Aktuelt

Hva kan vi gjøre når barnet vårt strever?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Når barna våre strever og har det vondt kan det være vanskelig å vite hva vi bør gjøre og hvor vi skal henvende oss. Bekymringene kan tårne seg opp og bli til katastrofetanker om fremtiden, vi ser for oss alt som kan gå galt og hvor alvorlig det kan bli. Noen ganger kan det være vanskelig å være tett på som forelder og være i sin egen bekymring og samtidig få til en god dialog med barnet.   

Psykologisk gruppetilbud til foreldre til barn med diagnose hos Samtalen AS i Oslo
Psykologspesialistene Guro Svane Bratset og Ingvild Rongved Lind og flere andre av våre psykologer tilbyr Samtalen Ung-tjenester - vi tar i mot deg og barnet ditt - Barnet eller ungdommen din kan også komme alene i time.

Normalt med vanskelige perioder

Det er normalt å ha perioder der livet er mer vanskelig – også for barn. Det kan handle om erfaringer de får i livet som at foreldre skiller seg, at de opplever tap av noen nær seg, mobbing/sosial utestengelse eller andre belastninger i livet. Barns utvikling kan også noen ganger medføre endring i tenkemåter eller følelser som kan vekke bekymring hos foreldre. For eksempel har barn faser der de spør og undrer seg mye over døden og dette kan ta mye plass, uten at det nødvendigvis er bekymringsverdig i seg selv. Det er viktig å tåle barnets følelser og uttrykk av disse uten å forsøke å fikse eller fjerne dem. Barnet trenger å føle seg tålt og rommet, og med det kan det åpne seg muligheter for å se på muligheter eller tiltak.  

Man bør søke hjelp når barnets tanker og følelser begynner å begrense hverdagsliv og aktiviteter. Eksempler på dette kan være når barnet trekker seg unna sosialt, blir annerledes enn de pleier å være eller vegrer seg for ting de vanligvis har likt å gjøre. Da kan strevet beveger seg over i lidelse.  

Hva kan en psykolog gjøre? 

Gjennom å møte en trygg og utenforstående voksen kan barnet få rom til å uttrykke tanker og følelser det kan være vanskelig å sette ord på sammen med foreldre. Våre psykologer har lang erfaring i samtaler med barn og er opptatt av å skape en trygg setting der barnet slapper av og føler seg trygg. Gjennom lek, spill eller tegning kan barnet få mulighet til å jobbe med følelser gjennom ulike kanaler. Ulike problemstillinger vil kreve ulike tilnærminger og vi vil tilpasse samtalene eller behandlingen til den enkelte situasjon. Dette kan variere fra strukturerte kognitive opplegg, til mer lek- eller følelsesorienterte tilnærminger.  

En del som kommer til oss har søkt tjenester hos BUP (psykisk helsevern for barn og unge i det offentlige) og enten fått avslag eller blitt raskt utskrevet og opplever at de fremdeles er i behov av videre hjelp eller behandling. Psykologspesialist Ingvild Rongved Lind

Samtalens psykologspesialist Ingvild Rongved Lind ønsker individer, par og familier velkommen til samtaleterapi. Lang erfaring.
Artikkelen er skrevet av psykologspesialist Ingvild Rongved Lind i Samtalen

En del som kommer til oss har søkt tjenester hos BUP (psykisk helsevern for barn og unge i det offentlige) og enten fått avslag eller blitt raskt utskrevet og opplever at de fremdeles er i behov av videre hjelp eller behandling. Andre ganger vurderer vi at barnet/ungdommen strever i en slik grad at dere bør få en tverrfaglig vurdering og henvises til rett hjelpeinstans som for eksempel kan være lokal BUP. I disse tilfellene kan vi bistå med henvisningsprosessen og tilby støtte i ventetiden.  

Vi er opptatt av barnet i kontekst og vil alltid tilby foreldreveiledning, enten som supplement til terapi med barnet eller som hovedtiltak. Vi tilbyr både terapi til barnet/ungdommen, foreldreveiledning, familieterapi eller en kombinasjon av disse.

