til sur. Fra våken
til trøtt. Dette kan oppleves overveldende for den andre. For den med ADHD er er det mye å
håndtere fra før og det kan være vanskelig å regulere seg og ta vedvarende hensyn til en annen
person, selv om det er det man ønsker.

Det aller viktigste for å lykkes i terapi, enten med eller uten ADHD er at man tørr å være nysgjerrig,
på seg selv og på andre. Psykolog Ida Blakely Campbell

Hvordan kan terapi hjelpe?

Det aller viktigste for å lykkes i terapi, enten med eller uten ADHD er at man tørr å være nysgjerrig,
på seg selv og på andre. Det er slik vi kan vokse som mennesker. Enten du ønsker individual-terapi
eller parterapi kan det å ha et ADHD-spesifikt blikk på utfordringer du/dere opplever i det daglige,
være nyttig. Slik kan vi sammen finne løsninger og metoder som vil kunne styrke
kommunikasjonen i de nære relasjonene. Å lære om ADHD vil være en stor ressurs for begge parter
i et parforhold e.l. og det å være åpen med hverandre om hvilke spesifikke utfordringer dette kan by
på. Finner vi en vei ut av et vedvarende og vondt konfliktmønster er det mye lettere å se og
anerkjenne partnerens positive bidrag. Når begge i en relasjon kan gjenkjenne typisk ADHD-adferd, tolke den som det og forholde seg til den andre som kjæreste (f eks) og fortrolig igjen, har
dere en ny mulighet til å skape et godt og varig forhold, selv om ADHD sannsynligvis alltid vil
være en viktig påvirkningsfaktor.

ADHD i historisk perspektiv


Vårt samfunn i dag er på mange måter bedre tilpasset og skapt for den nevrotypiske hjernen. Med den industrielle revolusjon ble for eksempel vårt forhold til tid drastisk endret. En seilbåt ankom når den var
fremme. Et damplokomotiv kunne man plutselig si at ankommer tirsdag kl 15:42. Dermed ble vårt
forhold til tid svært annerledes. Dette er bare et eksempel på hvordan dagens samfunnsstruktur kan
gjøre det mer utfordrende å ha ADHD. Det forskes i dag mye utfordringene knyttet til ADHD. Noen funn støtter at det kan være ekstra nyttig for personer med symptomer å utvikle rutiner knyttet il å oppsøke naturen, bruke kroppen og redusere skjermtid. Vi opplever at stadig flere barn og unge, og nå sist særlig flere jenter og kvinner utvikler symptomer som innfrir til ADHD-diagnose.

Kilder:

https://www.adhdnorge.no/artikkel/hva-er-adhd

Forslag til videre lesning :

I Samtalen arbeider vi for å ha kort ventetid og være tilgjengelige for deg som klient. Vi tilbyr behandlinger både på dagtid og kveldstid, samt fysisk og digitalt. Ingen pristillegg for kveldstimer og helgetimer. Strever du med håpløshet eller andre vonde følelser vil samtaleterapi kunne hjelpe deg til å få en bedre hverdag. Bestill time selv her på www.samtalen.no, da velger du først tjenesten du ønsker, deretter psykolog, og finner du selv tid som passer for deg. Du kan også sende en melding til kontakt@samtalen.no, skriv gjerne en kort kommentar om hva trenger hjelp til og når du ønsker time - så finner vi riktig psykolog og passende tid for deg!

Noen av våre klienter får timene betalt gjennom helseforsikring. Kanskje kan det være en løsning for deg?

Del gjerne artikkelen, dersom du kjenner noen som du tror kan ha glede av å lese den!

Vi tar imot klienter i alle aldre!

Vi er vant til å ta imot klienter i alle aldre til Samtalen psykologsenter og familiekontor.

Denne artikkelen ble først publisert 19. September 2023

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time