Hvordan er oppfølgingen?

Du og psykologen avklarer i felleskap behandlingen du trenger, og du vil bli fulgt opp i tråd med det dere avtaler. Det er helt opp til deg om du vil følge psykologens anbefalinger. Vi anbefaler ofte å forplikte seg til 3-10 timer ved oppstart, og avklare underveis om det blir behov for mer. Vi tilbyr pakketimer på hhv 5 og 10 timer med noe rabatt. Se våre priser, for mer informasjon.

Denne artikkelen ble først publisert 4. April 2024

Bestill time