Noen ganger vil det være lurt at dere som foreldre kommer alene til første time, dette kan for eksempel være om dere er uenige i forståelsen av barnets vansker, om barnet er flau eller skammer seg, eller det er andre forhold som gjør det vanskelig å snakke åpent foran barnet. Dersom dere har en åpen dialog om det vanskelige hjemme og det er stor grad av trygghet mellom dere som foreldre og barnet kan det være fint å komme sammen til første time. 

Dette kan du si til barnet ditt: 

Mange foreldre synes det kan være vanskelig å vite hva de skal si til barnet før første samtale om det å komme til psykolog. Dette vil være ulikt ut fra barnets modenhet og egen innsikt i det som er vanskelig. Noen vil være mottagelige for vendinger som at «du skal komme til noen som er ekspert på vanskelige følelser og kan hjelpe deg med å få det bedre». Andre barn kan ha mindre forhold til eget strev, eller kjenne på skam og annerledeshet. Vår erfaring er da at det er viktig å ikke legge ansvaret på barnet og dets vansker, men heller snakke om at «vi skal få hjelp til hvordan vår familie kan få det bedre» eller «mamma og pappa skal få hjelp til å bli bedre foreldre for deg».  

Vi tenker også det kan være lurt å lage en fin setting rundt første besøk siden mange kan grue seg i starten, og for eksempel gjøre noe hyggelig sammen etter samtale her.  

Lovverk 

For barn under 16 år må begge foreldre med foreldreansvar samtykke til at barnet kommer til samtale (pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4- første ledd, lovdata.no

Når barna våre strever og har det vondt kan det være vanskelig å vite hva vi bør gjøre og hvor vi skal henvende oss. Bekymringene kan tårne seg opp og bli til katastrofetanker om fremtiden, vi ser for oss alt som kan gå galt og hvor alvorlig det kan bli. Noen ganger kan det være vanskelig å være tett på som forelder og være i sin egen bekymring og samtidig få til en god dialog med barnet.   

Det er normalt å ha perioder der livet er mer vanskelig – også for barn. Det kan handle om erfaringer de får i livet som at foreldre skiller seg, at de opplever tap av noen nær seg, mobbing/sosial utestengelse eller andre belastninger i livet. Barns utvikling kan også noen ganger medføre endring i tenkemåter eller følelser som kan vekke bekymring hos foreldre. For eksempel har barn faser der de spør og undrer seg mye over døden og dette kan ta mye plass, uten at det nødvendigvis er bekymringsverdig i seg selv. Det er viktig å tåle barnets følelser og uttrykk av disse uten å forsøke å fikse eller fjerne dem. Barnet trenger å føle seg tålt og rommet, og med det kan det åpne seg muligheter for å se på muligheter eller tiltak.  

Man bør søke hjelp når barnets tanker og følelser begynner å begrense hverdagsliv og aktiviteter. Eksempler på dette kan være når barnet trekker seg unna sosialt, blir annerledes enn de pleier å være eller vegrer seg for ting de vanligvis har likt å gjøre. Da kan strevet beveger seg over i lidelse.

Anbefalt videre lesing:

Velkommen til psykologene hos Samtalen! Vi prøver å ha kort ventetid og å være så tilgjengelige og fleksible som mulig. Hvis du ønsker hjelp til å velge psykolog og bestille time, send en e-post til kontakt@samtalen.no. Eller ring oss på 23134393. Vi tilbyr terapi fra kl 7-22 på hverdager og kl 10-16 på lørdager og søndager.

Vi tilbyr konsultasjoner i Samtalens flotte lokaler Oslo sentrum dvs i Ibsenkvartalet rett ved Oslo Tinghus eller Oslo Nydalen Torg, over Nydalen T-banestasjon. Eller du kan få online-time, og slippe reiseveien. Da betaler du enkelt og greit med Vipps, og vi benytter trygge og sikre digitale plattformer.

Velkommen til Samtalen!

Denne artikkelen ble først publisert 28. Mars 2024

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time