Aktuelt

Mer lek og glede i 2024?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Jørgen Rudshaug er psykolog i Samtalen Nydalen Torg, og har skrevet en spennende artikkel som er publisert under Ytring hos Psykologisk.no

Er du lei av negative negativ fokus på psykisk helse? Har du lyst til å få det bedre, og kjenne på mer inspirasjon, motivasjon og glede?

En annen form for smitte

"Innenfor forskning og praksis har vi sett psykologien rammes av den medisinske modellen. Det er ikke bare her vår partner i helseforståelse rammer oss. Når vi prater om medisinsk helse og kroppen, er det logisk å være bevisst det som er skadelig, og etterlate det positive til generelle tips for hvordan vi kan leve sunnere. Denne medisinske kollektive talemåten om helse brukes også til det vi i dag omtaler som psykisk helse.

Begrepet psykisk helse skal omfatte hele spekteret av din opplevelse og indre liv. Burde ikke det begrepet også treffe det som inspirerer, motiverer og gleder?

Det kan være jeg håper på for mye av helseinformasjon i offentlig tilgjengelige kanaler. Er det rom for et syn som omtaler positive aspekter ved oss mennesker?

Kanskje det er rett at aviser og de mest tilgjengelige mediene skal fungere som et utløp for vår felles nevrotisisme; at vi hovedsakelig lærer om det som kan skade oss for å være forberedt på det når det muligens rammer oss. Innenfor medisinen er jeg sikker på at det er mange sykdommer som har blitt kurert nettopp på grunn av offentlig omtale av mulige lidelser.

Men innenfor psykisk helse fungerer denne omtalen annerledes. At alt man hører om psykisk helse skal omhandle at man har hatt det tungt, at man har vært nede for tellingbehøvde hjelp, kan smitte på en annen måte enn den formen for hypokondri som kan ramme ved å høre mye om medisinske sykdommer.

Det finnes flere sider ved saken om folks psykiske helse, og jeg syns det er psykologer sitt ansvar å informere folket om de andre sidene også.

Hvordan denne negative diskursen om vår psykiske helse kan ramme oss, er vanskelig å generalisere. Det vi allerede har sett, er at noen kan gjøre psykiske sykdommer ikke bare mer akseptert, men nærmest ønskelige å ha – fordi vårt sosiale ønske om å være som våre forbilder, som uttaler seg om «den tunge tiden», kan være sjokkerende sterk.

Vi har i de samme tilfellene sett tendenser til at forståelser av psykiske diagnoser vannes ut, for det å ha angst som lidelse, og den normale responsen å kjenne på angstreaksjoner i situasjoner ute av kontroll, blir ikke tydelig skilt.

Men det er en annen jeg frustreres mest over. Ved å trene hodet opp til å ha detaljert forståelse av det å lide og slite, uten noe fokus på de mer positive aspektene av sinnet vårt, er vi mer trent til å se lidelse og slit. Det gjør oss og vår persepsjon mer rustet til å se det når det skulle komme, men det kan også være med på å gi folks forståelse av psykisk helse et gråere filter, som kan resultere i en gråere opplevelse."

Å finne en arena for kreativt utløp, utforskning med andre på en egodempende måte, der du får kjenne på en sterk tilstedeværelse av «her og nå», tenker jeg er noe av det sunneste for alles psykiske helse. Psykolog Jørgen Rudshaug i Samtalen

Å finne en arena for kreativt utløp, utforskning med andre på en egodempende måte, der du får kjenne på en sterk tilstedeværelse av «her og nå», tenker jeg er noe av det sunneste for alles psykiske helse.

I lek med andre sier Winnicott (1971) at man befinner seg hverken i sitt indre eller ytre, men at den man leker med sammen utvikler et rom å eksistere i som er mellom seg. Denne aktiviteten vekker og tilfredsstiller behovet for utforskning, kreativitet og skapelse, samtidig som den krever tillit og blir tillitsvekkende.

Dette er større enn «Søk støtte hos andre». Man kan være kreativ og leken i eget selskap. Vi har behov for utvikling, en form for utforsking, og gode lekearenaer gir kreativt utløp, glede og mestring. Å stimulere disse mer positivt ladede sidene ved deg selv, tenker jeg gjør deg betydelig mer rustet til å møte dine indre skurker enn å lete etter dem.

Jeg savner åpenheten omkring dette. Jeg savner at vi anbefaler folk å finne sine lekne sider igjen. Det er ikke umodent å leke. Det er heller overmodent å ikke ha noe av barnet igjen i seg.

Føler du deg nedstemt? Hva med å gi deg selv tillatelse til å leke, oppsøke glede, kanskje base i snøen eller ake alene eller sammen med andre? Glede smitter...

Hele artikkelen kan leses her, men vi har valgt å publisere noen viktige utdrag ovenfor. Jørgen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og tilbyr individual- og partimer hos Samtalen Nydalen Torg. Bestill time direkte nå eller send melding på kontakt@samtalen.no

I tillegg arbeider han med improvisasjonsskuespill i Det andre Teateret på Torshov i Oslo

Denne artikkelen ble først publisert 4. Januar 2024

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time