Kan psykologer stille diagnoser?

Ja, psykologer kan stille diagnoser. I utgangspunktet vektlegger vi ikke diagnostisering. En person vil i løpet av livsløpet kunne gå ut og inn av ulike diagnoser. Ulike hendelser og livspåkjenninger kan bidra til at vi i perioder kan ha store utfordringer og innfri diagnosekrav. Vi vektlegger å bidra til selvaksept og endringer i atferd som gjør oss friske.

Denne artikkelen ble først publisert 4. April 2024

Bestill time