Aktuelt

Å selv ta initiativ

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Mange utsetter å søke hjelp, og den dagen de kanskje blir møtt med et ultimatum fra sin partner, skulle de helst sett at det var ledig tid samme dag (Se gjerne "Bør dere gå i parterapi"). 

Ja, vi mennesker er ofte slik - mange av oss vil gjerne at det vonde og vanskelige, det som kanskje krever litt ekstra, blir borte om vi bare utsetter det litt lenger. Det hender at bekymringer ikke blir virkelighet, samtidig som uro i parforhold og relasjon bør tas på alvor, jo tidligere jo heller.

Ofte er startproblemer så mye enklere å løse, enn mer fastlåste mønstre og følelsesmessig avstand. Likefullt; der det er ønske og vilje, finnes muligheter.

Har tiden etter corona gitt deg uro og tanker om at dere skulle ha snakket og finnet løsninger for parforholdet? Har hverdagen  - gitt deg følelsen av mageplask; gode følelser er som blåst bort og dere er landet i hverdagen med bare det travle? 
Hva med å gi seg selv muligheter til bedre liv og samliv?

Jeg oppfordrer deg til å invitere din partner til parsamtale. En mulighet er å sende mail til SAMTALEN, med ønske om tid for samtale. Det er en trygg start for deg & dere. Eller du kan booke en time til Par-sjekk, som er et lavterskel inngang til bedre partilfredshet her på Samtalens online booking.

Mange har fortalt oss at de opplevde sin partners initiativet til parterapi, som en gave de trengte for å se at det fortsatt var håp for forholdet. 

Godt samliv kjennetegnes blant annet ved at begge tar grep, gjør sin del og gjør det trygt. Derfor kan initiativ til og åpenhet for å bli ledet av en tredjepart i parterapi, være å ta samlivet på alvor. 

Velkommen med din henvendelse!

Se gjerne også:

I Samtalen forsøker vi å være så tilgengelige som mulig, og ha kort ventetid og online-booking. Se etter ledige time som passer for dere nå: https://samtalen.bestille.no/

Kanskje har du problemer i dine nærmeste relasjoner, da kan det være godt også å komme i alene i samtaleterapi. Hos Samtalen får du møte trygge, kunnskapsrike og gode psykologer som har lang erfaring med å hjelpe folk som strever og bekymrer seg til å finne frem til håp og en bedre hverdag.

Denne artikkelen ble først publisert 10. Mai 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time