Ida Blakely Campbell

Oppdatert 25. September 2023 av Astrid Rygnestad

Psykolog i Oslo og online hos Samtalen
Psykolog i Oslo og online hos Samtalen

Tilbyr timer både i Oslo Sentrum og Oslo Nydalen Torg. Å kjenne seg selv er et godt utgangspunktet for at man kan leve det livet man ønsker og ha det godt med seg selv og de man har rundt seg. Mange oppsøker terapi når det er noe som har kommet i veien for dette og man opplever at man står fast. Det kan være ting som har ligget der over tid, eller du kan befinne deg i en aktuell situasjon eller krise  som er vanskelig å håndtere, enten privat eller profesjonelt. Ved å etablere en trygg relasjon mellom deg og meg skapes det et rom for utforskning av dette.

Når du kommer til meg vil du bli møtt med varme, respekt og trygghet. Dette vil skape utgangspunktet for å videre utforske de temaene som kan bidra til vansker eller smerte i livet ditt. Derfra kan vi finne ut av hvilke sider ved deg du ønsker å bli bedre kjent med, og hvordan det kan  skape de endringene du trenger for å ha det godt med deg selv og de som er viktige for deg.

Jeg benytter meg av flere terapeutiske perspektiver i behandlingen, og er opptatt av å tilpasse terapien til hver klients eller hvert par sitt behov og personlighet. Jeg har et emosjonsfokusert utgangspunkt, jeg er aktiv og utgår fra din opplevelse av det som er vanskelig i ditt liv. Jeg er spesielt opptatt av hvordan våre relasjoner og følelser er med på å påvirke hvordan vi har det med oss selv og andre.

Jeg jobber både med par og med individer. I parterapi har jeg en emosjonsfokusert tilnærming hvor vi ofte jobber først med å komme ut av vonde konfliktmønstre. Dette kan være mønstre som dere har vært der over tid og gir følelsen av at man står fast og det blir vondt når ting er vanskelig dere i mellom. Deretter jobber vi med hvordan vi kan skape en trygg tilknytning dere i mellom som er grobunnen for god kommunikasjon og reperasjon når ting ikke går som planlagt. Jeg har erfaring med å jobbe med både individer og par der en eller begge har ADHD.

Noen ganger kan det være selve familiedynamikken og foreldrerollen som oppleves spesielt krevende. Å få et annet blikk og en annen med på laget kan være til stor hjelp for mange.

En helhetlig forståelse av samspillet mellom hode og kropp er noe jeg har med meg inn i terapien. Psykisk og fysisk helse ikke er så adskilt som vi ofte tenker. Jeg har erfaring med bruk av pust- og meditasjonsøvelser, teknikker som styrker tilstedeværelse i hode og kropp. Økt tilstedeværelse i egne følelser og økt tydelighet i relasjonen med andre kan redusere symptomer og øke selvfølelse.

Jeg har erfaring fra psykisk helsevern og med behandling av ulike typer avhengighet, lav selvfølelse, utvikling av selvmedfølelse, vansker i relasjoner, uro/angst, livskriser, traumer og sorg er noen av de temaene jeg har jobbet mye med. Mange synes det er utfordrende å oppsøke hjelp. Jeg har stor tro på menneskets mulighet til endring og utvikling og en dyp respekt for det arbeidet du/dere som mine klienter ønsker å påbegynne eller allerede har påbegynt. Slik jeg ser det er det ingen problemer eller vansker som er for små, for store, vanlige eller uvanlige. Jeg ser frem til å treffe deg.

Jeg er to-språklig og to-kulturell, og tar like gjerne terapi på engelsk som på norsk. Jeg er medlem i Norsk Psykologforening. Tilbyr timer både i Oslo Sentrum og Oslo Nydalen Torg.

Denne artikkelen ble først publisert 17. September 2023

Bestill time