Å selv ta initiativ

Mange utsetter å søke hjelp, og den dagen de kanskje blir møtt med et ultimatum fra sin partner, skulle de helst sett at det var ledig tid samme dag (Se gjerne «Bør dere gå i parterapi«). 

Ja, vi mennesker er ofte slik – mange av oss vil gjerne at det vonde og vanskelige, det som kanskje krever litt ekstra, blir borte om vi bare utsetter det litt lenger. Det hender at bekymringer ikke blir virkelighet, samtidig som uro i parforhold og relasjon bør tas på alvor, jo tidligere jo heller. Ofte er startproblemer så mye enklere å løse, enn mer fastlåste mønstre og følelsesmessig avstand. Likefullt; der det er ønske og vilje, finnes muligheter.

Har ferien gitt deg uro og tanker om at dere skulle ha snakket og finnet løsninger for parforholdet? Har hverdagen  – gitt deg følelsen av mageplask; gode følelser er som blåst bort og dere er landet i hverdagen med bare det travle? 
Hva med å gi seg selv muligheter til bedre liv og samliv?

Jeg oppfordrer deg til å invitere din partner til parsamtale. En mulighet er å sende mail til SAMTALEN, med ønske om tid for samtale? Det er en trygg start for deg & dere. Mange har fortalt oss at de opplevde sin partners initiativet til parterapi, som en gave de trengte for å se at det fortsatt var håp for forholdet. 

Godt samliv kjennetegnes blant annet ved at begge tar grep, gjør sin del og gjør det trygt. Derfor kan initiativ til og åpenhet for å bli ledet av en tredjepart i parterapi, være å ta samlivet på alvor. 

Velkommen med din henvendelse!

Se gjerne også:

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?