Aktuelt

Negative følelser i julen?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Advent
Advent

I denne artikkelen kan du lese om vanlige dilemma vi kommer opp i rundt høytiden:

I høytider står samvær og relasjoner i fokus, og for mange kan julen trigge eller forsterke negative følelser. Førjulstiden og juledagene kan bli en påminnelse på at noen ikke er tilstede, at livet har forandret seg eller at en føler seg alene. Sorg, utilstrekkelighet, ensomhet og stress kan stå i kontrast til egne eller andres forventninger til julen, som videre kan gjøre at vi skammer oss for å føle det vi føler. Vi kan påvirkes av idealbildet av en romantisert juletid som skapes gjennom ulike medier, og kjenne oss alene i at julen ikke kjennes slik for oss selv. De gleder seg sammen 
Og jeg gruer meg alene 

Glitter og stas og ensomhet 
I isolert karantene 
Hvor hører jeg til 
I alt dette vakre vene De gleder seg sammen 
Og jeg gruer meg alene 

Glitter og stas og ensomhet 
I isolert karantene 
Hvor hører jeg til 
I alt dette vakre vene 

Artikkel skrevet av psykolog Andrea Erlandsen hos Samtalen Oslo Sentrum

Opplever du sosialt press?

Opplevd sosialt press om å være lykkelig og deltakende under høytiden kan skape indre konflikt. Det å skulle møte forventninger, delta i sosiale sammenkomster og fremstå som lykkelig, selv når man føler seg nedstemt, stresset eller urolig, kan være mentalt og emosjonelt utfordrende. Noen kan kjenne seg tvunget til å skjule sine egentlige følelser, som kan gi en opplevd distanse selv i selskap med andre. 

For noen er julen forbundet med uro i å skulle være tilstede i relasjoner preget av konflikt og distanse. Mange kjenner også på økonomisk stress og presset om å kjøpe gaver, arrangere feiringer eller delta i tradisjonelle juleaktiviteter. Det er mange ulike grunner til at julen kan kjennes som en betydelig psykologisk belastning. Opplevelser som utilstrekkelighet eller skyld kan skape en vond klump av nedstemthet eller uro, og negative tanker kan feste seg i oss. Å takle disse negative opplevelsene i høytiden kan være utfordrende, men det er viktig å huske at det er normalt å føle seg på denne måten, og at det er mulig å finne støtte og måter å håndtere følelsene på. Å søke støtte fra venner, familie eller profesjonelle, samt å praktisere selvpleie og sette realistiske forventninger til seg selv, kan være nyttige strategier for å håndtere belastende følelser i julen. 

Kanskje trenger du hjelp til å reise deg?

Det å tillate seg selv å føle og akseptere egne følelser er ofte tema i terapi, spesielt i høytider når disse følelsene ofte forsterkes. Flere kommer til psykolog for å håndtere forventninger og sosialt press, og hvordan en kan navigere gjennom dette uten å føle seg tvunget til å skjule ens egentlige følelser. En kan også utforske måter å redusere stress, og bygge opp en bedre forståelse for egne grenser og behov. 

Velkommen til Samtalen, det er enkelt å bestille booke time selv!

Denne artikkelen ble først publisert 14. Desember 2023

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time